Stav výuky mediální výchovy na středních školách

2.3.2018 / Mediální vzdělávání / Průzkumy a šetření

Mediální výchova není v českém školství vnímána jako důležité téma. To vyplývá z reprezentativního dotazníkového šetření mezi vyučujícími mediální výchovy.

Rozvíjet mediální gramotnost žáků považuje většina vyučujících za důležité. Výuka mediální výchovy formou průřezového tématu, jdoucího napříč ostatními předměty, však způsobuje, že na tento předmět nezbývá mnoho času. Další překážkou, na kterou vyučující narážejí, je nedostatek kvalitních materiálů.

Přečtěte si závěrečnou zprávu z výzkumu, která shrnuje všechny výsledky. Nabízí odpovědi na otázky jako: Kolik času vyučující mediální výchově věnují? Jaká témata považují za nejdůležitější? Jakou podporu by uvítali? Ale i z jakých zdrojů čerpají nejčastěji informace a jakým médiím důvěřují

Dotazníkové šetření realizoval Jeden svět na školách ve spolupráci s agenturou MEDIAN. Navazuje na loňský výzkum Výuka mediální výchovy na středních školách, ve kterém byli osloveni ředitelé škol. Výzkum mezi vyučujícími mapuje situaci na školách detailněji a odkrývá potřeby těch, kteří žáky s mediálními tématy seznamují. 

Část otázek byla identická s těmi v reprezentativním výzkumu středoškoláků, který proběhl loni na podzim. Výstupy z obou průzkumů tak nabízejí zajímavá srovnání mediálních návyků vyučujících a studentů.