Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2024

Každoročně v rámci festivalu Jeden svět vyhlašujeme výtvarnou soutěž. Zadáním soutěže je nakreslit obrázek k jakémukoliv filmu z kategorie Jeden svět dětem, který během festivalu děti uvidí na školních projekcích a který je nejvíce zaujal.

 

Jak se zúčastnit:

Obrázky s uvedeným názvem filmu, jménem a věkem autora, adresou školy a telefonickým spojením pošlete poštou na naši adresu: Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2. Na obálku, prosím zřetelně napište: „Jeden svět dětem – výtvarná soutěž“.

 

Uzávěrka soutěže:

Obrázky posílejte do konce školního roku tj. do 28. 6. 2024 (rozhodující je datum poštovního razítka)

 

Podmínky soutěže:

Do soutěže se mohou zapojit děti do věku 14 let vč. Zaslané soutěžní práce se nevracejí, autoři dávají souhlas s případným zveřejněním bez nároku na honorář.

 

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v budově České televize za přítomnosti Zpráviček ČT :D. Autoři a autorky vítězných prací obdrží věcné ceny a prohlídku do zákulisí studií ČT.