Mediální vzdělávání

Rozvíjejte mediální gramotnost žáků.

Mediální vzdělávání

Média prostupují všemi sférami našeho života a čerpáme z nich většinu informací. Rozvoj digitálních technologií klade na všechny, kteří se chtějí v mediálním světě orientovat a sebejistě pohybovat, stále vyšší nároky. Jsou k tomu potřeba znalosti a dovednosti, které spadají do oblasti mediálního vzdělávání. 

Kritické myšlení a mediální gramotnost patří proto mezi klíčové kompetence pro život v 21. století. V JSNS podporujeme jejich rozvoj:

Kompaktní výčet všech našich aktivit a materiálů najdete online i v přehledové brožuře mediálního vzdělávání.

 

Chcete dostávat pravidelnou dávku inspirace k mediálnímu vzdělávání?

Chci odebírat Bulletin

 

Aktuálně: nově publikované lekce (červen 2023)

Prohlédněte si naše nejnovější audiovizuální lekce k tématu mediálního vzdělávání.

Co si myslíme, že si myslí odborníci (a jak se pleteme)

Tématický okruh: Zpravodajství a publicistika

 

Dělat informovaná rozhodnutí je v současné době, přeplněné údajně podloženými fakty a informačními zdroji, stále obtížnější. Nová lekce prostřednictvím unikátní české studie ukazuje, že univerzálním lékem na tento chaos jsou jasně formulovaná fakta a adekvátně zastoupený hlas odborníků v mediálních výstupech.

 

Proč a jak tiká TikTok

Tématický okruh: Sociální sítě a internet

 

Jaká data o uživatelích TikTok sbírá? Proč je TikTok tolik návykový? V čem může být nebezpečný? Prohlédněte si nové video z dílny JSNS, ve kterém se o fungování aktuálně nejoblíbenější sociální sítě mezi dospívajícími dozvíte více.

 

Kontakt

Napište nám na mv@jsns.cz nebo přes formulář. Pod formulářem najdete i kontakty na všechny členy týmu mediálního vzdělávání a na další členy JSNS.


Partneři projektu