Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2020

V rámci festivalu Jeden svět vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti! Zadání soutěže je jednoduché - nakreslit obrázek k jakémukoliv filmu, který během festivalu děti zhlédnou na školních projekcích.

Aktualizace 1. 9. 2020

Výtvarná soutěž se pro letošní ročník bohužel ruší, děkujeme za pochopení a těšíme se na vaše obrázky v příštím roce.

Podmínky soutěže:

Do soutěže se mohou zapojit děti do věku 13 let. Zaslané soutěžní práce se nevracejí, autoři dávají souhlas s případným zveřejněním bez nároku na honorář.

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i skupinky (maximálně pětičlenné).

Jak se zúčastnit:

Obrázky s uvedeným názvem filmu, jménem a věkem autora, adresou školy a telefonickým spojením pošlete poštou na naši adresu: Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2. Na obálku, prosím zřetelně napište: „Jeden svět dětem – výtvarná soutěž“.

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v televizním pořadu Planeta YÓ. Autoři vítězných prací obdrží věcné ceny a prohlídku do zákulisí budovy České televize.