Materiály k objednání

Publikace Dezinformační dezinfekce

kolektiv autorů / 2020

Určeno pro Základní školy - 2. stupeň, Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Vzdělávací instituce
Tematický okruh Mediální vzdělávání
Více informací

Každý registrovaný uživatel si může objednat max. 2 kusy.

K dispozici od 10. 11. 2020
Stran 96

Publikace Dezinformační dezinfekce nabízí návod či inspiraci, jak téma (nejen koronavirových) dezinformací uchopit a začlenit do výuky.

 

Co v publikaci naleznete?

 • 3 analýzy podle metodické koncepce 5 klíčových otázek
 • aktivitu s hracími kartami přibližující motivace pro tvorbu a šíření dezinformací  
 • praktické tipy na ověřování informací
 • 3 koronavirové dezinformační lahůdky
0 Kč vč. DPH Objednat

Emigrace a život v exilu

Adam Drda a kol. / 2019

Určeno pro Základní školy - 2. stupeň, Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Vzdělávací instituce
Tematický okruh Moderní československé dějiny
Více informací

Každý registrovaný uživatel si může objednat max. 2 kusy.

K dispozici od 11. 10. 2020
Stran 64

Naše moderní dějiny jsou mimo jiné dějinami útěků a vyhánění, což si možná málo uvědomujeme a připomínáme. Na konci třicátých let se o zoufalý únik z Československa pokoušeli Židé, ze země prchali vojáci, intelektuálové, odpůrci nacismu. Po skončení 2. světové války muselo zemi opustit více než dva miliony Němců, zpravidla bez soudu, na základě nepřijatelného principu kolektivní viny. Když v únoru 1948 provedla komunistická strana převrat, před totalitou prchaly další desetitisíce lidí. Nová mnohatisícová vlna útěků nastala po sovětské okupaci v srpnu 1968, v následujícím dvacetiletí vyháněla Státní bezpečnost nepohodlné disidenty. Českoslovenští občané po několik desetiletí soustavně riskovali a vynakládali obrovské úsilí při překonávání železné opony: chtěli se dostat za lepším životem, za svobodou.

Publikaci o čs. emigraci a exilu jsme poprvé vydali v letech 2011 a 2016. Již tehdy o ni byl značný zájem a celý náklad byl brzy rozebrán, proto jsme vydali její třetí dotisk.

0 Kč vč. DPH Objednat

Publikace Podoby ruské propagandy

kolektiv autorů / 2020

Určeno pro Základní školy - 2. stupeň, Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Vzdělávací instituce
Tematický okruh Mediální vzdělávání
Více informací

Každému zájemci rozesíláme 2 výtisky.

K dispozici od 4. 5. 2020
Stran 154

Publikace Podoby ruské propagandy přibližuje současnou ruskou propagandu, její motivy a rysy směřované jak do ruské společnosti, tak do zahraničí.

Obsahuje:

 • 7 audiovizuálních lekcí
 • propagandistické lahůdky
 • rejstřík pojmů souvisejících s rusko-ukrajinským konfliktem
0 Kč vč. DPH Objednat

Bylo nebylo

Adam Drda, Karel Strachota / 2019

Určeno pro Základní školy - 2. stupeň, Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Vzdělávací instituce
Tematický okruh Moderní československé dějiny
Více informací

Každý registrovaný uživatel si může objednat max. 2 kusy.

K dispozici od 11. 12. 2019
Stran 76

Nemáme-li ztratit historickou paměť, musíme přistupovat k minulosti kriticky a vyvracet tvrzení, která odporují ověřitelným zkušenostem a faktům. To je jeden z mnoha důvodů, proč vychází publikace s příznačným názvem Bylo, nebylo? 

Jednotlivé kapitoly reagují na názory a teze, které se týkají komunistického režimu, zejména v období normalizace. Najdete v nich zajímavá srovnání tehdejšího života s dneškem. Mladší generace se může po přečtení víc ptát a hledat nejen odpovědi, ale i nové informace a souvislosti. Naopak pamětníkům publikace ukazuje, že nostalgické vzpomínání na komunistický včerejšek dnes už nestačí a je potřeba o předlistopadových časech znovu diskutovat a otevírat zdánlivě zapomenutá témata. Současnost jistě není jednoduchá, to však neznamená, že bychom se měli předchozím režimem inspirovat.

Text byly poprvé vydány v r. 2016 v publikaci Komunismus v srdci Evropy, která byla brzy rozebrána. Součástí nového vydání Bylo, nebylo? je také přehled materiálů a projektů, které využívají vyučující z více než dvou tisíc základních a středních škol po celé České republice. Publikace vychází v rámci vzdělávacího programu Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni. Přejeme vám příjemné čtení a uvítáme vaše postřehy.

0 Kč vč. DPH Objednat

Publikace Být v obraze 2

kolektiv autorů / 2019

Určeno pro Základní školy - 2. stupeň, Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Vzdělávací instituce
Tematický okruh Mediální vzdělávání
Více informací

Každému zájemci rozesíláme 2 výtisky.

K dispozici od 26. 2. 2019
Stran 287

 

Publikace Být v obraze 2 je určena všem, kdo chtějí přispět k posilování mediální gramotnosti. Zejména pak vyučujícím na 2. stupni ZŠ a na SŠ po celé České republice.

 

Co v publikaci naleznete?

 • Metodiky do výuky

"Koncept 5 klíčových otázek", nástroje pro hodnocení důvěryhodnosti mediálních sdělení. Tyto klíčové otázky se staly základem pro vznik pěti krátkých vzdělávacích videí, kde v roli průvodce vystupuje známý youtuber Kovy.

Rady a doporučení, jak pracovat s dokumentárními filmy ve výuce.

 

 • Materiály do výuky

Prakticky využitelné audiovizuální materiály a aktivity do výuky na aktuální mediální témata jako jsou sociální sítě, youtubering, propaganda, zpravodajství, média a menšiny, projevy nenávisti, kyberšikana, mediální obraz migrace atd.

0 Kč vč. DPH Objednat

Metodická sada Opravdu?

kolektiv autorů / 2018

Určeno pro Základní školy - 2. stupeň, Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Vzdělávací instituce
Tematický okruh Mediální vzdělávání
Více informací

Každý registrovaný uživatel si může objednat max. 2 kusy.

K dispozici od 21. 5. 2018

Obsahuje: 

Příručka Opravdu? doprovází sadu devíti plakátů k různým mediálním tématům. Při jejich zpracování jsme kladli důraz na hravost a vizuální atraktivitu, snažíme se žáky zaujmout. Publikace přináší základní informace k tématům jednotlivých plakátů spolu s odkazy na výukové aktivity. Dále stručně představuje koncept 5 klíčových otázek, který je základním východiskem naší metodiky. Součástí publikace je i několik praktických tipů spadajících do kategorie „Learning by doing“ (tedy „učení činěním“) a krátký souhrn všech našich stávajících výstupů a aktivit.
 

Témata jednotlivých plakátů:

 1. manipulace obrazem
 2. zpravodajství
 3. titulky článků
 4. ověřování zdrojů
 5. bezpečnost na internetu
 6. nenávistný projev (hate speech)
 7. fake news
 8. reklama
 9. propaganda
0 Kč vč. DPH Objednat

Publikace Na pravdě záleží

kolektiv autorů / 2017

Určeno pro Základní školy - 2. stupeň, Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Vzdělávací instituce
Tematický okruh Mediální vzdělávání
Více informací

Každý registrovaný uživatel si může objednat max. 2 kusy.

K dispozici od 22. 5. 2017
Stran 84

Obsahuje: 

V roce 2006 jsme za základ metodiky zvolili koncept 5 klíčových otázek, který dodnes představuje náš hlavní metodický přístup. V této publikaci je aplikace klíčových otázek detailněji objasněna na příkladech analýz několika různých mediálních sdělení. V kapitole Tipy, jak na internetu nenaletět naleznete souhrn jednoduchých doporučení, doplněný opět o ukázky reálných mediálních sdělení. Připojili jsme také stručné představení dalších organizací, které se mediálnímu vzdělávání věnují.

0 Kč vč. DPH Objednat

Sada Kdo jiný? - metodická příručka pro učitele a manuál pro žáky

kolektiv autorů / 2015

Určeno pro Střední školy, Základní školy - 1. stupeň, Základní školy - 2. stupeň
Tematický okruh Aktivní občanství
Více informací

Každý registrovaný uživatel si může objednat max. 2 kusy.

K dispozici od 24. 9. 2015

Projekt Kdo jiný je zaměřený na podporu občanské angažovanosti žáků. V průběhu školního roku v rámci projektu vznikají žákovské týmy, které se k problémům staví přímo a snaží se věci ve svém okolí měnit.

Týmové projekty učí žáky a studenty spolupracovat, komunikovat a hledat řešení. Zpravidla trvají několik týdnů až celý školní rok, kdy si mladí lidé sami vymyslí, naplánují a zorganizují akci, která má pozitivní vliv na prostředí, kde žijí. Jeden svět na školách poskytuje zapojeným pedagogům i týmům odbornou podporu a pořádá setkání, na nichž si studenti vyměňují zkušenosti a prezentují své výsledky svého úsilí.

Tato sada Vám bude průvodcem, rozhodnete-li se takovýto projekt na Vaší škole realizovat. Na teoretickou část navazují doporučené aktivity a příklady dobré praxe. Sada obsahuje dvě části- metodickou příručku pro učitele a praktický manuál pro žáky. Doufáme, že Vám příručka bude inspirací a podporou.

0 Kč vč. DPH Objednat

DVD - 1989: Z deníku Ivany A.

Karel Strachota / 2014

Určeno pro Střední školy, Studentské filmové kluby JSNŠ, veřejnost, Základní školy - 2. stupeň
Tematický okruh Moderní československé dějiny
Více informací

 

 

K dispozici od 17. 11. 2014
Minimální doporučený věk 12
Maximální doporučený věk 21

Karel Strachota / ČR / 2014 / 42 min.

Předlohou filmu se stal autentický deník osmnáctileté Ivany A., která osobitým pohledem středoškolačky reflektuje poslední rok existence komunistického Československa. Maturitní ples kontrastuje s událostmi Palachova týdne; otravné oslavy 1. máje a memorování sovětských reálií k blížící se maturitě s první cestou na „Západ“; radostné zážitky posledních školních prázdnin s nástupem do nevábného zaměstnání a vyhlídkami na budoucí šedivý život. Přichází sametová revoluce ...

Nový snímek Karla Strachoty je syntézou skutečných deníkových záznamů, sekvencí ze zpravodajských a publicistických pořadů, ukázek z dobového tisku, soukromých dokumentů a fotografií. Originální filmová výpověď o době před 25 lety, obohacená animacemi a výraznou hudbou, je určena zejména mladé generaci.

0 Kč vč. DPH Objednat

DVD - Vzpomínáme

Kolektiv autorů / 2001

Určeno pro Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Základní školy - 2. stupeň
Tematický okruh Moderní československé dějiny
Více informací
K dispozici od 28. 1. 2013

Kolektiv autorů / ČR / 2001

Ve spolupráci s Českou televizí a Asociací Film & Sociologie jsme pro vás připravili DVD Vzpomínáme. Najdete na něm jedenáct krátkých dokumentů z cyklu Vzpomínáme přibližujících některé aspekty socialistického každodenního života (Jídlo, Co se nosilo, Volný čas atd.). Filmy zachycují proměny životního stylu v letech 1945–1989 a přibližují toto období skrze detaily z obyčejného života. Krátké filmy z cyklu Vzpomínáme byly natočeny podle námětu dokumentaristy Pavla Kouteckého. Všech jedenáct filmů nabízíme jako sadu na jednom DVD. Filmy tedy nelze objednat samostatně.

Co se nosilo (1969–1989)

Judita Křížová / ČR / 2001 / 19 min.

Hlavním tématem filmu je odívání a móda v časech komunistické normalizace. Vzpomínky na červené trenýrky, „zvonáče“, často ušité z kalhot pro zedníky, či barvy na textil značky Duha připomínají dobu, kdy si mladí lidé, kteří toužili být odlišní alespoň v oblékání, museli fádní podobu socialistické módy vylepšit vlastní improvizací. Dobové záběry na unylé modely státních krejčovství opožděné vždy o několik let za přáními zákazníků kontrastují se vzpomínkami na papírové bundy či černé brýle a la Fitipaldi dovezené z Maďarska. Film je doprovázen písněmi zpívajícího právníka Iva Jahelky z 80. let, které výstižně a vtipně ironicky glosují tehdejší realitu, kdy muži s dlouhými vlasy bývali automaticky podezřelí z protistátní činnosti.


Jídlo
Jakub Sommer / ČR / 2001 / 19 min.

„K životnímu stylu té doby patřil neodmyslitelně bufet. Nejznámější z nich byl bufet Koruna na Václavském náměstí,“ říká v úvodu snímku známý novinář Vladimír Just. Záběry na tento již legendární pražský bufet dokumentují, jakým způsobem a hlavně co dospělí lidé v komunistickém Československu jedli. V mateřských a základních školách v té době dominovaly neoblíbené mléčné svačiny, ředěné omáčky a chleby s vaječnou pomazánkou. Řada pamětníků ve filmu ale nejraději vzpomíná na sladkosti – ať už to byly nejrůznější zmrzliny, cukrová vata, první české žvýkačky nevalné chuti, nebo záhadná sladkost vybledlé barvy zvaná mejdlíčko. „Na rozdíl od kapitalismu nebyl v té době v samoobsluhách problém s výběrem zboží. Od všeho existoval jen jeden druh, a tak vám nákup zabral jen pár minut,“ ironicky podotýká v závěru filmu písničkář Jiří Dědeček.


Na ulici
Andrea Prenghyová / ČR / 2001 / 19 min.

V padesátých letech byla naše města téměř bez aut a ulice byly především místem dětských her. Postupně se u nás začaly vyrábět automobily ve větším množství – koupit si ho však mohl jen zasloužilý a řádně angažovaný pracovník na speciální poukaz. Jezdilo se tedy veřejnou dopravou: oblíbené byly zejména otevřené tramvaje, do kterých se mohlo naskakovat během jízdy. Dobové záběry ukazují také slavnostní zahájení provozu pražského metra, na které byli komunisté náležitě pyšní. V polovině 70. let už byla města auty celkem zaplněná, většinou však jen několika málo typy zakoupenými po čekání v několikadenní frontě. Ve snaze odlišit svůj vůz od ostatních si je motoristé vylepšovali nejrůznějšími módními doplňky, kterých bylo na rozdíl od náhradních dílů na pultech dostatek. Film končí záběry z 80. let, kdy byly v prvních autobazarech ojeté vozy dražší než nové a kdy byl majitel zahraničního vozu považován za podezřelého.


Svět dětí I.
Martin Mareček / ČR / 2001 / 19 min.

Dokument mapuje svět dětství v komunistickém Československu 50. a 60. let minulého století. Ve vzpomínkách pamětníků ožívají nepříjemné dětské zážitky z uniformního a odlidštěného prostředí mateřské školy či školních cvičení civilní obrany v plynových maskách a následné noční děsy z vypuknutí atomové války. S využitím vzpomínek a dobových záběrů je zde také zpřítomněna doba, kdy děti ještě netrávily čas před televizí, ale společnými hrami se švihadlem, a kdy v hračkářstvích bylo k dostání jen několik málo druhů hraček. Doba, kdy většina dětí hrdě nosila pionýrský šátek a jedním z dětských hrdinů byl zásluhou komunistické propagandy i jednonohý sovětský partyzán Meresjev.


Svět dětí II.
Martin Mareček / ČR / 2001 / 19 min.

Druhý díl dokumentu mapujícího svět dětství v komunistickém Československu je zaměřen na 70. a 80. léta minulého století. Pamětníci vzpomínají na vytahané béžové punčocháče, které nosila většina dětí bez rozdílu pohlaví, na stavebnici Merkur, těžko dostupnou Rubikovu kostku nebo na celonoční stání ve frontě před obchodem s jízdními koly. Ukázky z instruktážních filmů a záznamy povinného nácviku chemických poplachů v plynových maskách a pláštěnkách připomínají všudypřítomnou obavu z jaderného útoku „imperialistických mocností“. Ve filmu nechybí ukázky ze spartakiády, ze soutěží v množství starého papíru odevzdaného do sběrných surovin či z povinného sledování televizních záběrů pohřbů sovětských generálních tajemníků. „Máme z té doby v sobě hodně tmy a ani si to možná neuvědomujeme,“ říká v závěru dokumentarista Pavel Koutecký.

Svět sídliště
Milan Peer / ČR / 2001 / 19 min.

Zdá se to neuvěřitelné, ale téměř každý druhý obyvatel České republiky žije v panelovém domě. Tvůrci snímku se rozhodli prozkoumat, jak se lidem ve specifických podmínkách panelových domů žilo. „Prvotní nadšení, že máme vlastní byt a jsme obklopeni samými mladými lidmi, z nás brzy vyprchalo. Byla tu špatná doprava, vše v okolí bylo rozkopané, nebyly tu obchody a dětem muselo stačit jedno malé pískoviště,“ vzpomíná jedna z pamětnic. Bezútěšný pohled na panelová sídliště podporoval i pocit podivné anonymity: kvůli slabým stěnách o sobě sousedé věděli téměř vše, aniž se vzájemně poznali. „Já myslím, že paneláky jako místo k přenocování jsou docela pohodlné, ale co dělají s duší jejich obyvatel, je druhá věc,“ říká na závěr jeden ze zástupců „panelákové generace“.


V pracovním procesu
Andrea Prenghyová / ČR / 2001 / 19 min.

„Zpočátku jsme byli nadšení a na všelijaké brigády jsme chodili rádi. Brzy ale bylo naše nadšení zneužito a stala se z toho diktatura,“ vzpomíná v úvodu filmu jedna z pamětnic na „dobrovolně nedobrovolné“ víkendové pracovní brigády. Nesnadnou situaci měli za komunismu i vysokoškoláci, kteří po studiu trnuli, kam dostanou tzv. umístěnku. Na každého byl navíc už od školních let veden kádrový spis a o slušném zaměstnání, případně zaměstnaneckých výhodách, mohl snít jen ten, kdo se výrazně angažoval (pro budoucí kariéru bylo pochopitelně ideální členství v KSČ). Mezi žádané zaměstnanecké výhody patřila podniková rekreace u moře, nejčastěji v Bulharsku. S využitím úsměvných vzpomínek pamětníků film v závěru připomíná neutěšenou pracovní morálku v době komunismu (státní zaměstnanci většinou trávili na svých pracovištích čas vším možným, jen ne prací), absurdní plnění fiktivních závazků či existenci tzv. Brigád socialistické práce.


Víkendy
Kamila Vondrová / ČR / 2001 / 19 min.

Jednou z našich národních charakteristik je bezesporu masová záliba v chataření a chalupaření. Její kořeny souvisí s oblibou trampingu v dobách první republiky, naplno se však rozvinula až v době komunismu; zejména koncem 60. let, kdy byly postupně zrušeny pracovní soboty, a lidé mohli trávit na svých chatách celé víkendy. Úsměvné dobové záběry ukazují, jak se práce na zahrádce, natírání plotu a různé, někdy značně bizarní úpravy chat od jara do podzimu staly pravidelnými rituály. Stereotyp všedních dnů tak nahradil stereotyp víkendů. V 80. letech už měl chatu téměř každý, a tak se majitelé snažili je od ostatních odlišit jejich dalším vylepšováním. Například zavedením elektřiny a pořízením televize, čímž se ale vytratila specifická poetika večerů s kytarou u ohně. Pravidelný únik před realitou všedních dnů však vzal za své s blížícím se nedělním večerem a nutnou přípravou na další pracovní týden.


Volný čas
Jakub Sommer / ČR / 2001 / 19 min.

Tvůrci tohoto snímku se pokusili zjistit, jak v komunistickém Československu lidé trávili volný čas. Vzpomínky pražských pamětníků nejdříve zamíří na Matějskou pouť, odkud volně pokračují přes více méně povinnou účast v Pionýru až k fenoménu divadla Semafor, k jedné z mála chytrých zábav v nudné šedi socialismu. Pozvolné uvolňování poměrů v zemi umožnilo vznik prvních rockových kapel, a mladí lidé si tak mohli užít taneční zábavy. V 80. letech začala televize bavit děti pořady typu Studio Kamarád či Magion a jednou z nejrozšířenějších mánií se stalo sbírání drobných plastikových písmenek, nejčastěji tzv. céček. V té době lidé začali také mnohem více cestovat, v ideálním případě na mořské pobřeží spřátelené Jugoslávie. Tam však mohli pouze náležitě prověření jedinci loajální ke komunistickému režimu.


Za hranice všedních dní
Kamila Vondrová / ČR / 2001 / 19 min.

Dokument popisuje možnosti, kterými se dalo vymanit z šedi socialistické každodennosti obemknuté neprostupnými státními hranicemi. Jednou z prvních možností byly tzv. Mezinárodní tábory míru, které vybraným členům pionýrských organizací umožňovaly navštívit své vrstevníky ve spřátelených zemích, například v Albánii. Protože komunistický režim obyčejným lidem cesty do zahraničí neumožňoval, rozšířilo se v 60. a 70. letech na našem území kempování a tramping. V případě trampingu však museli být jeho účastníci připraveni na zvýšený zájem ze strany policie. Ani tyto překážky však řadě z nich nezabránily změnit o víkendu svou identitu a cele se oddat roli kovbojů či indiánů. Únik ze stereotypní nudy nesvobodného Československa řešili jiní stavbou hausbótů, autostopem a ti nejradikálnější pokusem o nelegální a životu nebezpečné překročení státních hranic směrem na západ.


Život na vsi
Štěpán Kačírek / ČR / 2001 / 19 min.

Snímek začíná ukázkou komunistického propagandistického filmu o výhodách společného hospodaření, kterým se komunisté v 50. letech snažili přimět drobné rolníky a statkáře ke vstupu do JZD (Jednotných zemědělských družstev). Pravidelné návštěvy komunistických náborářů vzbuzovaly ve vesničanech strach. A oprávněný. Kdo se nehodlal podvolit, mohl skončit ve vězení. Ve filmu je však důraz kladen spíše na prožívání každodenního života na venkově v 70. a 80. letech minulého století. Volný čas zde lidé trávili většinou některou z forem organizované společenské zábavy (nedělní odpolední „čaje“ s hudbou a tancem, myslivecké či hasičské zábavy atd.). Nejoblíbenějším koníčkem vesnických chlapců byly malé motocykly a fotbal. Z dobových záběrů a vzpomínek pamětníků vyplývá, jak omezené možnosti zábavy lidé na venkově měli.

0 Kč vč. DPH Objednat

DVD - Ztráta paměti 2

Milan Maryška / 2000

Určeno pro Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Základní školy - 2. stupeň
Tematický okruh Moderní československé dějiny
Více informací
K dispozici od 24. 1. 2013

Milan Maryška / ČR / 2000/ 60 min.

Druhý díl dokumentární tetralogie, jehož motto zní „Žalář je čest, ne ponížení...“, je orámován záběry z pohřbu Ludmily Olšaníkové, která byla s celou svou rodinou vězněna v tvrdých podmínkách komunistických žalářů. Pohřební obřad tak symbolicky naznačuje nebezpečnou „ztrátu paměti“ ve vztahu k historickým událostem. Výpovědi bývalých vězňů o podmínkách ve věznicích, o krutém zacházení a mučení i unikátní archivní materiál rozkrývají skutečnost ve vší hrůznosti: komunistický režim poslal na šibenici 241 lidí, tisíce jich zemřely ve vězeních a lágrech, další desetitisíce v nich prožily dlouhá léta.

0 Kč vč. DPH Objednat

DVD - Přerušené jaro – Srpen jako kladivo

Milan Maryška / 1998

Určeno pro Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Základní školy - 2. stupeň
Tematický okruh Moderní československé dějiny
Více informací

Vyzkoušejte AV lekce

K dispozici od 24. 1. 2013

Milan Maryška / ČR / 1998 / 76 min.

V noci z 20. na 21. srpna 1968 definitivně končí pražské jaro. Tři sta tisíc vojáků „spřátelených zemí“ s podporou 6300 tanků a 800 letadel překračuje naše hranice a v krátké době obsazuje celé území Československa. Tvůrci dokumentu doplnili archivní záběry o názory dosud žijících představitelů hlavních rolí tehdejšího dramatu, ať už je to jeden z údajných autorů „zvacího dopisu“ Vasil Biľak, či ruští generálové, kteří jsou dodnes přesvědčeni o užitečnosti zásahu a o tom, že kdyby naši zemi neobsadili oni, udělala by to vojska NATO..

0 Kč vč. DPH Objednat

DVD - Swingtime

Jaromír Polišenský / 2006

Určeno pro Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Základní školy - 2. stupeň
Tematický okruh Moderní československé dějiny
Více informací

Vyzkoušejte AV lekce k filmu

K dispozici od 24. 1. 2013

Jaromír Polišenský / ČR / 2006 / 90 min.

Film je inspirován provokační akcí Státní bezpečnosti, která v padesátých letech záměrně mystifikovala ty, kdo chtěli ilegálně odejít do ciziny. V rámci tzv. akce Kameny je spolupracovníci StB převáděli přes falešnou státní hranici do „západní“ zóny, kde od nich fiktivní Američané získávali důležité informace. Poté byli zatčeni a uvězněni. Hlavní hrdina filmu, klavírista Pavel, je při jedné takové akci zadržen. Aby ochránil svou ženu, která zůstala v Čechách, stává se součástí celého komplotu. K filmu je k dispozici slovo historika, které zařazuje děj filmu do širších historických souvislostí.

0 Kč vč. DPH Objednat

DVD - Václav Havel, Praha – Hrad

Petr Jančárek / 2009

Určeno pro Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Základní školy - 2. stupeň
Tematický okruh Moderní československé dějiny
Více informací

Vyzkoušejte AV lekce k filmu

K dispozici od 24. 1. 2013

Petr Jančárek / ČR / 2009 / 57 min.

Po svém zvolení prezidentem v prosinci 1989 převzal Václav Havel se svými poradci na Pražském hradě svůj úřad. Jejich cílem bylo dovést zemi k prvním svobodným volbám a dosáhnout co nejrychlejšího odsunu sovětských vojsk z československého území. Dokument se věnuje prvnímu půlroku Havlova působení ve funkci prezidenta, sleduje jeho první cesty do zahraničí a návštěvy významných hostů. Očima jeho spolupracovníků i zahraničních osobností představuje bývalého disidenta, který přešel z opozice náhle do čela svobodného demokratického státu.

0 Kč vč. DPH Objednat

DVD - Hitler, Stalin a já

Helena Třeštíková / 2001

Určeno pro Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Základní školy - 2. stupeň
Tematický okruh Moderní československé dějiny
Více informací

Vyzkoušejte AV lekce k filmu

K dispozici od 23. 1. 2013

Helena Třeštíková / ČR / 2001 / 56 min.

Životní příběh Hedy Blochové je výmluvnou ukázkou, jak zásadním způsobem ovlivnily dva totalitní režimy 20. století osudy mnoha obyvatel Evropy. Heda Blochová se narodila v židovské rodině spoluzakladatele pražské továrny Koh-i-noor. Záhy po rozpoutání druhé světové války byla s celou rodinou odvezena do lodžského ghetta a později deportována do Osvětimi. Po nástupu komunistů k moci byl její manžel v rámci stranických čistek odsouzen k trestu smrti. Z Hedy Blochové se rázem stala manželka „zrádce lidu“. Přišla o práci a ocitla se se svým dítětem ve velké izolaci. Ponižování, diskriminace a rozčarování z vpádu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 ji nakonec dovedly až k emigraci.

K této objednávce získáte zdarma příručku pro pedagogy nazvanou Příběhy bezpráví – Holocaust, která obsahuje metodický materiál k pěti titulům ze sady filmů o československých dějinách věnující se tématu holocaustu. Jedná se o snímky:

 • Hitler, Stalin a já (Helena Třeštíková / 2001 / 56 min.)
 • Holocaust III – Za hradbou ghett (Petr Jančárek, Milan Maryška / 2005 / 57 min.)
 • O zlém snu (Pavel Štingl / 2000 / 49 min.)
 • Sedm světel (Olga Sommerová / 2008 / 57 min.)
 • Ó, ty černý ptáčku (Břetislav Rychlík / 1997 / 59 min.)

0 Kč vč. DPH Objednat

DVD - Kousek nebe

Petr Nikolaev / 2005

Určeno pro Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Základní školy - 2. stupeň
Tematický okruh Moderní československé dějiny
Více informací
K dispozici od 23. 1. 2013

Petr Nikolaev / ČR / 2005 / 84 min.

Film, natočený na motivy povídky J. Stránského Štěstí, vypráví milostný příběh z krutého prostředí komunistického kriminálu padesátých let. Je výpovědí o lásce, přátelství a soudržnosti, které pomáhaly důstojně přežít v nejtěžších obdobích jejich života. Hlavními hrdiny jsou Luboš, odsouzený za „záškodnické spiknutí“ k dvanácti letům odnětí svobody, a Dana, odpykávající si desetiletý trest. Z několika nesmělých pohledů a drobounkého jiskření mezi nimi vznikne za zdmi pankrácké věznice milostný cit, díky němuž překonávají útrapy komunistického žaláře.

0 Kč vč. DPH Objednat

DVD - Postavení mimo hru

Ivan Biel / 2010

Určeno pro Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Základní školy - 2. stupeň
Tematický okruh Moderní československé dějiny
Více informací

Vyzkoušejte AV lekce

K dispozici od 23. 1. 2013

Ivan Biel / ČR / 2010 / 57 min.

Odstranit vše a všechny, kteří by mohli ohrozit vládou nastolený totalitní režim v Československu – to byla běžná praxe komunistické strany po roce 1948. Hokejové národní mužstvo, které dvakrát získalo titul mistrů světa, takové nebezpečí představovalo. Hokejisté se tak v roce 1950 na mistrovství světa do Londýna už nepodívali. Po zásahu StB skončili ve vězení, před soudem, a nakonec v uranových dolech v Jáchymově. Nejvyšší z trestů zněl patnáct let odnětí svobody. Mladíci, kteří sotva tušili, proč se ze dne na den ocitli na seznamu zrádců národa, tak na vlastní kůži pocítili, jak významnou roli hraje politika i ve sportu.

0 Kč vč. DPH Objednat

DVD - Trezorové filmy

Milan Maryška / 1980

Určeno pro Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Základní školy - 2. stupeň
Tematický okruh Moderní československé dějiny
Více informací

Vyzkoušejte AV lekce k filmu Deset bodů

Vyzkoušejte AV lekce k filmu Ticho

 

K dispozici od 22. 1. 2013

Milan Maryška / ČR / 1969 / 22 min.

Deset bodů
V listopadu 1968 vyhlásili vysokoškolští studenti na protest proti posrpnovému vývoji třídenní okupační stávku. Vyjádřili tak podporu „studentskému desateru“ zaslanému politickému vedení a požadujícímu mimo jiné zrušení cenzury nebo svobodu slova a shromažďování. Cenné autentické záběry zaznamenali tehdejší posluchači FAMU.

Ticho
Filmové záběry natočené v lednu roku 1969 doprovází píseň Bohdana Mikoláška Ticho, která odráží pocity a nálady lidí v tehdejším Československu. V silně emotivním snímku se prolínají obrázky umírajícího Jana Palacha ležícího na popáleninovém oddělení, jeho matky tiše plačící nad hrobem a statisíců lidí, kteří v němé bolesti pokládají květiny a věnce k rakvi.

K filmům je k dispozici slovo historika, které zařazuje děj filmu do širších historických souvislostí.

 

 

0 Kč vč. DPH Objednat

DVD - In nomine patris

Jaromír Polišenský / 2004

Určeno pro Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Základní školy - 2. stupeň
Tematický okruh Moderní československé dějiny
Více informací

Vyzkoušejte AV lekce k filmu

K dispozici od 22. 1. 2013

Jaromír Polišenský / ČR / 2004 / 97 min.

Snímek je fiktivní rekonstrukcí pozadí tzv. číhošťského zázraku. Podle svědků se v prosinci 1949 během mše v kostele v malé vesničce Číhošti několikrát pohnul půlmetrový krucifix na oltáři. Šířící se zpráva o zázraku přitáhla pozornost StB. Číhošťský farář Josef Toufar byl zatčen, vystaven krutým výslechům a nucen k přiznání, že pomocí provázků a gumiček hýbal s křížem. Komunistické orgány mezitím nechaly dvěma mladými filmaři natočit na téma číhošťského zázraku propagandistický snímek, který měl katolickou církev usvědčit z podvodu a očernit ji v očích veřejnosti.

K filmu je k dispozici slovo historika, které zařazuje děj filmu do širších historických souvislostí.

0 Kč vč. DPH Objednat

Sada Být v obraze

Kolektiv autorů / 2007

Určeno pro Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Základní školy - 2. stupeň
Tematický okruh Mediální vzdělávání
Více informací

momentálně nedostupné

K dispozici od 3. 1. 2013

Sada Být v obraze – mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků je nyní k dispozici všem učitelům středních i základních škol. Obsahuje více než deset hodin audiovizuálních materiálů na osmi DVD a obsáhlou metodickou příručku. V patnácti lekcích jsou atraktivní formou zpracována základní témata mediálního vzdělávání (zpravodajství, reklama, propaganda a řada dalších).

V sadě Být v obraze naleznete tyto filmy:

 • Mediální kuchyně
 • Dělníci opouštějí továrnu Lumiére
 • Večerní zprávy
 • Plážová bouře jako žádná jiná
 • Když média přehánějí
 • Hvězdy a hvězdičky
 • Ideální svět
 • Obchodníci s COOLturou
 • Po čem holky touží
 • Ženy pro měny
 • Násilí! Násilí?
 • Kdo uvidí, uvěří
 • Potřeba vědět
 • Mistr propagandy
 • Vrah se skrývá v poli

0 Kč vč. DPH Objednat