Mediální vzdělávání

Mediální vzdělávání pro 1. stupeň ZŠ

V digitálním světě: seriál mediálního vzdělávání určený i pro ty nejmenší žáky.  

Vítejte ve světě Míny, Filipa a Kocoura. Jejich dobrodružství nabízí možnost, jak prostřednictvím krátkých animovaných příběhů mluvit o digitálním světě. Spolu se svými žáky můžete hovořit o používání sociálních sítí či zjišťovat, jak se bavit online chytře. Nebo chcete vědět, jak digitální svět vznikl a funguje, jak vyhledávat a ověřovat informace či jak chránit data? Seriál neopomíjí ani odvrácenou stranu kyberprostoru, jakým je téma kyberšikany.  
 

Jak pracovat se sadou   Úvodní průzkum třídy   Reflexe po projekci   Metodická příručka

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola.