Studentské volby

Umožňujte středoškolákům vyzkoušet si volby „nanečisto“.

Studentské prezidentské volby 2022/2023

V lednu 2023 probíhá volba prezidenta České republiky. První kolo Studentských prezidentských voleb proběhlo ve dnech 12. a 13. prosince 2022 (I. kolo). Studenti „nanečisto“ volili prezidenta. Druhé kolo Studentských prezidentských voleb proběhlo 18. a 19. ledna 2023.

Volební výsledky opět vyhodnotila nezávislá agentura na úrovni celé ČR i jednotlivých krajů.

Prezidentská debata

Dne 8. prosince 2022 od 11:00-12:30 se uskutečnila debata s prezidentskými kandidáty. 

Se studenty debatovali Pavel Fischer, Marek Hilšer, Petr Pavel a Josef Středula. Pozvání na debatu odmítnul Andrej Babiš a z důvodu nemoci se musela omluvit Danuše Nerudová. (Oslovili jsme prvních 6 kandidátů dle předvolebního průzkumu.) 

Debatu moderovala Andrea Procházková, novinářka a zástupkyně šéfredaktora časopisu Respekt. 

Na záznam debaty se můžete kdykoli se studenty podívat.

 

O volbách

Volební účast se v České republice dlouhodobě pohybuje někde mezi 18–60 %, v závislosti na typu voleb. V porovnání se zeměmi Evropské unie u nás chodí k volbám o 10–15 % méně voličů. Proč? Nižší volební účast může být dána řadou faktorů. Patří mezi ně bezpochyby nedůvěra v sílu hlasu jednotlivce, špatná orientace ve volebním systému ČR, znechucení politikou nebo nedostatečně rozvinutá občanská společnost.

 

Cíle Studentských voleb

Pořádáním Studentských voleb chceme přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů.

Naším cílem je, aby se studenti středních škol na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb seznámili s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky.

Výsledky Studentských voleb vnímáme jako specifickou výpověď o nejmladší generaci, o jejích názorech a postojích. Myslíme si, že by politiky, médii ani širokou veřejností neměly být přeceňovány, ani přehlíženy.

 

 

„Studentské volby pomáhají vychovávat aktivního občana – voliče, kterému jednou nebude lhostejné, co se ve společnosti děje, který dokáže využít svého volebního práva a posune občanskou iniciativu a odpovědnost o kus dále.“ 

Zdeněk Kučera; Gymnázium Třeboň, Na Sadech 308, (volby do Evropského parlamentu 2014)

 


Více o předešlých ročnících si můžete přečíst v našem shrnutí.

Koordinátorka projektu

Daniela Dokulilová

Kdo jiný?, Studentské volby

E-mail: daniela.dokulilova@jsns.cz

Tel.: 608 545 116

  Určeno pro: SŠ starší 15 let
 

Studentské prezidentské volby: první kolo 12. a 13. prosince 2022, druhé kolo 18. a 19. ledna 2023

 

AV lekce


Partneři projektu