Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2023

Každoročně v rámci festivalu Jeden svět vyhlašujeme výtvarnou soutěž. Zadáním soutěže je nakreslit obrázek k jakémukoliv filmu z kategorie Jeden svět dětem, který během festivalu děti viděly na školních projekcích a který je nejvíce zaujal.

Jak se zúčastnit:
Obrázky s uvedeným názvem filmu, jménem a věkem autora, adresou školy a telefonickým spojením pošlete poštou na naši adresu: Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2. Na obálku, prosím zřetelně napište: „Jeden svět dětem – výtvarná soutěž“.

Uzávěrka soutěže:
30. 6. 2023 (rozhodující je datum poštovního razítka)

Podmínky soutěže:
Do soutěže se mohou zapojit děti do věku 13 let. Zaslané soutěžní práce se nevracejí, autoři dávají souhlas s případným zveřejněním bez nároku na honorář.

Vyhlášení výsledků:
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v budově České televize za přítomnosti Zpráviček ČT :D. Autoři vítězných prací obdrží věcné ceny a prohlídku do zákulisí studií ČT.