Mimořádná zpráva

 • Mimořádná zpráva
 • Tomáš Bojar
 • Česká republika
 • 2018
 • 32 min.
 • 13—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. poznat základní kroky vzniku zpráv: od porady až po výchozí mediální produkt
 2. mít povědomí o fungování redakcí v televizním a tištěným médiu
 3. uvědomit si rozdíly při tvorbě sdělení u veřejnoprávního a soukromého média, u televize a tištěných novin

Jeden z českých vrcholných politiků se chystá večer za zavřenými dveřmi učinit zásadní oznámení. Média samozřejmě chtějí být u toho a zprostředkovat informaci svým čtenářům a divákům co nejrychleji. Štáb Tomáše Bojara sleduje, jak se novináři už od rána na tuto událost připravují. Pozorujeme, jak plánují, co do zprávy zahrnou, jak si mezi sebou rozdělují úkoly, jak získávají jednotlivé materiály, jak se vyrovnávají s různými překážkami, jak pořízený materiál editují. Na konci dne se konečně seznamujeme s výsledným mediálním produktem, na němž se podíleli lidé různých mediálních profesí.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Výroba zpráv

Aktivita / 45 min / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • vědí, jak vznikají televizní zprávy
 • si uvědomují specifika televizních zpráv
 • vědí, jak funguje organizace práce ve zpravodajské televizní redakci

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • jaké jsou rozdíly mezi veřejnoprávními a komerčními médii
 • jak vzniká zpravodajské sdělení
 • jaké jsou postupy a zásady novinářské práce

Pohled filmaře Tomáše Bojara

Informační texty

 • motivace k natočení filmu Mimořádná zpráva
 • jak film vznikal

Jak se ptát - 5 klíčových otázek

Informační texty

 • pět klíčových otázek, které bychom si měli položit při čtení/sledování mediálního sdělení

Tipy, jak na internetu nenaletět

Informační texty

Osm tipů, jak odhalit neseriózní informaci a nesdílet ji dál.

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Distanční výuka

Aktivita pro distanční výuku

 • seznámení se s fungováním českých médií veřejné služby
 • poznání základních kroků vzniku zpráv
 • porozumění práci editora televizního zpravodajství

Doprovodné a doporučené materiály

Aktivita Vznik zpráv

Žádné zprávy nemohou nikdy zachytit všechny události, které se ten den staly. Novináři zohledňuji při výběru tzv. zpravodajské hodnoty.

Česká mediální krajina: Média veřejné služby

Přečtěte si více o veřejnoprávních médiích v rubrice Bulletinu mediálního vzdělávání Česká mediální krajina.

Mediální rady

Mediální rady – Rada České televize, Rada Českého rozhlasu, Rada České tiskové kanceláře – mají důležitou roli v kontrole činnosti médií veřejné služby. Jak pracují, kdo v nich zasedá?

7 dní s Respektem

Krátké video představující, jak vypadá týden v redakci Respektu, od pondělní plánovací porady po uzávěrku v pátek v noci.

Partneři lekce

Vznik lekce Mimořádná zpráva byl financován i ze zdrojů Operačního programu Praha - pól růstu ČR, číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000347.