Soutěže

Výtvarná soutěž 2023

Každoročně v rámci festivalu Jeden svět vyhlašujeme výtvarnou soutěž. Zadáním soutěže je nakreslit obrázek k jakémukoliv filmu z kategorie Jeden svět dětem, který během festivalu děti viděly na školních projekcích a který je nejvíce zaujal.

Jak se zúčastnit:
Obrázky s uvedeným názvem filmu, jménem a věkem autora, adresou školy a telefonickým spojením pošlete poštou na naši adresu: Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2. Na obálku, prosím zřetelně napište: „Jeden svět dětem – výtvarná soutěž“.

Uzávěrka soutěže:
30. 6. 2023 (rozhodující je datum poštovního razítka)

Podmínky soutěže:
Do soutěže se mohou zapojit děti do věku 13 let. Zaslané soutěžní práce se nevracejí, autoři dávají souhlas s případným zveřejněním bez nároku na honorář.

Vyhlášení výsledků:
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v budově České televize za přítomnosti Zpráviček ČT :D. Autoři vítězných prací obdrží věcné ceny a prohlídku do zákulisí studií ČT.
 

Více informací

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2022

Výtvarná soutěž se po dvou letech mohla uskutečnit v rámci 24. ročníku festivalu Jeden svět

Vítěze vybírala porota složená ze ze zástupců České televize, vzdělávacího programu JSNS a vybraného výtvarníka. Výběr nebyl opravdu jednoduchý, obrázků se sešlo celkem 600 z celé České republiky. Nejvíce děti zaujal bezpochyby film Berta a Wolfram, z kterého se nám sešlo nejvíce obrázků. Nakonec porota vybrala 11 výherců.

Více informací

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2020-2021

Výtvarnou soutěž jsme vzhledem epidemiologické situaci a uzavření škol pro rok 2020-2021 byli bohužel nuceni zrušit.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaše obrázky v příštím roce.

Více informací

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2019

V rámci festivalu Jeden svět jsme už po několikáté vyhlásili výtvarnou soutěž. Zadáním soutěže bylo nakreslit obrázek k jakémukoliv filmu, který během festivalu děti zhlédly na školních projekcích a který je nějak zaujal.

Více informací

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2018

Během festivalu Jeden svět jsme vyhlásili soutěž pro děti do 13ti let, které se zúčastnily školních projekcí. Děti mohly výtvarně zpracovat jakýkoli film, na kterém byly se školou v kině.

Více informací

Studentská literární soutěž Jednoho světa na školách 2018

PRAVDA vs. LEŽ

Do letošní literární soutěže, kterou pořádáme s týdeníkem Respekt, se zapojilo 73 studentů a studentek ve věku 15–20 let. Tématem letošního ročníku byla Pravda vs. Lež.

Více informací

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2017

Během festivalu Jeden svět 2017 jsme vyhlásili každoroční Výtvarnou soutěž JEDEN SVĚT DĚTEM určenou žákům do 13 let. Zadání soutěže bylo opět jednoduché - nakreslit obrázek k filmu z kategorie Jeden svět dětem, který jsme promítali v kině na školních projekcích v jakémkoliv festivalovém městě.

Více informací

Studentská literární soutěž Jednoho světa na školách 2017

Do letošní literární soutěže, kterou pořádáme s týdeníkem Respekt, se zapojilo 71 žáků a studentů ve věku 15–20 let. Tématem letošního ročníku bylo Umění spolupráce.

Více informací

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.

I letos jsme během festivalu Jeden svět uspořádali ve spolupráci s Českou televizí výtvarnou soutěž JEDEN SVĚT DĚTEM určenou žákům do 13 let. Zadání soutěže bylo jasné - nakreslit obrázek k filmu z kategorie Jeden svět dětem v jakémkoliv festivalovém městě.

Více informací

Studentská literární soutěž Jednoho světa na školách 2016

Studentská literární soutěž na téma letošního festivalu Jeden svět Hledání domova je uzavřena.  Do soutěže se se přihlásilo 85 prací od studentů ve věku 15 až 20 let.

Letošními finalistkami literární soutěže Hledání domova se staly:

Více informací