Mimořádná zpráva

 • Mimořádná zpráva
 • Tomáš Bojar
 • Česká republika
 • 2018
 • 32 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. poznat základní kroky vzniku zpráv: od porady až po výchozí mediální produkt
 2. mít povědomí o fungování redakcí v televizním a tištěným médiu
 3. uvědomit si rozdíly při tvorbě sdělení u veřejnoprávního a soukromého média, u televize a tištěných novin

Jeden z českých vrcholných politiků se chystá večer za zavřenými dveřmi učinit zásadní oznámení. Média samozřejmě chtějí být u toho a zprostředkovat informaci svým čtenářům a divákům co nejrychleji. Štáb Tomáše Bojara sleduje, jak se novináři už od rána na tuto událost připravují. Pozorujeme, jak plánují, co do zprávy zahrnou, jak si mezi sebou rozdělují úkoly, jak získávají jednotlivé materiály, jak se vyrovnávají s různými překážkami, jak pořízený materiál editují. Na konci dne se konečně seznamujeme s výsledným mediálním produktem, na němž se podíleli lidé různých mediálních profesí.

Doporučený věk

13—21 let

Tematický okruh

Mediální vzdělávání

Téma

Zpravodajství

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Výroba zpráv

Aktivita / 45 min (včetně projekce)

Žáci:

 • vědí, jak vznikají televizní zprávy
 • si uvědomují specifika televizních zpráv
 • vědí, jak funguje organizace práce ve zpravodajské televizní redakci

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • jaké jsou rozdíly mezi veřejnoprávními a komerčními médii
 • jak vzniká zpravodajské sdělení
 • jaké jsou postupy a zásady novinářské práce

Pohled filmaře Tomáše Bojara

Informační texty

 • motivace k natočení filmu Mimořádná zpráva
 • jak film vznikal

Jak se ptát - 5 klíčových otázek

Informační texty

 • pět klíčových otázek, které bychom si měli položit při čtení/sledování mediálního sdělení

Tipy, jak na internetu nenaletět

Informační texty

Osm tipů, jak odhalit neseriózní informaci a nesdílet ji dál.

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Partneři lekce

Vznik lekce Mimořádná zpráva byl financován i ze zdrojů Operačního programu Praha - pól růstu ČR, číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000347.