Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2019

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž Jeden svět dětem 2019! Zadání soutěže je jednoduché - nakreslit obrázek k jakémukoliv filmu, který během festivalu děti zhlédnou na školních projekcích.

     

 

Podmínky soutěže:

Do soutěže se mohou zapojit děti do věku 13 let. Zaslané soutěžní práce se nevracejí, autoři dávají souhlas s případným zveřejněním bez nároku na honorář.

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i skupinky (maximálně pětičlenné).

Jak se zúčastnit:

Obrázky s uvedeným názvem filmu, jménem a věkem autora, adresou školy a telefonickým spojením pošlete poštou na naši adresu: Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2. Na obálku, prosím zřetelně napište: „Jeden svět dětem – výtvarná soutěž“.

Uzávěrka soutěže:

31. 5. 2019 (rozhodující je datum poštovního razítka)

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v televizním pořadu Planeta YÓ. Autoři vítězných prací obdrží věcné ceny a prohlídku do zákulisí budovy České televize.