Česká mediální krajina

Mediálně gramotní lidí by se měli orientovat v mediálním prostředí, z něhož čerpají informace. Z výzkumů však vyplývá, že poměrně hodně lidí nemá povědomí o rozdílech mezi soukromými a veřejnoprávními médii, o míře regulace jednotlivých médií nebo o tom, kdo vlastní soukromá média. Tato rubrika Bulletinu Vám v orientaci v komplikovaném světě médií pomůže. 

1.díl: Úvod do světa médií

Cílem prvního dílu rubriky je obecné zmapování české mediální krajiny. Seznámíme se s tím, jaké druhy médií existují, jaké cíle média nejčastěji sledují, kdo vlastní česká soukromá média a která média jsou nejsledovanější. 

Více informací

2. díl: Média před rokem 1989 a po něm

Jak fungovala média za komunismu? Jakou roli hrála během sametové revoluce? Jak se mediální scéna po listopadu 1989 proměnila? Přečtěte si druhý díl nové rubriky.

Více informací