Jeden svět

Nabízíme program pro školy v rámci festivalu.

26. ročník Jednoho světa se bude konat od března do dubna 2024 po celé České republice

Každoročně na jaře tisíce žáků a studentů vyráží do kin na největší festival převážně dokumentárních filmů o lidských právech na světě.  Jeden svět přináší příběhy lidí z různých koutů planety a otevírá důležitá témata z oblasti lidských práv, jako například život v nedemokratických režimech, válečné konflikty nebo nejrůznější sociální či environmentální témata.

Dvacátý šestý ročník festivalu proběhne v Praze od 18. 3. do 27. 3. 2024 a v regionech poběží od 14. 3. až do 21. 4. 2024. Letos se zapojí 47 měst po celém Česku. Jejich podrobný přehled včetně termínů najde na stránce Festival v regionech.

Školní projekce festivalu se každoročně těší velké návštěvnosti. V loňském roce to bylo celkem 54 273 diváků a divaček, z toho v Praze 13 762 a v regionech pak 40 511.

„Rozšiřuje obzory studentů. Skrze svědectví lidí rezonují témata filmů více než jen jako ústní zprostředkování od okoukaných vyučujících.“

 

Jakub Siegl,

Gymnázium Františka Křižíka, Plzeň

"Je důležité bavit se s dětmi o věcech, které je zajímají. Pochopit, že filmy tu nejsou vždy jen pro zábavu, že je možné pomocí nich také nad určitými věcmi přemýšlet. Naučit se umění diskuze, vnímat ostatní a respektovat jejich názory."

 

Martina Kubíčková,

Základní škola Hostýnská, Praha

„Festival připomíná dětem, že všichni jsme obyvatelé jednoho světa ať už žijeme kdekoliv, všechny problémy a příběhy světa se tedy týkají nás všech... Učí nás nebýt lhostejní a v tom je velká naděje“

 

Zdeňka Míčová,

Základní škola a Mateřská škola Lukavice

"Jsme málotřídní škola na malé vesnici, proto řada témat je pro naše děti dosud nepoznaná. Filmy rozšiřují obzory nejen dětem, ale i nám pedagogům. Jsme poté schopni globální sociální témata s přesahem přenášet a aplikovat na soužití v našem maličkém školním kolektivu."

Vlastimil Vajs,

Základní škola Oldřiš, okres Svitavy

Koordinátorka školních projekcí

Linda Šilingerová

Festival Jeden Svět - projekce pro školy, Cena Gratias Tibi

E-mail: linda.silingerova@jsns.cz

Rosa Marie Pokorná

Produkční

E-mail: rosa.pokorna@jsns.cz

Jakub Hlaváč

Produkční

E-mail: jakub.hlavac@jsns.cz

Partneři projektu


Mediální partneři projektu