Mediální vzdělávání

Rozvíjíme mediální gramotnost žáků.

Tým mediálního vzdělávání

Karel Strachota

Ředitel

E-mail: karel.strachota@jsns.cz

Tel.: 226 200 429

Ester Pěkná

Mediální vzdělávání, Filmová výchova

E-mail: ester.pekna@jsns.cz

Tel.: 226 200 438

Kateřina Šafářová

Mediální vzdělávání

E-mail: katerina.safarova@jsns.cz

Tel.: 731 066 829

Věra Motyčková

Mediální vzdělávání

E-mail: vera.motyckova@jsns.cz

Tel.: 222 350 842

Marianka Macková

Hledá se LEADr., Týdny mediálního vzdělávání

E-mail: marianka.mackova@jsns.cz

Tel.: 226 200 416

Mediální vzdělávání

Média prostupují všemi sférami našeho života a čerpáme z nich většinu informací. Rozvoj digitálních technologií klade na všechny, kteří se chtějí v mediálním světě orientovat a sebejistě pohybovat, stále vyšší nároky. Jsou k tomu potřeba znalosti a dovednosti, které spadají do oblasti mediálního vzdělávání. 

Kritické myšlení a mediální gramotnost patří proto mezi klíčové kompetence pro život v 21. století. V Jednom světě na školách podporujeme jejich rozvoj. Připravujeme atraktivní audiovizuální materiály, vydáváme pravidelný Bulletin, pořádáme mediálně-vzdělávací semináře a organizujeme Týdny mediálního vzdělávání.

Témata lekcí okruhu Mediální vzdělávání

28. března 2018

Přihlašování na konferenci Média a volby spuštěno

Jak se dělají předvolební kampaně? Nejen o tom bude mediálně-vzdělávací konference Média a volby, která se uskuteční už 11. dubna v Praze. Nezapomeňte se na ni registrovat.

Číst celé

2. března 2018

Stav výuky mediální výchovy na středních školách

Mediální výchova není v českém školství vnímána jako důležité téma. To vyplývá z reprezentativního dotazníkového šetření mezi vyučujícími mediální výchovy.

Číst celé

9. února 2018

Objednejte si Bulletin mediálního vzdělávání

Uvítáte tipy k výuce mediálního vzdělávání? Zajímá Vás, co je v této oblasti nového? Odebírejte Bulletin mediálního vzdělávání. Každý měsíc v něm naleznete analýzu...

Číst celé

13. června 2017

Vzniká Platforma pro mediální vzdělávání

Člověk v tísni v současné době iniciuje vznik Platformy, která by měla podpořit mediální vzdělávání na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání.

Číst celé