MQtester

Změřte mediální gramotnost svých žáků pomocí MQtesteru!

Webová aplikace MQtester si klade za cíl hravou formou vzdělávat v oblasti médií. Je určena široké veřejnosti i žákům - zejména na druhém stupni ZŠ a SŠ.  Využijte ji jako podklad do výuky mediální výchovy, nebo vyzvěte žáky, ať si ji projdou samostatně. 

Úlohy v MQtesteru jsou rozděleny do tří úrovní, první je nejsnazší, třetí nejtěžší. Žáci v nich mohou získat maximálně 15, 20 a 25 bodů. Sečtením získaných bodů ve všech úrovních pak zjistí svůj celkový „kvocient mediální gramotnosti“.

 

 

 

 

 

 

Náklady na webovou aplikaci byly hrazeny z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000347.

 

               Chci odebírat Bulletin