Eseje na téma Pravda versus Lež

Je možné v záplavě informací rozlišit pravdu od lži? Jakou roli v pomyslném souboji lži s pravdou sehrávají média a sociální sítě? Tyto otázky se díky své aktuálnosti hodí jako téma pro esej, fejeton nebo úvahu.

Jeden z ročníků filmového festivalu Jeden svět akcentoval jako hlavní téma (dez)informace v mediálním prostoru.  Jako doprovodnou akci proto uspořádal studentskou literární soutěž s názvem Pravda vs. Lež.  Své práce zaslalo více než 70 studentů z celé republiky. Můžete se pro inspiraci podívat na tři vítězné. 

  1. Antirasista, Šárka Löffelmannová, 19 let, Ústí nad Labem 
  2. Soudní přelíčení, Kateřina Balcarová, 16 let, Třinec 
  3. Čtyři životní lži, Barbora Buriancová, 16 let, Hranice

 

Jak vnímají Pravdu a Lež vaši žáci?