Mediální ring 2

Pětidílný pořad Mediální ring 2 otevírá atraktivní formou pět důležitých témat mediálního vzdělávání – sociální sítě, zpravodajství, reklama a marketing, dezinformace a kyberbezpečí. Součástí každého dílu je úvod do tématu, anketa mezi žáky, analýzy vybraných kauz a vystoupení mediálního odborníka. Pořadem provází dvojice mladých herců, novinář Martin Veselovský a také populární youtuber Kovy. S ním je možné se setkat také v Kovyho mediálním ringu –nejsledovanějším mediálně-vzdělávacím pořadu portálu JSNS.CZ. Jednotlivá videa pořadu Mediální ring 2 mezi sebou nejsou obsahově provázaná. Není tedy nutné je sledovat v pevně daném pořadí, každý díl je samostatnou audiovizuální lekcí.

Mediální ring 2 - Dezinformace

2021 / 8 min.

Lucka s Matyášem se potýkají s dezinformacemi a fake news. Společně s novinářem Martinem Veselovským zjišťují, jak je možné čelit různým polopravdám a konspiračním teoriím.

Mediální ring 2 - Kyberbezpečí

2021 / 7 min.

Kovy vysvětluje, že cokoli zveřejníme na internetu, zanechá v kyberprostoru digitální stopu. Pokud je to něco velmi osobního, nebo dokonce intimního, může se to později obrátit proti nám.

Mediální ring 2 - Reklama a marketing

2021 / 6 min.

Jak čelit promyšleným přesvědčovacím technikám reklamy? Kovy vysvětluje, jaké nástroje marketing a reklama používají, aby přilákaly naši pozornost.

Mediální ring 2 - Zpravodajství

2021 / 8 min.

Dokážou se Matyáš s Luckou vyznat v nepřeberném množství informací, které proudí z internetu, rádia nebo televize? Od Kovyho se dozvídají základní pravidla jak si ověřit různá mediální sdělení.

Mediální ring 2 – Sociální bubliny

2021 / 7 min.

Na sociálních sítích se obklopujeme skupinami přátel s podobnými postoji, a tím se ocitáme v uzavřené názorové bublině. Co dělat, abychom v ní nebyli úplně uvězněni?