Materiály k objednání - Metodické materiály

Publikace Být v obraze 2

kolektiv autorů / 2019

Určeno pro Základní školy - 2. stupeň, Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Vzdělávací instituce
Tematický okruh Mediální vzdělávání
Více informací

Každému zájemci rozesíláme 2 výtisky.

K dispozici od 26. 2. 2019
Stran 287

 

Publikace Být v obraze 2 je určena všem, kdo chtějí přispět k posilování mediální gramotnosti. Zejména pak vyučujícím na 2. stupni ZŠ a na SŠ po celé České republice.

 

Co v publikaci naleznete?

 • Metodiky do výuky

"Koncept 5 klíčových otázek", nástroje pro hodnocení důvěryhodnosti mediálních sdělení. Tyto klíčové otázky se staly základem pro vznik pěti krátkých vzdělávacích videí, kde v roli průvodce vystupuje známý youtuber Kovy.

Rady a doporučení, jak pracovat s dokumentárními filmy ve výuce.

 

 • Materiály do výuky

Prakticky využitelné audiovizuální materiály a aktivity do výuky na aktuální mediální témata jako jsou sociální sítě, youtubering, propaganda, zpravodajství, média a menšiny, projevy nenávisti, kyberšikana, mediální obraz migrace atd.

0 Kč vč. DPH Objednat

Metodická sada Opravdu?

kolektiv autorů / 2018

Určeno pro Základní školy - 2. stupeň, Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Vzdělávací instituce
Tematický okruh Mediální vzdělávání
Více informací

Každý registrovaný uživatel si může objednat max. 2 kusy.

K dispozici od 21. 5. 2018

Obsahuje: 

Příručka Opravdu? doprovází sadu devíti plakátů k různým mediálním tématům. Při jejich zpracování jsme kladli důraz na hravost a vizuální atraktivitu, snažíme se žáky zaujmout. Publikace přináší základní informace k tématům jednotlivých plakátů spolu s odkazy na výukové aktivity. Dále stručně představuje koncept 5 klíčových otázek, který je základním východiskem naší metodiky. Součástí publikace je i několik praktických tipů spadajících do kategorie „Learning by doing“ (tedy „učení činěním“) a krátký souhrn všech našich stávajících výstupů a aktivit.
 

Témata jednotlivých plakátů:

 1. manipulace obrazem
 2. zpravodajství
 3. titulky článků
 4. ověřování zdrojů
 5. bezpečnost na internetu
 6. nenávistný projev (hate speech)
 7. fake news
 8. reklama
 9. propaganda
0 Kč vč. DPH Objednat

Publikace Na pravdě záleží

kolektiv autorů / 2017

Určeno pro Základní školy - 2. stupeň, Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Vzdělávací instituce
Tematický okruh Mediální vzdělávání
Více informací

Každý registrovaný uživatel si může objednat max. 2 kusy.

K dispozici od 22. 5. 2017
Stran 84

Obsahuje: 

V roce 2006 jsme za základ metodiky zvolili koncept 5 klíčových otázek, který dodnes představuje náš hlavní metodický přístup. V této publikaci je aplikace klíčových otázek detailněji objasněna na příkladech analýz několika různých mediálních sdělení. V kapitole Tipy, jak na internetu nenaletět naleznete souhrn jednoduchých doporučení, doplněný opět o ukázky reálných mediálních sdělení. Připojili jsme také stručné představení dalších organizací, které se mediálnímu vzdělávání věnují.

0 Kč vč. DPH Objednat

Sada Kdo jiný? - metodická příručka pro učitele a manuál pro žáky

kolektiv autorů / 2015

Určeno pro Střední školy, Základní školy - 1. stupeň, Základní školy - 2. stupeň
Tematický okruh Aktivní občanství
Více informací

Každý registrovaný uživatel si může objednat max. 2 kusy.

K dispozici od 24. 9. 2015

Projekt Kdo jiný je zaměřený na podporu občanské angažovanosti žáků. V průběhu školního roku v rámci projektu vznikají žákovské týmy, které se k problémům staví přímo a snaží se věci ve svém okolí měnit.

Týmové projekty učí žáky a studenty spolupracovat, komunikovat a hledat řešení. Zpravidla trvají několik týdnů až celý školní rok, kdy si mladí lidé sami vymyslí, naplánují a zorganizují akci, která má pozitivní vliv na prostředí, kde žijí. Jeden svět na školách poskytuje zapojeným pedagogům i týmům odbornou podporu a pořádá setkání, na nichž si studenti vyměňují zkušenosti a prezentují své výsledky svého úsilí.

Tato sada Vám bude průvodcem, rozhodnete-li se takovýto projekt na Vaší škole realizovat. Na teoretickou část navazují doporučené aktivity a příklady dobré praxe. Sada obsahuje dvě části- metodickou příručku pro učitele a praktický manuál pro žáky. Doufáme, že Vám příručka bude inspirací a podporou.

0 Kč vč. DPH Objednat