Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2018

Namalujte obrázek k filmu z kategorie Jeden svět dětem, který jste viděli na festivalu Jeden svět 2018 a vyhrajte ceny a exkurzi do zákulisí České televize. Zúčastnit se můžou děti do 13ti let.

Podmínky soutěže

Do soutěže se mohou zapojit děti do věku 13 let. Zaslané soutěžní práce se nevracejí, autoři dávají souhlas s případným zveřejněním bez nároku na honorář.

Jak se zúčastnit

Obrázky s uvedeným názvem filmu, jménem a věkem autora, adresou školy a telefonickým spojením pošlete poštou na naši adresu: Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2. Na obálku, prosím zřetelně napište: „Jeden svět dětem – výtvarná soutěž“.

Uzávěrka soutěže

29. 6. 2018 (rozhodující je datum poštovního razítka)

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v televizním pořadu Planeta YÓ. Autoři vítězných prací obdrží věcné ceny a prohlídku do zákulisí budovy České televize.