JAK? (5 klíčových otázek)

Tvůrci mediálních sdělení se svými produkty snaží zaujmout naši pozornost. U internetových článků nás lákají například výrazné titulky, které slouží jako návnady, na které se chytneme a klikneme.

JAK?

 
 • Jak se sdělení snaží upoutat pozornost?
 • Jak k tomu využívá jazyk, obrázky, video, emojis nebo hudbu?
 • Jaké pocity může sdělení vyvolat a proč se o to snaží?

Plakát ke stažení: JPG, PDF
Řešení plakátu najdete níže

Pro dnešní dobu je nicméně typické, že sílí snaha vyjadřovat co nejvíce informací prostřednictvím obrázků a videí, protože na čtení dlouhých textů už nemáme chuť a čas. Jak na nás videa působí, záleží mimo jiné na tom, jaký úhel záběru kameraman zvolil, jak natočený materiál sestříhal nebo jaký zvuk obraz doplňuje.

Výrazným prvkem většiny sdělení je zvolený jazyk. Může být neutrální, nebo obsahovat citově zabarvené a hodnotící výrazy. Stejná událost bude působit jinak, pokud bude vyprávěna v první, nebo ve třetí osobě. Autor může přímo promlouvat k příjemcům sdělení – osloví je, klade jim otázky, vyzývá je k reakci apod.

 

Pokud si uvědomíme, jakými prostředky se tvůrci snaží zaujmout naši pozornost a vyvolat v nás nějaké emoce, budeme odolnější proti manipulacím. Zároveň také lépe oceníme kreativitu zpracování.

Zdá-li se vám, že je sdělení manipulativní nebo jinak podezřelé, proveďte jeho analýzu i z pohledu dalších otázek: KDO, CO, KOMU a PROČ.

Doporučujeme podívat se na metodickou koncepci 5 klíčových otázek a na příklady analýz mediálních sdělení.


Řešení cvičení 

Který titulek nejpravdivěji popisuje událost na fotografii?

 • Nejpravdivěji fotografii popisuje titulek #2, který odpovídá tomu, o jakou akci šlo a využívá neutrální jazyk a neuvádí lživé nebo nerelevantní informace. 

Fotografie vznikla během pietního aktu, který 25. června

2020 uspořádal Jeden svět na školách během Dne příběhů bezpráví.  

 

Zdroj fotografie: Portál JSNS, fotograf Lukáš Bíba, Dostupné na webu JSNS

Na který titulek by lidé nejvíce klikali?

 • Lidé by pravděpodobně klikali zejména na titulky #1 a #3, které používají expresivní jazyk, výraznou grafiku a snaží se vzbuzovat silné emoce. Nelze jednoznačně říci, který titulek by získal více prokliků. Titulek #1 je pouze bulvarizační, oproti tomu titulek #3 je přímo manipulativní a lživý.
 • Pro kompletní analýzu sdělení, rozklikněte náhled ukázek níže. 

Jak se ještě média snaží získat naši pozornost?

Kromě používání výrazných vizuálních a zvukových prostředků, je to často apel na silné, zejména negativní emoce. To ostatně potvrzuje i dlouhodobá analýza emocionálního zbarvení novinových titulků.

Dalším trendem je přesné cílení reklamy pomocí pokročilých algoritmů, které využívají podrobná data o našem chování na internetu. Díky těmto technikám nám sociální sítě podsouvají obsah, u kterého předpokládají, že s ním budeme souhlasit a tudíž ho konzumovat a dále šířit. 

Titulek #1

Jedná se o příklad bulvarizačního titulku. Text...
Rozbalit

Titulek #1

 • Jedná se o příklad bulvarizačního titulku. Text titulku se snaží přitáhnout pozornost využitím jména celebrity "Kate Winsletové" a použitím expresivních výrazů jako "davy" nebo "plačící studenti".
 • Titulek neuvádí žádné lživé informace. O obsazení herečky Kate Winsletové do role Milady Horákové se skutečně uvažovalo. 

Zavřít

×

Titulek #2

Titulek neutrálním jazykem věcně popisuje o jakou...
Rozbalit

Titulek #2

 • Titulek neutrálním jazykem věcně popisuje o jakou akci se jednalo, kde se konala a co bylo jejím cílem. 
 • Pozornost může upout použití velkých písmen v první větě.

Poznámka: text titulku je převzatý z fotoreportáže na severu Aktuálně.cz. Grafická podoba byla vytvořena JSNS. 

Zdroj titulku: Aktuálně.cz, URL: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jeden-svet-na-skolach-udporadal-vzpominkovou-akci-k-vytoci-z/r~a221846ab79a11eab1110cc47ab5f122/v~nahledy/

Zavřít

×

Titulek #3

Titulek  využívá výrazné vizuální a jazykové...
Rozbalit

Titulek #3

 • Titulek  využívá výrazné vizuální a jazykové prostředky, jako červený text psaný velkým písmem a vykřičníky.
 • Titulek obsahuje nepravdivé informace a manipuluje s fotografií tím, že  ji zasazuje do lživého kontextu.  Z titulku vyplývá, že dívka na fotografii je vnučka Milady Horákové, které se babička svěřila se svými posledními myšlenkami. Tato informace je jednoznačně lživá už proto, že jediné dceři Milady Horákové bylo v době popravy její matky necelých 17 let a byla v té době bezdětná. Václavu Havlovi bylo v té době 14 let. 
 • Úvodní věta titulku představuje hlavní poselství celého sdělení, jehož cílem je zasívat nedůvěru vůči Americe a porevolučnímu vývoji v ČR. Podobná sdělení bývají zpravidla součástí proruské propagandy šířené v alternativních médiích, řetězových mailech a na sociálních sítích. 

Tip: Žáky můžete s osudem Milady Horákové seznámit prostřednictvím AV lekce Případ Dr. Horáková nebo pomocí aktivity Justiční vražda, ve které studenti pracují s dopisy, které Milada Horáková svým blízkým z vězení opravdu posílala.  

Mladším žákům můžete téma představit prostřednictvím snímku Milada ze série Hvězdičky

Zavřít

×

Užitečné odkazy

 • Headliner - nástroj skupiny Nolog mapuje, jak se mění titulky článků českých zpravodajských serverů. Můžete ho použít, abyste s žáky pozorovali důvody změny titulků od gramatických a faktických oprav až po snahu vytvořit poutavější titulek. V nástroji není možné vyhledávat, ani filtrovat. 
 • Monitoring narativů dezinformační scény provádí pravidelně skupina Čeští elfové, bojující proti dezinformacím a ruské propagandě. V databázi dezinformačních řetězových mailů Eldariel jsou k dispozici krácené texty těchto mailů (aby nemohly být dále šířeny) a analytické informace o jejich obsahu. 
 • Analýza manipulativních technik na vybraných českých serverech – výzkum realizovaný v roce 2016 Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity popisuje, jaké techniky manipulace byly používány na čtyrech dezinformačních serverech v období 1. až 31. března 2016. Ačkoliv se témata těchto serverů od té doby částečně posunula, popis manipulativních technik zůstává relevantní i dnes. 

 


Tipy do výuky

AV lekce

Kovyho mediální ring – 4. díl: JAK?

Kovyho mediální ring – 4. díl: JAK?


Čtvrté video ze série lekcí Kovyho mediální ring se věnuje tomu, jak se média snaží upoutat naši pozornost prostřednictvím zavádějících titulků a dynamických videí, a osvětluje fungování reklamy na internetu. 

 

Přehrát film (5 min.)


Lekce je vhodná pro žáky od 12 let.

Součástí lekce jsou doplňkové informace a doporučené aktivity.

 

Cíle lekce

 1. umět rozpoznat, jak se jednotlivá mediální sdělení snaží upoutat pozornost příjemců
 2. dokázat zanalyzovat mediální sdělení z hlediska použité formy
 3. zamýšlet se nad tím, jaké pocity mohou jednotlivá mediální sdělení v příjemcích vyvolávat
Zavřít

Mediální gramotnost se vyplatí: Výhodný telefon

Mediální gramotnost se vyplatí: Výhodný telefon


Spot ukazuje, jak snadné je naletět na zdánlivě výhodné nabídky. Jeho cílem je pomoci žákům uvědomit si, že příliš lákavé nabídky jsou většinou podezřelé a ukázat jim, čeho si mají všímat a jak se mohou chránit. 

Přehrát film (1 min.)


Lekce je vhodná pro žáky od 13 let.

Součástí lekce jsou doplňkové informace a doporučené aktivity.

 

Cíle lekce

 1. znát přesvědčovací techniky reklam svádějících k okamžitému nákupu
 2. umět si spočítat, kolik za půjčku zaplatím 
 3. znát nebezpečí spojená se zadlužováním se 
Zavřít

Mediální ring 2 - Reklama a marketing

Mediální ring 2 - Reklama a marketing


Který kečup si Lucka nakonec v obchodě vybere a vloží do nákupního košíku? V další epizodě ukazujeme, jaké nástroje marketing a reklama používají, aby přilákaly naši pozornost. Matyáš s Luckou vyprávějí o masivní reklamní kampani na opulentní FYRE Festival, ze kterého se vyklubal obrovský podvod. Jak se nenechat při nákupech nebo před volbami oklamat? A jak nepodlehnout ani populárním influencerům?

Video je součástí série Mediální ring 2.

Přehrát film (6 min.)


Lekce je vhodná pro žáky od 12 let.

Součástí lekce jsou doplňkové informace a doporučené aktivity

Cíle lekce

 1. znát přesvědčovací strategie reklam
 2. uvědomit si, jak funguje reklama prostřednictvím influencerů
 3. vědět, že reklama na sociálních sítích je cílená „na míru“ na základě osobních dat a preferencí uživatele

 

Zavřít

Další doporučené materiály

Obchod s naší pozorností

Výukový plakát Obchod s naší...
Rozbalit

Obchod s naší pozorností

Výukový plakát Obchod s naší pozorností seznamuje žáky s prostředky, které reklama využívá a upozorňuje na rizika skryté reklamy a reklamy na internetu. 

Plakát ke stažení: JPGPDF

Plakát je součástí série O pravdu? 

Zavřít

×

Kouzelná moc titulku

Výukový plakát Kouzelná moc titulku přibližuje,...
Rozbalit

Kouzelná moc titulku

Výukový plakát Kouzelná moc titulku přibližuje, jak vznikají titulky, jejichž hlavní funkcí je nalákat čtenáře.

Plakát ke stažení: JPGPDF

 

Plakát je součástí série O pravdu? 

Zavřít

×

Výhodný telefon

Hlavním tématem plakátu Výhodný telefon jsou...
Rozbalit

Výhodný telefon

Hlavním tématem plakátu Výhodný telefon jsou přesvědčovací techniky reklamy a nakupování na internetu.

Plakát ke stažení: JPGPDF

Plakát je součástí série Mediální gramotnost se vyplatí.

Zavřít

×

Použité zdroje: 

SHARE Jeff, JOLLS Tessa a Elizabeth THOMAN. Five Key Question That Can Change the World: Lesson Plans for Media Literacy. Center for Media Literacy, @ 2005, 2007.  Dostupné z: https://www.medialit.org/sites/default/files/5KQ%20ClassroomGuide_1.pdf.

STRACHOTA Karel a kol. Na pravdě záleží. Praha: JSNS.CZ, 2017. ISBN: 978-8087456-82-8. Dostupné z: https://www.jsns.cz/nove/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/pro_web_brozura_medialni_vzdelavani_1strana_72dpi.pdf.  

<< Zpět na přehled všech kapitol

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.