Mediální vzdělávání - doporučení pro rodiče

Doporučení pro rodiče

6 - 10 let

11 - 15 let

16 - 19 let

Stále více rodičů si klade otázku, jak být svým dětem průvodcem i v digitálním světě. Jak jim pomoci využít jeho výhody a zároveň je připravit na nebezpečí, jako jsou falešné profily, podvody nebo kyberšikana? Jak děti podpořit, aby dokázali odolat závislostem, orientovat se v záplavě informací a kriticky hodnotit mediální sdělení

Kritické myšlení a mediální gramotnost patří mezi klíčové kompetence pro bezpečný pobyt v digitálním prostoru. V JSNS proto podporujeme jejich rozvoj tím, že pro vyučující připravujeme výukové materiály, pomáháme jim se vzdělávat a realizujeme výzkumy o stavu mediálního vzdělávání v ČR. 

Veřejné materiály z mediálního vzdělávání

Děti a dospívající tráví v digitálním světě stále více času a je tedy dobré se o tématu bavit i doma. Nabízíme výběr 34 filmů a dalších materiálů z oblasti mediálního vzdělávání, které jsou díky souhlasu tvůrců veřejné a rodiče je mohou využít jako oporu při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Materiály jsou rozdělené do tří věkových kategorií:  

Pamatujte, že portál JSNS je primárně určen vyučujícím a v popisu filmů proto najdete pojmy jako žák nebo třída. Nenechte se tím od používání vybraných veřejných filmů a materiálů odradit.

Témata dle věku

Podívejte se, jaké materiály jsou vám k jednotlivým...
Rozbalit

Témata dle věku

Podívejte se, jaké materiály jsou vám k jednotlivým tématům k dispozici.

6-10 let

 • Úvod do světa internetu
 • Bezpečná práce s počítačem
 • Sociální sítě a bezpečná komunikace
 • Hraní her a závislosti
 • Hodnocení informací

11-15 let

 • Hodnocení informací - 5 klíčových otázek
 • Sociální sítě a bezpečná komunikace
 • Marketing a reklama
 • Hraní her

16-19 let

 • Zpravodajství
 • Manipulace a dezinformace
 • Sociální sítě a bezpečná komunikace
 • Marketing a reklama
 • Propaganda a cenzura

Zavřít

×

Jak používat portál JSNS 

Na portále JSNS jsou zpřístupněny...
Rozbalit

Jak používat portál JSNS 

 • Na portále JSNS jsou zpřístupněny audiovizuální lekce (AV lekce), publikace, výzkumy a interaktivní materiály, jako jsou online kurzy a hry. 
 • Součástí každé AV lekce je dokumentární nebo naučný film a další výukové materiály. Ty obsahují rozšiřující informace k tématu - otázky a odpovědi, popisy aktivit do hodin a pracovní listy k těmto aktivitám. 
 • Součástí každého promítání s dětmi by měla být reflexe emocí, která dětem pomůže lépe zpracovat téma a zvědomit si, co se dozvěděli a jaké emoce to v nich vyvolává. Využít můžete jakoukoli z doporučených metod reflexe emocí.  

Tip: Podívejte se na video Komenský by promítal (2012, 26  min) s praktickými tipy a zkušenostmi učitelů, kteří lekce JSNS promítají pravidelně. 

Zavřít

×

Jak na promítání s dětmi

Správná příprava a následná diskuze jsou zásadní...
Rozbalit

Jak na promítání s dětmi

Správná příprava a následná diskuze jsou zásadní pro úspěch promítání.

 

PŘED PROMÍTÁNÍM
 • Vytipujte si vhodné lekce pode věku dětí a témat, které s nimi chcete řešit. 

 • Vždy si nejprve prohlídněte video nebo materiály o samotě a ujistěte se, že jsou pro vaše děti vhodné.

 • Doporučujeme přečíst si před promítáním informační materiál otázky a odpovědi připojený k lekci, abyste byli připraveni na zvídavé dotazy dětí. 

BĚHEM PROMÍTÁNÍ
 • Udělejte si pohodlí a všímejte si, na jaké části děti nejvíce reagují.
 • Nikam neodcházejte. Sledování filmu je silný společný zážitek, o který byste se ochudili a chyběl by vám pak také v návazných diskuzích.
PO PROMÍTÁNÍ
 • Mluvte s dětmi o tom, jak se po sledování filmu cítí a co si myslí -  můžete si pomoci některou z technik Jak na reflexi emocí.

 • Pokud se na to cítíte a je to v domácích podmínkách možné, zkuste si s dítětem některou aktivitu k lekci. 

Podívejte se na na podrobnou metodiku práce s dokumentárním filmem.

Zavřít

×

Četba pro rodiče

Zvídaví rodiče si mohou projít publikace a...
Rozbalit

Záznamy debat s novináři

Poslechněte si, jak sami novináři popisují svoji práci...
Rozbalit

Záznamy debat s novináři

Poslechněte si, jak sami novináři popisují svoji práci a nahlédněte pod pokličku médií. 

 

Záznamy debat

Zavřít

×

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo komentář, napište nám na e-mail: mv@jsns.cz 


O JSNS

Jeden svět na školách (JSNS) je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispíváme k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe.

Naše výukové materiály reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě. Klademe mimořádný důraz na praktickou využitelnost našich materiálů, a proto všechny vznikají ve spolupráci s učiteli. S materiály JSNS pracují učitelé a žáci na více než 4 000 základních a středních školách.

Prostřednictvím filmů, diskuzí a výukových aktivit přinášíme do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Věnujeme se mediálnímu vzdělávánílidským právůmmoderním československým dějinám a mnoha dalším tématům.

Registrace na portál je možná pouze pro učitele a další vzdělavatele a je zdarma.  Přečtěte si, kdo se může zaregistrovat a jaké získá výhody.