Výuka mediální výchovy na středních školách

Středoškolský student absolvuje během celého studia průměrně méně než 10 hodin mediální výchovy.

Ve spolupráci s agenturou MEDIAN jsme provedli průzkum zjišťující stav výuky mediální výchovy na českých středních školách a potřeby učitelů, kteří ji vyučují. V průběhu ledna a února 2017 jsme oslovili 600 středních škol různého typu ve všech krajích. Zjišťovali jsme, jakou formou mediální výchovu vyučují, kolik jí věnují času, jaká témata považují za nejdůležitější nebo o jakou podporu by měly zájem.

 

 

Mediálnímu vzdělávání se věnujeme dlouhodobě. Mediální gramotnost a kritické myšlení považujeme za jedny z nejdůležitějších schopností, které by škola měla žákům předat. Přestože je mediální výchova už více jak 10 let podle Rámcových vzdělávacích programů průřezovým tématem, jehož výuka je povinná, dosud neexistují kvalitní data o tom, jak její výuka v praxi probíhá.

 

Kompletní výsledky naleznete v závěrečné zprávě.

 

               Chci odebírat Bulletin

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.