Předvolební billboard

Politické strany před volbami oslovují voliče plakáty a billboardy. Jak  na ně lze aplikovat „5 klíčových otázek“?  Podívejte se na příklad analýzy billboardu s Laurou Janáčkovou. 

Analyzované sdělení 

 

Analýza podle 5 klíčových otázek

 

KDO?

Kdo je autorem nebo tvůrcem sdělení?

Na billboardu není uvedeno, kdo ho vytvořil. Je pravděpodobné, že to byla reklamní agentura, která ho vyrobila na zakázku hnutí ANO. Na výsledné podobě se jistě podílelo více lidí.

Jaké informace lze o autorovi či tvůrci sdělení dohledat?

Laura Janáčková pro média uvedla, že prezentovat se tímto způsobem byl její nápad. Konkrétní podoba billboardu (texty, grafika) pravděpodobně vznikla ve spolupráci s marketingovými specialisty. Nelze jednoduše dohledat, která reklamní agentura billboard vyrobila.

Kdo má kontrolu nad vznikem a šířením sdělení?

O vzniku billboardů a jejich počtu rozhodovalo hnutí ANO, které je zaplatilo. Billboardy byly k vidění na různých místech v Praze 1. Jejich konkrétní umístění vycházelo z dostupnosti volných reklamních ploch, které si hnutí ANO od reklamní agentury pronajalo. Fotografie billboardu se poté šířila na sociálních sítích a v dalších médiích.

 

CO?

Co je obsahem sdělení?

Vidíme Lauru Janáčkovou v negližé a dozvídáme se, že kandiduje do Senátu za hnutí ANO.

Jaké názory či hodnoty jsou ve sdělení přítomny?

Na první pohled upoutá pozornost heslo „Láska, sex a politika“. Tento text spolu s oblečením Laury Janáčkové vyvolává dojem, že politika, láska a sex k sobě patří a že politika může být sexy. Vidíme také heslo „Bude líp“, které evokuje, že současná situace potřebuje zlepšit, což se stane, když Lauru zvolíme.

Jsou ve sdělení uvedené zdroje a jak se dají obsažené informace ověřit?

Na billboardu se objevuje citát, který je připisován Janáčkové. Nejedná se o sdělení s informační hodnotou, ale o reklamní motto, nemá tedy smysl výrok ověřovat.

Jaké informace či vyjádření nejsou ve sdělení zahrnuty?

Nedozvídáme se nic o politických názorech Laury Janáčkové a plánech, které by chtěla prosadit v Senátu (ona či politické hnutí ANO).

 

KOMU?

Jaké cílové skupině je sdělení určeno?

Primárně všem voličům ze senátního obvodu Prahy 1, kteří byli otevřeni podpoře kandidátky hnutí ANO, a těm doposud nerozhodnutým. V roce 2014 byli typickými voliči hnutí ANO středo-pravě orientovaní lidé zklamaní politikou tehdejších vládních stran. Billboard se snaží oslovit muže i ženy. Muže zobrazením Laury Janáčkové jako sexuálního objektu, ženy připodobněním Laury Janáčkové k hrdince seriálu Sex ve městě, který právě ženy především sledovaly. 

Jakým způsobem se sdělení k příjemci dostává a jak se případně dále šíří?

V době předvolební kampaně v roce 2014 se veřejnost mohla s billboardem setkat na frekventovaných místech Prahy (mj. magistrála u Hlavního nádraží) či v komentářích médií, dnes už jen na internetu.

Jak může sdělení ovlivnit názory, postoje a chování příjemců?

Na každého bude sdělení působit jinak. Je možné v něm vidět nebojácnost, otevřenost, transparentnost, snahu nic neskrývat, nebo naopak lacinost, sexismus, bulvarizaci a populismus. Někoho může skutečně inspirovat k volbě Laury Janáčkové do Senátu, v někom nevyvolá žádnou reakci, někoho může pohoršit ztvárnění billboardu a hesla „Láska, sex a politika“ či absence informací o kandidátce. To, zda občané Prahy 1 Lauru skutečně volily, bylo ovlivněno jejich politickými preferencemi, důvěrou v danou kandidátku a mnoha dalšími, často neracionálními faktory.

 

JAK?

Jak se sdělení snaží upoutat pozornost?

Billboardu dominuje ležící usměvavá, ne příliš oblečená Laura Janáčková. K tomu se přidává heslo „Láska, sex a politika“ a výrazný červený nápis. To všechno způsobuje, že billboard poutá pozornost především svou provokativností.  

Jaký je jazyk a audiovizuální forma sdělení a proč?

Jazyk je zkratkovitý, typický pro tento typ mediálních sdělení. „Nebojte se zeptat …ANO“ působí dvojsmyslně. Ležící poloha má odkazovat na známý seriál Sex ve městě a její hlavní hrdinku, nezávislou ženu s vlastním názorem. Hlavní sdělení – „Volím Lauru do Senátu“ – vypadá díky použitému písmu (velikost, styl a křiklavě červená barva) senzacechtivě. Smajlík za slibem „Bude LÍP“ vyvolává pozitivní náladu a navozuje pocit důvěrnosti.

Jaké emoce může sdělení v příjemcích vyvolat a proč?

Billboard vyvolá v různých lidech různé emoce. Část žen toto sexistické pojetí pohorší, jiné části žen bude toto zobrazení a připodobnění k hrdince seriálu Sex ve městě naopak imponovat. Část veřejnosti bude v rozpacích, neboť celkové vyznění billboardu nekoresponduje s jeho hlavním cílem, představením politického programu kandidátky do Senátu.

 

PROČ?

Proč bylo sdělení vytvořeno?

Hlavním cílem billboardu bylo zaujmout voliče a motivovat je k volbě Laury Janáčkové, kandidátky hnutí ANO v senátních volbách.  Billboard měl zviditelnit jak Lauru Janáčkovou, tak hnutí ANO jako celek.

Kdo má ze sdělení prospěch či užitek?

 Z případného zvolení Laury Janáčkové do Senátu by prospěch jednoznačně získala sama kandidátka i hnutí ANO. Laura Janáčková nakonec zvolena nebyla, billboard jí ale zaručil publicitu, ze které mohla dále těžit. Ze vzniku billboardu měla užitek rovněž reklamní agentura a další odborníci, kteří se podíleli na jeho vzniku a dostali za to zaplaceno. Dále také agentura, která hnutí ANO pronajala reklamní plochy.

 


Doplňující informace a zajímavosti:

Laura Janáčková se svým billboardem vzbudila vlnu kritiky, že je příliš bulvární, laciný a nedůstojný. Sama se pro server idnes.cz vyjádřila následovně: „V Praze vidím ulice plné nudných billboardů s bezobsažnými frázemi, proto jsem se rozhodla udělat něco úplně jiného, aby si taky někdo všiml, za co bojuji“.  S podobou billboardu neměl problém ani Andrej Babiš, který uvedl: „Naši občané jsou politikou dost znechuceni, tak ten sex je nějaké oživení.“ 


Odkazy:

 

               Chci odebírat Bulletin

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.