Česká mediální krajina - 2. díl: Média před rokem 1989 a po něm 

Jak fungovala média za komunismu? Jakou roli hrála během sametové revoluce? Jak se mediální scéna po listopadu 1989 proměnila? Přečtěte si druhý díl nové rubriky.

 

Co se změnilo po sametové revoluci?

Změnil se především vztah médií a státu, stát přestal média cenzurovat a využívat jako nástroj propagandy.

Co dalšího se změnilo? 

  • Vzniklo mnoho nových médií, nárůst byl nejvíce viditelný u televizních a rozhlasových stanic (před rokem 1989 existovala pouze Československá televize a Československý rozhlas, v roce 1990 existovalo 50 registrovaných televizních stanic).  
  • Média byla privatizována, většina médií měla v 90. letech zahraniční vlastníky
  • Novými zákony byl umožněn vznik médií veřejné služby (ČT, ČRo, ČTK) a příslušných regulační orgánů (RRTV, Rada ČT, ČRo a ČTK).

Přečtěte si o této etapě dějin českých médií více. Doporučujeme tyto zdroje:

Česká mediální krajina: 1. díl | 2. díl | 3. díl | 4. díl | 5. díl