Žáci v roli novinářů 

Veronika Raubicová - Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, Praha 

"Ráda bych se podělila o tip na aktivitu, ve které žáci hrají následující role: účastník události, svědek události, novinář, TV reportér, čtenář a divák. Žáci sledují, jak novinář a televizní reportér získávají a zpracovávají informace a zamýšlejí se také nad tím, jak mohou příjemci vnímat jimi vytvořená mediální sdělení. Cílem aktivity je, aby si žáci uvědomovali, že při zpracování informací může dojít ke zkreslením." 

Postup:

  1. Vytiskneme a rozstříháme různé role, které si žáci budou vybírat (níže najdete jednotlivé popisy rolí a návrhy situací k sehrání).
  2. Vysvětlíme žákům, že tato aktivita obsahuje hraní rolí - zájemci si mohou zahrát: účastníky události, svědka této události, novináře, televizního reportéra, čtenáře novin a televizního diváka. Rozdáme  papírky s popisy konkrétních rolí a dohlížíme na to, aby byly všechny role obsazeny.  (Poznámka: Aktivita počítá s tím, že zatímco "účastníků události" je více, tak v ostatních rolích je jeden žák. Je ale možné zapojit do všech rolí více žáků).
  3. Žáci, kteří nemají žádnou roli, pozorují a registrují průběh akce. Tyto žáky můžeme rozdělit do skupin a každé z nich zadat jeden úkol - například pozorovat rozdíl mezi mluveným a psaným projevem, zaznamenávat výrazové prostředky, které se opakují, sledovat, co se děje s původními informacemi v průběhu akce apod.
  4. Žáci, kteří mají roli "účastníci události" si vylosují jednu situaci, nikomu ji neukazují a domluví se, jak ji sehrají. Poté svou scénku předvedou. Během vystoupení novinář, televizní reportér, čtenář a divák čekají na chodbě.
  5. Po vystoupení přichází do třídy novinář a televizní reportér, kteří  vyslechnou účastníky události a svědka. Snaží se získat informace pro vytvoření zprávy o této události. (Poznámka: Pokud budou dva novináři, tak by jeden mohl být ze seriózních novin a druhý z bulvárního deníku. V závěrečné diskuzi můžeme jejich zprávy porovnat.)
  6. Do třídy vstupuje divák a čtenář, kteří byli předtím za dveřmi. Reportér předvede, jak by prezentoval danou událost v televizním zpravodajství. Divák shrnuje, co se z této televizní reportáže dozvěděl. Novinář sepisuje k události krátkou zprávu do novin. Poté ji předá čtenáři, který ji přečte nahlas a následně shrnuje, co se z ní dozvěděl.  
  7. Všichni žáci jsou nyní ve třídě. Následuje diskuze. Ptáme se žáků:  Došlo po zaznamenání informace novinářem nebo televizním reportérem k posunu toho, co sehráli "účastníci události"? Pokud ano, tak co bylo příčinou?  Porovnáváme původní zprávu a výslednou interpretaci diváka a čtenáře. Zjišťujeme také, co si zaznamenali žáci, kteří neměli roli a dění pozorovali. 

Popis rolí:

Účastníci události
Vymyslete, secvičte a předveďte situaci, jejíž téma jste si vylosovali. Máte na to 5 minut. Následně prezentujte událost novináři a reportérovi.

Svědek události
Vaším úkolem je prezentovat událost novináři a reportérovi a pozorovat zinscenovanou událost.

Novinář
Vyslechněte svědka a účastníka situace. Napište krátkou novinovou zprávu o události, kterou vám svědek popsal. Pokuste se svou novinovou zprávou informovat a zaujmout diváka, přesvědčit ho o vašem tvrzení.

Čtenář
Přečtěte si novinovou zprávu od novináře a sdělte třídě, jak jste ji pochopili a co ve vás vyvolala.

Televizní reportér
Vyslechněte svědka události a „odvysílejte“ živý výstup divákům, podobný jako znáte sami z televize. Pokuste se svou reportáží informovat a zaujmout diváka, přesvědčit ho o vašem tvrzení.

Divák
Podívejte se na reportáž. Řekněte svými slovy, jak jste ji pochopili a co ve vás vyvolala.

 

Návrhy situací pro herce:

Krimi: krádež kabelky / požár 

VIP: trapas slavné osobnosti na koncertu

Věda: byl objeven lék na hloupost 

Politika: vláda uzákonila marihuanu jako legální lék

Ekonomika: byly zrušeny peníze – návrat ke směnnému obchodu

Kultura: slavnostní odhalení sochy národního hrdiny

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.