CO? (5 klíčových otázek) 

Mediální sdělení nám něco říká. Může předávat fakta, vyjadřovat názory nebo propagovat, či naopak kritizovat nějaké hodnoty nebo postoje. Tvůrci sdělení, kteří s námi hrají férovou hru, by nám měli pomoci rozlišit, o jaký typ sdělení se jedná. Například tím, že jasně oddělí zpravodajství od komentářů nebo vlastní obsah od placené reklamy.

CO?

 
 • Co nám sdělení říká? Co z toho jsou fakta a co názory?                     
 • Jak můžeme uvedené informace ověřit? Jaké jsou uvedeny zdroje?
 • Jaké informace ve sdělení chybí?

Plakát ke stažení: JPG, PDF
Řešení plakátu najdete níže.

Informace obsažené ve sdělení pocházejí vždy od nějakého zdroje. Příjemci sdělení by měli zdroje znát, aby mohli posoudit jejich relevanci a důvěryhodnost.

Mnohdy je důležité i to, co ve sdělení není. Při jeho tvorbě totiž tvůrci musí provést určité volby: něco se do  konečného sdělení vešlo, něco už ne. Pravděpodobně nezjistíme, jak přesně dané sdělení vznikalo. Můžeme ale posoudit, jestli se nám jeho tvůrce snaží předložit vícero pohledů, nebo nám naopak nějakou informaci či pohled zamlčuje.

Pokud se vám zdá obsah sdělení nejednoznačný, nesourodý nebo přímo manipulativní, podrobte mediální sdělení analýze z pohledu dalších otázek: KDOKOMU, JAK PROČ

Doporučujeme podívat se na metodickou koncepci 5 klíčových otázek a na příklady analýz mediálních sdělení.

 

 


Řešení cvičení

Rozhodněte, zda je příspěvek založený na faktech, nebo na názorech.

 • Na faktech je založená pouze ukázka #3. V případě zbývajících dvou ukázek jde o názory nebo přesvědčení. Ukázka #1 je reklama, která nebosahuje žádná konkrétní data ani argumenty. Ukázka #2 pak jasně uvádí, že se jedná o názory. Autor navíc uvádí konkrétní argumenty pro svá subjektivní hodnocení. 
 • Pro kompletní analýzu sdělení, rozklikněte náhled ukázek níže. 

Co ještě může být obsahem sdělení? 

Mediální sdělení může mít také vzdělávací obsah, zábavný obsah nebo se může jednat o umělecké dílo, které nevyjařuje názory ani postoje ale spíše emoce a prožitky. Jedno sdělení může obsahovat i více typů obsahů. Častá je například kombinace zábavného obsahu a (skryté) reklamy,  nebo zábavy a informování, tzv. infotainment. 

Ukázky #1

Co nám sdělení říká? Co z toho jsou fakta a co...
Rozbalit

Ukázky #1

Co nám sdělení říká? Co z toho jsou fakta a co názory? 

 • Jedná se o instagramový příspěvek, který se skládá ze dvou částí a to z obrázku se stylizovanými nápisy a z doprovodného textu. 
 • Obě části nám sdělují, že pokud trpíme a hledáme štěstí, pomůže nám "kouzelný rituál", který si můžeme u autorky sdělení objednat. Jedná se tedy o neoznačenou reklamu na ezoterické služby. 

 

Jak můžeme uvedené informace ověřit? Jaké jsou uvedeny zdroje? 

 • Uvedené informace není možno ověřit. Ve sdělení nejsou uvedeny žádné odkazy na relevantní vědecké studie. Ani v textu objednávky není popsáno, jak rituál funguje. 

Jaké informace ve sdělení chybí?

 • Není jasné, jak rituál probíhá, ani jak působí. Zcela chybí vědecké důkazy, nebo alespoň zkušenosti zákazníků. 

Zdroj ukázky: Instagram.com

Zavřít

×

Ukázka #2

Co nám sdělení říká? Co z toho jsou fakta a co...
Rozbalit

Ukázka #2

Co nám sdělení říká? Co z toho jsou fakta a co názory? 

 • Jedná se o video s názvem Nejhezčí kavárny, které v Praze známe. Obsahem videa je recenze sedmi pražských kaváren.
 • U každé kavárny autoři zmiňují jejich umístění, zajímavosti o jejich historii a architektuře a předkládají agrumenty, proč je pro ně kavárna krásná.
 • Název sdělení naznačuje, že autoři otevřeně deklarují, že se jedná o názory, založené na jejich zkušenostech s pražskými kavárnami. 

 

Jak můžeme uvedené informace ověřit? Jaké jsou uvedeny zdroje? 

 • K faktickým informacím o historii a architektuře nejsou uvedeny zdroje, je však možné je ověřit na internetu, nebo v knihách (např. jméno architekta Dienzenhoferova paláce, ve kterém sídlí první kavárna) 
 • Samotné hodnocení je subjektivní, autoři však předkládají argumenty, čím je pro něj kavárna krásná. 

Jaké informace ve sdělení chybí?

 • Není uvedeno, zda bylo video spozorováno některou z kaváren. 

Zdroj ukázky: YouTube.com, Kluci z Prahy, URL: https://youtu.be/Yv5kUTd0ylc

Zavřít

×

Ukázka #3

Co nám sdělení říká? Co z toho jsou fakta a co...
Rozbalit

Ukázka #3

Co nám sdělení říká? Co z toho jsou fakta a co názory? 

 • Mediální sdělení je novinový článek publikovaný na zpravodajském serveru iROZHLAS.
 • V první části článek popisuje, jak změna životního stylu po druhé světové válce vedla ke snížení počtu předčasných úmrtí na kardiovaskulární choroby a tím k prodloužení délky života. Tato tvrzení dokládá daty ze studie Cardiovascular Disease Statistics 2019, publikované v časopise European Heart Journal vydávaném Evropskou kardiologickou společností.
 • V další části článek popisuje, jak lékaři a vědci odhalovali, že nemoci srdce jsou způsobeny nezdravým životním stylem (kouření, obezita). Tvrzení jsou podložena třemi dalšími vědeckými studiemi a vyjádřením odborníka.  

Jak můžeme uvedené informace ověřit? Jaké jsou uvedeny zdroje?  

 • V článku jsou uvedeny zdroje dat i odkaz na metodiku, podle které sběr dat probíhal. 
 • Odkaz na jeden z výzkumů je nefunkční. Pod obrázky s grafy je však uveden plný název studie a je možné původní výzkum dohledat
 • Autor seriozně upozoňuje na případné nedostatky studie. 
 • Článek obsahuje také vyjádření odborníka, profesora Jana Piťhy z IKEM. 

Jaké informace ve sdělení chybí?

 • U grafů je sice uvedeno jméno studie v angličtině, ale chybí informace, kde byl výzkum publikován. To zhoršuje možnost dohledat původní zdroj při zastarání odkazu, což je na internetu běžné. 
 • V grafech chybí popisky os. Je možné je odvodit podle uvedených jenotek, ale snižuje to přesnost grafu.  

 

Zdroj ukázky: irozhlas.cz, URL: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nemoci-srdce-kardiovaskularni-onemocneni-umrtnost-zdravi_2303280500_jab 

Zavřít

×

Užitečné odkazy

 • Wikipedie.org – online encyklopedii je možné využít např. pro základní "fact-checking", ověření existence citovaných odborníků a institucí, nebo pro seznámení se s celkovým kontextem, pokud máte pocit, že je tvrzení neúplné.  Upozornění: Wikipedii je třeba používat obezřeteně. U kontroverzních tvrzení zkontrolujte zdroje na konci hesla nebo si informace ověřte z jiného zdroje.
 • Český statistický úřad (ČSÚ) – shromažďuje data o obyvatelstvu, ekonomice, zaměstnanosti a dalších ukazatelích v České republice. Výsledky šetření a analýzy ukazatelů jsou volně dostupné a je možno je použít pro ověření některých tvrzení. 
 • Statistický úřad Evropské unie Eurostat - shromažďuje statistické údaje na úrovní celé EU a umožňuje i jejich srovnávání mezi členy EU
 • Google.com – vyhledejte si požadované informace, nebo pomocí Google Zprávy srovnejte, jak o událostech informují jiná média. Prověřování původu obrázků je možné pomocí Google Lens. Google Scholar využijte pro vyhledávání vědeckých studií. 
 • Demagog.cz – nezávislá fact-checkingová platforma, která se věnuje ověřování výroků politiků a poukazuje na nepravdivá a manipulativní sdělení. Demagog hodnotí výhradně faktické výroky a v odůvodnění odkazuje na primární zdroje. 
 • Ověřovna! – projekt Českého rozhlasu  od roku 2021 ověřuje nepravdivé informace, které se šíří v dezinformačních mailech a skupinách na sociálních sítích a uvádí je na pravou míru. 

Tipy do výuky

AV lekce

Kovyho mediální ring – 2. díl: CO?

Kovyho mediální ring – 2. díl: CO?


Druhé video ze série lekcí Kovyho mediální ring se tenotkrát věnuje tomu, jak novináři pracují se zdroji a proč jsou zdroje důležité pro rozlišení lží a manipulací. Ve videu Kovy představuje různé žánry novinařiny, jako objektivní zpravodajství, subjektivní publicistika, investigativní žurnalistika, bulvár, a vysvětluje, proč je důležité  mezi nimi rozlišovat. 

Přehrát film (7 min.)


Lekce je vhodná pro žáky od 12 let.

Součástí lekce jsou doplňkové informace a doporučené aktivity.

 

Cíle lekce

 1. zamýšlet se nad obsahem mediálních sdělení
 2. umět posuzovat důvěryhodnost uvedených informací a zdrojů
 3. rozpoznat, jaké názory či hodnoty sdělení obsahuje a jaké naopak chybějí
Zavřít

Mediální ring 2 - Dezinformace

Mediální ring 2 - Dezinformace


V tomto videu se kamarádi Lucka s Matyášem potýkají s dezinformacemi a fake news. Společně s novinářem Martinem Veselovským zjišťují, jak je možné čelit různým polopravdám a konspiračním teoriím, které se šíří hlavně na sociálních sítích a e-maily.

Video je součástí série Mediální ring 2.

Přehrát film (8 min.)


Lekce je vhodná pro žáky od 12 let.

Součástí lekce jsou doplňkové informace a doporučené aktivity.

 

Cíle lekce

 1. ukázat na konkrétních příkladech vznik a šíření falešných zpráv 
 2. uvědomovat si, k jakým negativním důsledkům mohou lživé informace v mediálním prostoru vést 
 3. naučit, jak ověřovat informace na internetu 
Zavřít

O médiích: Ve světě fake news

O médiích: Ve světě fake news


Film humornou formou přibližuje problém fake news a dezinformací i začátečníkům. Představuje stručnou historii dezinformací a důvody jejich vzniku a šíření. Dále ukazuje dopady fake news na životy lidí a představuje základní postupy pro rozpoznávání dezinformací. 

Film je součástí série O médiích.

Přehrát film (13 min.)


Film je vhodný pro žáky od 10 let. 

Součástí lekce jsou doplňkové informace a doporučené aktivity.

 

Cíle lekce

 1. uvažovat o tom, jaké byly fake news v minulosti a jaké jsou dnes
 2. uvědomit si dopady fake news a dezinformací na společnost
 3. naučit se posuzovat důvěryhodnost mediálních sdělení
Zavřít

V digitálním světě: Pravda, nebo ne?

V digitálním světě: Pravda, nebo ne?


Filip a Kocour táhnou do boje za záchranu světa před tajným spiknutím mravenců a mimozemšťanů. Při brouzdání internetem totiž nalítli na důvěryhodně vypadající fake news. Krátký film určený zejména mladším žákům ukazuje, jak se na internetu nenechat napálit, a jak odlišit pravdu od fám a dezinformací. 

Film je součástí série lekcí pro žáky prvního stupně základní školy.

Přehrát film (2 min.)


Lekce je vhodná pro žáky od 8-12 let.

Součástí lekce jsou doplňkové informace a doporučené aktivity.

 

Cíle lekce

 1. vědět, co jsou dezinformace
 2. uvědomovat si, k jakým negativním důsledkům mohou lživé informace v mediálním prostoru vést
 3. umět informace na internetu ověřovat a posuzovat jejich důvěryhodnost
Zavřít

Další doporučené materiály

Věřte nevěřte

Plakát Věřte nevěřte vysvětluje, jaké nevýhody...
Rozbalit

Věřte nevěřte

Plakát Věřte nevěřte vysvětluje, jaké nevýhody přináší až příliš snadné šíření informací na internetu, které vede k tomu, že je pro čtenáře obtížné rozpoznat a oddělit pravdivá a nepravdivá sdělení.

Plakát ke stažení: JPGPDF

Plakát je součástí série O pravdu?.

 

Zavřít

×

Naviátor

Plakát Naviátor řeší problematiku týkající se...
Rozbalit

(Ne)originální foto

Pomocí výukového plakátů (Ne)originální foto...
Rozbalit

(Ne)originální foto

Pomocí výukového plakátů (Ne)originální foto ukazujeme, jak ověřovat autenticitu obrázků a fotografií a nenechat se napálit.

Plakát ke stažení: JPGPDF

Plakát je součástí série O pravdu?.

 

 

Zavřít

×

MQ Tester

Změřte mediální gramotnost svých žáků pomocí...
Rozbalit

MQ Tester

Změřte mediální gramotnost svých žáků pomocí MQtesteru!

Úlohy v MQtesteru jsou rozděleny do tří úrovní, první je nejsnazší, třetí nejtěžší. Žáci v nich mohou získat maximálně 15, 20 a 25 bodů. Sečtením získaných bodů ve všech úrovních pak zjistí svůj celkový „kvocient mediální gramotnosti“.

Webová aplikace MQtester si klade za cíl hravou formou vzdělávat v oblasti médií. Je určena zejména žákům na druhém stupni ZŠ SŠ.

 

 

Zavřít

×

Použité zdroje: 

SHARE Jeff, JOLLS Tessa a Elizabeth THOMAN. Five Key Question That Can Change the World: Lesson Plans for Media Literacy. Center for Media Literacy, @ 2005, 2007.  Dostupné z: https://www.medialit.org/sites/default/files/5KQ%20ClassroomGuide_1.pdf.

STRACHOTA Karel a kol. Na pravdě záleží. Praha: JSNS.CZ, 2017. ISBN: 978-8087456-82-8. Dostupné z: https://www.jsns.cz/nove/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/pro_web_brozura_medialni_vzdelavani_1strana_72dpi.pdf.  

<< Zpět na přehled všech kapitol

 

               Chci odebírat Bulletin