Doporučení pro rodiče dětí 6-10 let

Doporučení pro rodiče

6 - 10 let

11 - 15 let

16 - 19 let

Dětem od 6 do 10 let je určena především série V digitálním světě, která jim formou krátkých animovaných filmů přibližuje témata související s bezpečným pohybem na internetu. Inspiraci jak s filmy a tématy pracovat najdete v metodické příručce

Až si projdete všechny lekce, můžete si v závěrečném kvízu prověřit, co si děti ze sledování filmů a společných rozhovorů odnesly.

Seznam témat:

Úvod do světa internetu 

  • Klíčová témata: internet, vyhledávače, binární kód, data, programování

 

Bezpečná práce s počítačem a internetem

  • Klíčová témata: ochrana počítače, hesla, viry, osobní údaje na internetu

 

Sociální sítě a bezpečná komunikace 

  • Klíčová témata: sociální sítě, bezpečná komunikace a sdílení, nenávistné projevy, kyberšikana

Kyberšikaně se věnuje nová AV lekce Příběh ostrakizace, která není součástí série V digiálním světě. V následné aktivitě děti rozvíjí svou empatii vůči obětem kyberšikany a diskutují, jak jim pomoci. 

 

Hraní her a závislosti 

  • Klíčová témata: online hry, závislosti, nevýhodné nákupy

 

Hodnocení informací 

  • Klíčová témata: manipulace, dezinformace, důvěryhodnost, kritické myšlení