Televizní vědomostní soutěž: Chcete být koncesionářem?

Potřebujeme média veřejné služby? Je na čase změnit jejich způsob financování? Abychom mohli o těchto tématech diskutovat, musíme mít nejprve jistotu, že my a naši studenti dobře rozumíme tomu, co to vlastně média veřejné služby jsou, jaká je jejich role v demokratické společnosti a v čem se liší od komerčních médií. 

AKTIVITA

Vyzkoušejte následující aktivitu, která tyto vědomosti představí v zábavném kabátu. Autorem aktivity je lektor mediálního vzdělávání Jaroslav Valůch.

 

POSTUP:

  1. Řekněte žákům, že si zahrají v následujících 30 minutách televizní vědomostní soutěž s názvem Chcete být koncesionářem? Abyste více navodili atmosféru soutěže, doporučujeme pro vítězný tým přichystat cenu. 
  2. Rozdělte žáky do pětičlenných skupin.
  3. Uspořádejte třídu po vzoru soutěžního televizního studia. Uprostřed je moderátor/ka (Vy) a každá soutěžní skupina má svůj stolek (lavici). Vysvětlete žákům pravidla hry: Vy jako moderátor/ka pokládáte otázky a týmy mezi sebou soutěží, kdo nejrychleji řekne správnou odpověď. Žáci ve skupině se mezi sebou radí a mohou používat k hledání odpovědí mobilní telefony. Když budou žáci znát odpověď, musí udělat signál, na kterém se předem domluvíte (přihlásí se, plácnou do lavice apod.). První tým po vyzvání řekne nahlas svou odpověď. Pokud je správná, získává bod. V opačném případě mají šanci odpovědět další skupiny, a to v pořadí, v jakém se přihlásily. Vyhrává tým s nejvyšším počtem bodů.
  4. Pokud žáci rozumějí pravidlům, hra může začít. Pokládejte žákům otázky z PRACOVNÍHO LISTU 1 (pokud máte ve třídě vhodnou techniku, je možné promítnout PRACOVNÍ LIST 2, kde nejsou vyznačeny správné odpovědi, musí být vždy vidět ale jen aktuální otázka). Poznámka: Pamatujte na to, že hlavní cílem této aktivity není studenty „zkoušet“, co vědí a co nevědí. Účelem je zábavnou formou studentům předat informace z pracovního listu.
  5. Poté, co zazní správná odpověď na otázku, přidělte skupině, která jí řekla, bod. Bavte se s žáky o nesprávných odpovědích, řekněte jim, kde mohou vyhledat doplňující informace.
  6. Desátou otázkou soutěž končí. Vyhlaste vítěze.
  7. Udělejte reflexi aktivity. Vycházejte z odpovědí žáků na otázku 11.

VARIANTA: Pokud vám formát televizního kvízu nevyhovuje, můžete rozdat žákům PRACOVNÍ LIST 2, aby ho každý vyplnil sám za sebe. Poté procházíte s žáky jejich odpovědi a doplňujete je o další informace, které najdete v PRACOVNÍM LISTU 1.

 

REFLEXE:

V reflexi se ptáme žáků, jak by veřejnoprávní média ovlivnilo, pokud by o jejich rozpočtu rozhodovali politici (nejistota, náchylnost k politickým tlakům, boj s populisty). Kdyby byly veřejnoprávní poplatky zrušeny a Česká televize a Český rozhlas se staly soukromými médii, jaký by to mělo dopad na jejich obsah?

Kterým médiím více věříte? Veřejnoprávním, nebo komerčním? Proč? Zaznamenali jste v nedávné době nějakou diskusi o veřejnoprávních médiích? Pokud ano, čeho se týkala a kdo se k ní vyjadřoval?

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.