3. Kouzelná moc titulku

Rolí titulků je přilákat čtenáře, jsou tedy výkladními skříněmi článků. Jejich podoba často rozhoduje o tom, zda si článek přečteme, či nikoliv. V této kapitole přibližujeme, jak vznikají.

  Plakát ke stažení: JPG, PDF

  Řešení plakátu najdete na konci kapitoly.

 

 

 


Informace

Správný titulek by měl splňovat několik kritérií. V prvé řadě by měl být srozumitelný a výstižný, mělo by z něj být zřejmé, o čem článek bude, a měl by korespondovat s obsahem. Je jasné, že média nám chtějí podávat titulky co nejatraktivněji, aby nás zaujaly, neměly by ale sklouzávat ke lživým nebo zavádějícím tvrzením. Z formálního hlediska by titulek neměl být příliš dlouhý a měl by obsahovat sloveso.

Různé podoby titulků

Jak je vidět na příkladech z předchozí stránky, titulky pojednávající o jedné události se mohou velmi lišit. V čem mohou být rozdíly? 

 • Délka titulku: krátký x dlouhý. Některé weby využívají dlouhé titulky k tomu, aby v něm zdůraznily názor, který by si čtenář měl odnést. A v několika větách to jde lépe, než v jedné.
 • Jazyk titulku: popisný x hodnotící. Snaží se nám titulek vsugerovat nějaký názor, nebo pouze předává informaci o tom, že se něco stalo?
 • Dramatičnost titulku: Primárním cílem titulků, které obsahují slova jako „šok“, „skandál“, vykřičníky apod., není informovat, ale zapůsobit na emoce čtenářů a přimět je k přečtení článku.
 • Osoba, ve které je titulek napsán: Nejčastěji se používá 3. (někdy i 1.) osoba jednotného nebo množného čísla. Třetí osoba působí popisněji, neutrálně. První osoba jednotného čísla evokuje, že se jedná o pohled konkrétního člověka. Je-li je titulek psán jako „my“, buď naznačuje, že dané tvrzení sdílí větší počet osob, nebo vybízí čtenáře, aby porovnal, zda se s obsahem titulku také identifikuje (např. Už toho máme dost. Nenecháme si dál lhát!).
 • Jak titulek vznikl: Je to text, kterým se snažil novinář shrnout obsah článku? Tedy nějaká interpretace toho, co se stalo, kdo co řekl? Nebo je jako titulek použit doslovný citát z článku? (např. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima: Silní a úspěšní můžeme být jen společně).
 • Typ článku: U názorových článků jsme někdy přímo v titulku upozorněni na to, o jaký žánr se jedná (komentář, glosa, fejeton apod.).

Tradiční seriózní média se od těch bulvárních či alternativních v práci s titulky liší. Seriózní média nevkládají do zpravodajských titulků názorové prvky, hlavním cílem jejich titulků je čtenáře informovat. Bulvární a alternativní média naopak v titulcích útočí na emoce a snaží se čtenáře šokovat, spíše je o něčem přesvědčit než informovat.

Novináři seriózních redakcí dodržují etický kodex. Kupříkladu v etickém kodexu Syndikátu novinářů stojí, že „novináři musí poskytovat pravdivé a nezkreslené informace“. To platí jak pro obsah sdělení, tak pro titulek. Ten by neměl slibovat nic, co není obsahem článku. Pro klamavé a zavádějící titulky na internetu, jejichž účelem je pouze zvýšit návštěvnost webu, se používá označení click-bait.
 

Tipy do výuky

Metodická koncepce – 5 klíčových otázek

Pro posouzení důvěryhodnosti mediálních sdělení si odpovězte na otázky: KDO? CO? JAK? KOMU? PROČ? (Podrobněji v kapitole Metodická koncepce – 5 klíčových otázek.) Podívejte se, jak to funguje, na konkrétních příkladech analýz: www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/bulletin-medialni-vzdelavani/analyza.

Analýza – Nepravdivá zpráva (fake news) z alternativního webu

Titulek: Šok! Rozdělení Československa je neplatné! 

www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/bulletin-medialni-vzdelavani/analyza/fake-news

Aktivita – Titulní strany novin

www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/bulletin-medialni-vzdelavani/medialni-lahudka/zprava-olaf

Žáci v aktivitě porovnávají, jak titulní stránky českých celostátních deníků informovaly o tom, k čemu došel Evropský úřad proti podvodům (OLAF) při šetření oprávněnosti dotací pro farmu Čapí hnízdo.
 

Užitečné odkazy

Unie vydavatelů (www.unievydavatelu.cz) – Sdružení podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu. Na webu jsou údaje o čtenosti jednotlivých titulů.

NetMonitor (www.netmonitor.cz) – Výzkumný projekt, který monitoruje návštěvnost internetu
a sociodemografický profil jeho návštěvníků. Na webu najdete údaje o sledovanosti jednotlivých webů.

MEDIAHUB (www.mediahub.cz) – Zpravodajský a publicistický web o médiích, marketingu, PR a moderních informačních technologiích.
 

Řešení

Titulky 3, 4 a 6 vyšly na webech: 3. Parlamentní listy, 4. Aktuálně a 6. Česká televize.

Zdroje všech titulků:
 1. iDnes
 2. Haló noviny
 3. Parlamentní listy
 4. Aktuálně
 5. Protiproud
 6. Česká televize
 7. Svobodné noviny
 8. Extra
 9. Rádio Wave
 10. Aeronet

<< Zpět na přehled všech kapitol

 

               Chci odebírat Bulletin

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.