Sponzorovaný facebookový post 

Jak rozpoznat na Facebooku placené příspěvky? Zanalyzovali jsme jeden z nich, který svým obsahem nepřipomíná typickou reklamu propagující nějaký produkt nebo firmu. Že se však opravdu jedná o reklamu odhaluje štítek "Sponzorováno".

Analyzované sdělení 

 

 

Analýza podle 5 klíčových otázek 

 

KDO?

Kdo je autorem nebo tvůrcem sdělení?

Příspěvek vložila Alternativa pro Českou republiku, konkrétní autor není uveden. Příspěvek pravděpodobně vytvořil zaměstnanec firmy (nebo firmou pověřený externista), který má na starosti komunikaci na sociálních sítích.

Jaké informace lze o autorovi nebo tvůrci sdělení dohledat?

Politické hnutí Alternativa pro Českou republiku se na své facebookové stránce i na svém webu charakterizuje jako národně orientované, euroskeptické a konzervativní. Zároveň se ostře vymezuje vůči multikulturalismu, islámu, imigrantům, Evropské unii, neziskovým organizacím či veřejnoprávním médiím.

Kdo má kontrolu nad vznikem a šířením sdělení?

Kontrolu nad šířením příspěvku má zejména hnutí Alternativa pro Českou republiku a společnost Facebook, jejíž algoritmy ovlivňují, kdo příspěvek uvidí.  Politické uskupení Facebooku za propagaci tohoto příspěvku zaplatilo (viz označení „sponsored“). Šíření příspěvku ovlivňují také uživatelé Facebooku tím, jak na něj reagují (lajky, komentáři či sdílením).

 

CO?

Co je obsahem sdělení?

Sdělení tvoří text příspěvku a černobílá fotografie Winstona Churchilla s vloženým výrokem. Součástí sdělení se zároveň stávají i informace o počtu sdílení a „lajků“ či komentáře uživatelů Facebooku.

Jaké názory či hodnoty jsou ve sdělení přítomny?

Autor sdělení skrze příspěvek vyjadřuje souhlas s údajným Churchillovým výrokem a naznačuje, že současní antifašisti jsou fašisty.

Jsou ve sdělení uvedené zdroje a jak se dají obsažené informace ověřit?

Sdělení neuvádí zdroj citátu ani fotografie. Stejnou podobenku W. Churchilla lze s použitím vyhledávání podle obrázků najít na internetu s celou řadou jiných domnělých výroků tohoto britského politika. V komentářích pod sdělením odkazuje jeden z uživatelů na stránku, která vylučuje, že by použitou větu Churchill vyslovil.

Jaké informace či vyjádření nejsou ve sdělení zahrnuty?

Ve sdělení chybí jakýkoli explicitní kontext, nevíme, v jakých souvislostech měl Churchill výrok pronést, ani co přesně míní autor sdělení svým komentářem. Chybí odkaz na zdroj, který by výrok potvrdil.

 

KOMU?

Jaké cílové skupině je sdělení určeno?

Sdělení je určeno uživatelům Facebooku, cílí především na uživatele, kteří sdílejí názory politické platformy, jež příspěvek vytvořila. 

Jakým způsobem se sdělení k příjemcům dostává a jak se případně dále šíří?

Uživatelé Facebooku mohou vidět tento příspěvek na facebookové stránce Alternativy pro Českou republiku nebo v kanále příspěvků na své hlavní stránce. Tam se  může dostat, pokud jsou fanoušky dané stránky nebo pokud jejich facebookoví přátelé na příspěvek reagovali (lajkovali ho, komentovali nebo sdíleli). Čím více uživatelů se k příspěvku vyjadřuje, tím většímu počtu uživatelů se zobrazuje.

Jak může sdělení ovlivnit názory, postoje a chování příjemců?

Cílovou skupinu, příznivce iniciativy, nejspíše utvrdí v jejich názorech. Vzhledem k vágnosti sdělení i nejasnosti pojmů „fašisti“ a „antifašisti“ v současném veřejném prostoru si mohou adresáti do tajenky mediálního sdělení dosadit téměř kohokoliv. Internetová prezentace Alternativy pro Českou republiku nabízí širokou škálu „nepřátel“, na které se dá údajný citát vztáhnout – počínaje ekologickými či antifašistickými aktivisty přes Českou televizi nebo Evropskou unii až po neziskové organizace. Příznivce iniciativy ujistí v tom, že jejich smýšlení je správné a v žádném případě není „fašistické“.

 

JAK?

Jak se sdělení snaží upoutat pozornost?

Sdělení upoutá v prvé řadě svojí obrazovou složkou. Černobílá fotografie dnes v záplavě barevných sdělení vynikne sama o sobě, zapůsobí i detail známé tváře historické osobnosti v neformálním záběru s doutníkem. Churchill je en face, dívá se a hovoří přímo k nám…

Jaký je jazyk a audiovizuální forma sdělení a proč?

Autor sdělení se odkazuje na historickou autoritu. Sází na konotace spojené s Winstonem Churchillem jako vítězem války a konzervativním vůdcem. Je tedy osobností, která má k tématu fašismu co mluvit, ať už konkrétní výrok pronesl, či nikoli. Autor příspěvku navíc v úvodním textu explicitně říká, že Churchill měl s výrokem na fotce pravdu, protože tento moudrý politik se nikdy nemýlil. Čtenáře tak navádí k tomu, aby se zamýšlel maximálně nad tím, jestli souhlasí s obsahem citátu, a jak to s těmi fašisty a antifašisty je, a nepřemýšlel o autenticitě citátu.

Jaké emoce může sdělení v příjemcích vyvolat a proč?

Sdělení nabízí adresátům identifikaci s nezpochybnitelnou autoritou. Vyvolává dojem, že velký státník dopředu prokoukl i současné falešné antifašisty a usvědčil je svým trefným bonmotem. Nesnášenlivým postojům části veřejnosti, na kterou sdělení cílí, je tak dáno za pravdu, jsou zdánlivě posvěceny známou osobností.

 

PROČ?

Proč bylo dané sdělení vytvořeno?

Autor zaštiťuje svůj pohled na veřejné dění nedoloženým a těžko ověřitelným odkazem na historickou autoritu, funkce sdělení je proto zjevně manipulativní, účelem je posílit u adresátů negativní vymezování vůči různým skupinám použitím mimořádně expresivní „nálepky“ (fašisti).

Kdo má ze sdělení prospěch či užitek?

Původcem sdělení je politické hnutí, které se chystá účastnit blížících se parlamentních voleb. Sdělení lze tedy vnímat jako součást snahy o zviditelnění na internetu a sociálních sítích. Autorovi sdělení jde o politický, a v důsledku ekonomický profit. V širším kontextu nahrává sdělení obecně protiimigrantským a protievropským subjektům na politické a dezinformačním webům na mediální scéně.

 


Doplňující informace a zajímavosti:

Za politickým projektem stojí některé veřejně známé postavy patřící k populistickému protiislámskému a protievropskému názorovému proudu (například současný předseda hnutí Petr Štěpánek, sociolog Petr Hampl či spolupracovník exprezidenta Klause Ladislav Jakl).

Potíž s doložitelností internetových citátů vystihuje vtip kolující v řadě obměn, kde jinde než rovněž na internetu: „Největší problém s citáty na internetu je ten, že jen těžko ověříte jejich pravost." Abraham Lincoln

Připomeňme jinou nedávnou kauzu údajného citátu. Peroutkův článek Hitler je gentleman se nenašel. Kancelář prezidenta republiky ignorovala rozhodnutí soudu o omluvě, stejně jako exekuční výnos o pokutě… Kauza nicméně již dva roky okupuje veřejný prostor, vyvolává vyhrocené emoce, a zajišťuje tak svému původci mediální pozornost.


Odkazy:

 

               Chci odebírat Bulletin

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.