Jeden svět

Přijďte s žáky na festivalové školní projekce

26. ročník Jednoho světa se letos konal od března do dubna po celé České republice

Každoročně na jaře tisíce žáků a studentů vyráží do kin na největší festival převážně dokumentárních filmů o lidských právech na světě.  Jeden svět přináší příběhy lidí z různých koutů planety a otevírá důležitá témata z oblasti lidských práv, jako například život v nedemokratických režimech, válečné konflikty nebo nejrůznější sociální či environmentální témata.

Dvacátý šestý ročník festivalu proběhl v Praze od 18. 3. do 27. 3. 2024 a zúčastnilo se ho téměř 14 tisíc žáků, studentů a vyučujících. V regionech festival poběží až do 21. 4. 2024. Letos se zapojí 47 měst po celém Česku. Jejich podrobný přehled včetně termínů najde na stránce Festival v regionech.

Školní projekce festivalu se každoročně těší velké návštěvnosti. V loňském roce to bylo celkem 54 273 diváků a divaček.

„Rozšiřuje obzory studentů. Skrze svědectví lidí rezonují témata filmů více než jen jako ústní zprostředkování od okoukaných vyučujících.“

 

Jakub Siegl,

Gymnázium Františka Křižíka, Plzeň

"Je důležité bavit se s dětmi o věcech, které je zajímají. Pochopit, že filmy tu nejsou vždy jen pro zábavu, že je možné pomocí nich také nad určitými věcmi přemýšlet. Naučit se umění diskuze, vnímat ostatní a respektovat jejich názory."

 

Martina Kubíčková,

Základní škola Hostýnská, Praha

„Festival připomíná dětem, že všichni jsme obyvatelé jednoho světa ať už žijeme kdekoliv, všechny problémy a příběhy světa se tedy týkají nás všech... Učí nás nebýt lhostejní a v tom je velká naděje“

 

Zdeňka Míčová,

Základní škola a Mateřská škola Lukavice

"Jsme málotřídní škola na malé vesnici, proto řada témat je pro naše děti dosud nepoznaná. Filmy rozšiřují obzory nejen dětem, ale i nám pedagogům. Jsme poté schopni globální sociální témata s přesahem přenášet a aplikovat na soužití v našem maličkém školním kolektivu."

Vlastimil Vajs,

Základní škola Oldřiš, okres Svitavy

Koordinátorka školních projekcí

Linda Šilingerová

Festival Jeden Svět - projekce pro školy, Cena Gratias Tibi

E-mail: linda.silingerova@jsns.cz

Partneři projektu


Mediální partneři projektu