Cizojazyčné lekce – online výuka

Procvičujte s žáky cizí jazyk i na dálku skrze audiovizuální lekce.

Přinášíme výběr filmů vhodných k distanční výuce, a to včetně aktivit, na nichž mohou žáci pracovat samostatně doma.

Stupeň vzdělávání

Základní školy – I. stupeň

Giraffe in the Rain

Aangličtina | Téma: globální rozvojové vzdělávání, migrace

Giraffe in the Rain

Aangličtina | Téma: globální rozvojové vzdělávání, migrace


Jazykové oblasti: vocabulary (feelings, adjectives) 

Jazykové dovednosti: listening, writing, speaking

 

Jednoho dne Žirafa zjistí, že jí místní samovládce odpojil vodu. Jakmile se vzepře jeho nespravedlivému činu, je ze své domoviny vyhoštěna. Život v nové zemi, jejímiž obyvateli jsou výhradně psi, ale pro ni není jednoduchý. Po nekonečném čekání na podání žádosti o azyl ji v novém podnájmu vítají pouze podezřívavé pohledy nevrlé paní domácí. Když ji navíc druhý den pro její cizí původ odmítají v jedné práci za druhou, začne Žirafa propadat zoufalství. Až když pozná přátelského psího zahradníka, svitne jí na lepší časy. Při úpravě stromů a živých plotů se totiž její dlouhý krk náramně hodí. K tomu, aby mohla být šťastná, jí však chybí oficiální povolení, že může v nové zemi zůstat… Hravý animovaný snímek s řadou vtipných momentů velmi výstižně ukazuje typické překážky, s nimiž se musí v nové zemi vypořádat téměř každý uprchlík, Žirafu nevyjímaje.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Zeptejte se dětí, co pro ně znamená domov (zopakují si tak základní slovíčka z rodiny, zvířat apod.). Nechte je nápady zaznamenat v angličtině pomocí jednoduché myšlenkové mapy v pracovním listu 1 – děti si mohou nakreslit na papír i vlastní.
 

Přehrát film (12 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Řekněte dětem, aby vyplnily cvičení v pracovním listu 2. V prvním cvičení se nejprve pokusí vyjádřit svou emoci z filmu pomocí zakroužkování správného emotikonu a v dalších cvičeních žirafu popíší, čímž si procvičí přídavná jména, či zakroužkují, jaké problémy žirafa zažívá. Pokud nemáte možnost pracovní list vytisknout, děti mohou odpovědi psát na papír. 

Nakonec se dětí zeptejte, co by několika slovy žirafě vzkázaly (pokud nebudou vědět, jak to anglicky vyjádřit, můžeme jim pomoci, či je nechat si frázi vyhledat). V případě, že jsou děti v angličtině pokročilejší, mohou žirafě napsat krátký dopis.  

 

Související aktivita: 

Rodiče mohou dětem vytisknout pracovní list 2, rozstříhat kartičky z vybrané strany a děti mají následně za úkol seřadit je do správného pořadí. Děti mohou takto seřazené kartičky nalepit na čtvrtku/papír a každý obrázek několika slovy v angličtině okomentovat, ústně nebo písemně. 

Zavřít

Zvířata zachraňují svět: Lvi recyklují

Angličtina | Téma: enviromentální chování

Zvířata zachraňují svět: Lvi recyklují

Angličtina | Téma: enviromentální chování


Jazykové oblasti: Vocabulary: Environment, Basic objects, Grammar: Present simple answers

Jazykové dovednosti: Writing/Speaking, Listening 

Zvířata zachraňují svět je série vtipných animovaných spotů, v nichž zvířata radí lidem, jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí. Postavičky parodují nešetrné lidské způsoby chování, nabízejí tipy na lepší zacházení s přírodou a jejími zdroji a současně zdůrazňují, že každý z nás může přispět k zmírnění devastace přírody. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žákům pošleme (nebo předem rozdáme) pracovní list 1. V něm nejprve vysvětlí (v případě méně pokročilejších přeloží) slova spojená s tématem: reuse, recycle, trash. Ve druhém cvičení se rozhodnou, které materiály lze třídit, a zároveň si zopakují slovíčka běžných věcí kolem nich. Ve třetím cvičení pak zkusí přiřadit ke každému z kontejnerů to, co do něj mohou vytřídit.  

TIP: Pokud chceme, aby si žáci pustili film v originálním znění, pošleme jim tento odkaz. Snímek o recyklaci začíná v čase 2:05.
 

Přehrát film (3 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu žáci zodpoví zadané otázky týkající se recyklace z pracovního listu 2. Dokument nám poté zašlou využitím kanálu, kterým jsme zvyklí spolu komunikovat.

 

Související aktivita: 

Žáci se zamyslí nad tím, jakým způsobem lze znovu využít věci, které mají doma. Mohou pouze sepsat několik nápadů (k čemuž lze využít poslední cvičení v pracovním listě 2), nebo své originální nápady i vyzkoušet v praxi.

Pokud je budou zkoušet v praxi, své nápady pak vyfotí a pošlou nám je. Z fotografií pak můžeme vytvořit společnou třídní galerii.  

Zavřít


Základní školy – II. stupeň

Hiphop-erace

Angličtina | Sociální problematika

Hiphop-erace

Angličtina | Sociální problematika


Jazykové oblasti: Pronunciation (different accents), Vocabulary (characteristics/e-mails, age idioms)

Jazykové dovednosti: Listening, Writing

 

Může se soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže? Film sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí. Díky pozitivnímu přístupu se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že věk je jen číslo a s humorem jde všechno lépe. Oporou i blízkou přítelkyní je pro ně mladá manažerka a trenérka Billie, pro kterou představují překážky pouze výzvu na cestě s jasným cílem. Jak sama říká: „Pojedete všichni, i kdyby to bylo v urně.“

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žáci napíší definici, metaforu, volný proud asociací a klady/zápory na téma old age (stáří). Odpovědí mohou vypracovat přímo do pracovního listu 1.

Ve druhém cvičení téhož pracovního listu 1 pak mají za úkol vyhledat význam idiomů spojených s věkem.
 

Přehrát film (57 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Žáci si vyzkouší reflexi po filmu pomocí aktivity Pětilístek. Instrukce jsou rozepsány v anglickém jazyce v pracovním listě 2 (cvičení 1). Ve cvičení 2 studenti odpoví na otázky týkající se zejména porozumění filmu a jeho jazyku.

Ve třetím cvičení si žáci vyberou jeden z citátů o stáří a okomentují ho několika větami – Do you agree or disagree, why? Kromě zamyšlení se nad otázkou stáří si tak procvičí i vyjádření souhlasu a nesouhlasu v angličtině.

 

Související aktivita: 

Žáci zhlédnou film Hiphop-erace a poté napíšou kratší text (10–15 vět) na jedno z uvedených témat:

a) Write an e-mail/letter to the crew thanking them for inspiration and expressing your admiration.

b) How many people do you know who are enjoying their old age? Do they inspire you? Choose one person and write a short characteristics of him/her

 

Zavřít

Meatrix (English)

Angličtina | Téma: životní prostředí, zvířata 

Meatrix (English)

Angličtina | Téma: životní prostředí, zvířata 


Jazykové oblasti: vocabulary (farm animals), grammar (tenses) 

Jazykové dovednosti: listening, writing, speaking 

Víte, co je to Meatrix? Je to obecně rozšířená lež o původu masa, které věříme. Alespoň to tvrdí autoři ve vtipné animované parodii na sci-fi film Matrix. Mladému čuníku Leovi odhaluje pravdu o jeho životě tajemný býk Moopheus, když mu pomocí pilulky odkrývá pravdu o skutečném světě. Příjemná rodinná farma, kde Leo doposud spokojeně žil, najednou mizí a Leo s Moopheem se ocitají ve velkokapacitním vepříně. Tam Leo postupně zjišťuje, jakým způsobem lidé zacházejí s hospodářskými zvířaty: zavírají je v malých kotcích bez možnosti výběhu a krmí je nekvalitní stravou. Velkofarmy jsou navíc velkou zátěží pro okolní přírodu. Bude se chtít Leo vrátit do světa fantazie, nebo se rozhodne bojovat za pravdu a přidá se k Moopheovi a jeho přátelům? 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žákům pošleme pracovní list 1. Jejich úkolem je písemně popsat oba obrázky čtyřmi krátkými větami

Dále jim zadáme, aby si nastavili časový limit 3 minuty a během nich vypsali co nejvíce zvířat z farmy, která znají. Sdělíme jim, aby nepoužívali slovník – cílem je procvičit si slovní zásobu a nejedná se o soutěž. 

Při společné výuce je pak necháme ústně popsat obrázky v prvním cvičení. Zeptáme se jich, o jakém tématu si myslí, že lekce bude. Poté jim nastavíme časový limit 3 minuty, necháme každého žáka pracovat samostatně a následně je vybídneme, aby nám svá slova přečetli. Pokud výuka probíhá na dálku a komunikujeme s menší skupinkou žáků online (např. prostřednictvím videohovoru), otevřeme pracovní list 1 společně. 

Následně si každý žák vybere jedno ze zvířat, které si napsal, a pokusí se písemně sám zodpovědět otázky týkající se života zvířat, popř. odpovědi vyhledat na internetu.

Další otázky se týkají žáků samotných a jejich jídelních zvyků. Sdělíme jim, aby se soustředili i na správné použití časů.
 

Přehrát film (4 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

K reflexi filmu využijte metodu Jedno slovo, k níž opět poslouží pracovní list 1 (cvičení 2), kde jednotlivé emotikony vyjadřují různé emoce. Žáci mají za úkol vybrat emoci, kterou při projekci prožívali, popř. dopsat jinou, pokud zde chybí. Odpovědi lze zaznamenat přímo do dokumentu. Poté odpoví na otázky týkající se filmu.

Dále napíší krátkou úvahu na téma Is a meat industry an issue we should find solution for?, v níž se zamyslí nad tím, zda by chtěli na problému týkajícího se zvířecího/masného průmyslu něco změnit, popřípadě jak by mohli navrhované řešení realizovat.   

TIP: Pokud žáky téma zaujme, odkážeme je na webové stránky Foodprint, kde se mohou o tématu dozvědět více. 

   

Související aktivita: 

Žáci vytvoří výstup informující o problému průmyslového chovu. Mohou to pojmout jako prezentaci, vytvořit plakát nebo nahrát krátký spot – konkrétní formu necháme na žácích. 

Zavřít

Večeře bez mobilu

Angličtina | Téma: rizika kyberprostoru 

Večeře bez mobilu

Angličtina | Téma: rizika kyberprostoru 


Jazykové oblasti: Vocabulary: hobbies, Grammar: questions  

Jazykové dovednosti: Writing, speaking, listening

Rodinná večeře. Obvykle důležitý prostor pro sdílení a budování vztahů s našimi nejbližšími. Jak se ale tahle tradiční instituce mění pod vlivem nejnovějších technologií? Humorný spot glosuje to, jak nám mobily kradou pozornost, jak namísto naslouchání vlastním dětem, řešíme i během společného stolování pracovní emaily. Kampaň #DeviceFreeDinner (Večeře bez mobilu) poukazuje na to, že technologie okupují stále více prostoru, který by měl patřit jen rodině. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žáci si otevřou pracovní list 1. Nejprve si vydefinují pojmy související s tématem mobilních zařízení: mobile devices, digital media, phone addiction. Následně napíšou na jedné straně výhody, na druhé straně nevýhody či rizika, které mobilní zařízení přináší.  

Ve druhé části se žáci zamyslí nad množstvím času, který tráví online, a zároveň si procvičí slovní zásobu spojenou s koníčky a volným časem. Ve cvičení 3 tak porovnají množství aktivit, které během dne dělají offline/online. V posledním cvičení žáci seřadí aktivity podle oblíbenosti.  
 

Přehrát film (1 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu žáci zodpoví otázky v pracovním listu 2 týkající se zejména filmové reflexe a porozumění.  

Ve druhé části pracovního listu se v otázkách zamyslí nad důležitostí času stráveného s rodinou a zkusí navrhnout témata či originální otázky, na které se třeba během rodinné večeře mohou zeptat. 

TIP: K tématu doporučujeme přečíst si informace na webu Common sence education

 

Související aktivita: 

Plakát - Žáci se znovu zamyslí nad situacemi a chvílemi, které je lepší trávit bez mobilních zařízení. Na toto téma pak vytvoří plakát, ve kterém ostatním spolužákům představí jednu aktivitu, kterou rádi dělají v běžném životě (tedy offline) – mohou zde vycházet ze svých odpovědí v prvním pracovním listu 1. Mohou jej pojmout jakýmkoli způsobem – například jako informační, propagační či filmový plakát vztahující se k vybrané aktivitě. 

Plakát vytvoří buď ručně na papír, nebo přímo v počítači, například využitím nástroje PosterMyWall či jiného grafického programu. 

Zavřít


Střední školy

Hiphop-erace

Angličtina | Sociální problematika

Hiphop-erace

Angličtina | Sociální problematika


Jazykové oblasti: Pronunciation (different accents), Vocabulary (characteristics/e-mails, age idioms)

Jazykové dovednosti: Listening, Writing

 

Může se soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže? Film sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí. Díky pozitivnímu přístupu se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že věk je jen číslo a s humorem jde všechno lépe. Oporou i blízkou přítelkyní je pro ně mladá manažerka a trenérka Billie, pro kterou představují překážky pouze výzvu na cestě s jasným cílem. Jak sama říká: „Pojedete všichni, i kdyby to bylo v urně.“

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žáci napíší definici, metaforu, volný proud asociací a klady/zápory na téma old age (stáří). Odpovědí mohou vypracovat přímo do pracovního listu 1.

Ve druhém cvičení téhož pracovního listu 1 pak mají za úkol vyhledat význam idiomů spojených s věkem.
 

Přehrát film (57 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Žáci si vyzkouší reflexi po filmu pomocí aktivity Pětilístek. Instrukce jsou rozepsány v anglickém jazyce v pracovním listě 2 (cvičení 1). Ve cvičení 2 studenti odpoví na otázky týkající se zejména porozumění filmu a jeho jazyku.

Ve třetím cvičení si žáci vyberou jeden z citátů o stáří a okomentují ho několika větami – Do you agree or disagree, why? Kromě zamyšlení se nad otázkou stáří si tak procvičí i vyjádření souhlasu a nesouhlasu v angličtině.

 

Související aktivita: 

Žáci zhlédnou film Hiphop-erace a poté napíšou kratší text (10–15 vět) na jedno z uvedených témat:

a) Write an e-mail/letter to the crew thanking them for inspiration and expressing your admiration.

b) How many people do you know who are enjoying their old age? Do they inspire you? Choose one person and write a short characteristics of him/her

Zavřít

Just Eat It

Angličtina | Téma: životní prostředí, enviromentální chování 

Just Eat It

Angličtina | Téma: životní prostředí, enviromentální chování 


Jazykové oblasti: vocabulary (environment)

Jazykové dovednosti: listening, writing, speaking 

 

Jenny a Grant jsou filmaři a milují jídlo. Nelíbí se jim ovšem způsob, jakým s ním lidé na Západě nakládají, a rozhodnou se půlročním projektem ukázat, kam až sahá problém plýtvání potravinami. Celých šest měsíců se noří do kontejnerů a žijí z vyhozených surovin, které ještě ani neprošly datem spotřeby a už skončily na smetišti. Celosvětově se odhaduje, že až třetina veškeré potravinové produkce se vyhodí. Obrovské ztráty energie a zdrojů, plýtvání zemědělskou půdou nebo uvolňování skleníkových plynů ze skládek komentuje v hravém dokumentu řada odborníků, kteří mimo jiné připomínají nesmyslnost „kosmetických“ standardů, jež se aplikují na vzhled průmyslových potravin mířících na pulty supermarketů. K zásadní změně systematického plýtvání by přitom stačilo docela málo – podívat se do ledničky dřív než půjdu nakupovat a v obchodě přemýšlet nad tím, co jsem reálně schopen spotřebovat.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před projekcí filmu si žáci nejprve zkusí napsat během dvou minut vše, co je napadne, když se řekne „food”. Pokud pracují ve skupině, mohou psát buď každý zvlášť a následně své myšlenky sdílet, nebo, chceme-li aktivitu pojmout interaktivněji, můžeme využít online tabule (např. Google Jamboard) nebo Mentimeter

Dále žáci odpoví na následující otázky týkající se spotřeby jídla.

 1. What was the last time you threw food away? 
 2. Do you ever think about this issue? 
 3. How can we decrease food wasting? (In restaurants, households, supermarkets etc.)  

Poté vypracují cvičení v pracovním listu 1 obsahující slovní zásobu, která se k tématu pojí a se kterou se ve filmu setkají. Odpovědi mohou zaznamenat přímo do dokumentu.  

Následuje projekce filmu. Vybídneme žáky, aby si vypisovali slovíčka nebo fráze, kterým nerozumí, a po zhlédnutí filmu si je přeložili.
 

Přehrát film (33 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Reflexe po filmu probíhá metodou I.N.S.E.R.T. – žáci si jednu stranu papíru (či dokumentu v počítači) rozdělí na čtyři pole, přičemž do každého napíšou jedno znaménko.  

K jednotlivým znaménkům uvedou odpovědi na otázky:  

Positive moments (+): What do you perceive as positive? 

Negative moments (-): What do you perceive as negative? 

Surprising information (!): Did you learn anything new? If so, what? Which part of the film was the most powerful for you? 

Questions (?): Do you have any questions in your mind? Write them down and find the anwers on the internet or ask your parents. 

  

Související aktivita: 

Žáci sepíší krátký text na téma Dumpster diving: 

Can you explain the term dumpster diving? What do you think about it? Have you ever tried it? 

 

Doporučujeme projít si dokument Otázky a odpovědi (v angličtině), který nabízí doplňující informace a kontext k tématu. 

Zavřít

Na kole za svobodou

Angličtina | Globální rozvojové vzdělávání, Občanská angažovanost  

Na kole za svobodou

Angličtina | Globální rozvojové vzdělávání, Občanská angažovanost  


Jazykové oblasti: Vocabulary: migration, Grammar: conditionals  

Jazykové dovednosti: Writing, Listening, Speaking 

V anglickém Bristolu evidují na čtyři stovky žadatelů o azyl. Pětatřicet liber týdně, které dostávají od britské vlády, stačí každému z nich nanejvýš na levné jídlo. Na drahou městskou dopravu mohou zapomenout, a tak chodí po městě pěšky. Od prosince 2008 to už ale pro mnoho z nich neplatí – díky partě místních nadšenců, kteří odstartovali jedinečný projekt. Sbírají po městě stará a odložená kola a s pomocí zájemců z řad uprchlíků je dávají dohromady. Lidem, kteří kvůli svému statusu nemohou být oficiálně zaměstnáni, nabízejí kromě možnosti smysluplného „zabití“ jejich volného času při opravě kol ještě něco navíc: vlastní bicykl. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žáci nejprve vyplní pracovní list 1. Začnou tím, že v angličtině vysvětlí pojmy emigration, immigration, refugee a asylum seeker, k čemuž mohou použít i slovník. Dále zkusí vlastními slovy vyjádřit, co pro ně znamená svoboda – freedom – žádná odpověď není špatně. Nakonec si vyzkouší vyhledávání informací v interaktivní mapě migrace. Mají za úkol zjistit týkající se migrantů.  

TIP:  Žáci mohou tento film sledovat i v původním zněním s anglickými titulky
 

Přehrát film (18 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Zodpovězením na otázky po filmu v pracovním listě 2 Žáci provedou reflexi a zároveň si otestují své porozumění filmu prostřednictvím 8 otázek. Zadání můžeme zjednodušit tím, že si každý vybere pouze 4 otázky, na které odpoví. 

Žáci poté vyplní i druhé cvičení. Nakonec je čeká bonusový úkol, kde by na základě QR kódů (ke splnění jim stačí čtečka QR kódů v mobilu) měli uhodnout slavného emigranta. 

TIP: Pokud žáky problematika více zaujme, můžete jim doporučit přímo stránky projektu The Bristol Bike Project, nebo projekt Kola pro Afriku, do něhož se mohou sami zapojit.  

 

Související aktivita: 

Žáci se zamyslí, jak by mohli sami pomoci ve svém okolí třeba nějakým podobným projektem, který právě viděli ve filmu. Zkusí tak navrhnout jedno nebo více řešení a krátce ho popsat (10 vět) s využitím podmiňovacího způsobu. 

Zavřít

Ve skutečném životě

Angličtina | Sociální problematika, Mediální vzdělávání 

Ve skutečném životě

Angličtina | Sociální problematika, Mediální vzdělávání 


Jazykové oblasti: Vocabulary (hate speech, love/hate + ing) 

Jazykové dovednosti: Listening, writing/speaking, reading 

„Všichni muslimové jsou teroristi.“ „Homosexualita je nemoc.“ „Jsi ta nejdivnější holka z celé školy.“ „Všichni tě nenávidí.“ Běžné komenty, které se denně objevují na internetu, pronášejí skuteční lidé. Vědí ale, jak se cítí ti, na které míří? Spot Ve skutečném životě ukazuje, jak anonymní hlášky působí na lidi v realitě. Opravdu bychom něco podobného řekli tváří v tvář neznámému člověku na ulici? Neměla by pravidla slušného chování platit úplně stejně na internetu, jako v normálním životě? 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Pošlete žákům pracovní list 1, do něhož žáci nejdříve uvedou, co mají rádi a co naopak ne (ať už jde o aktivity či věci). Následně vysvětlí pojmy aggressor a victim a dále zodpoví na základě svého uvážení na otázky týkající se hate speech:

 1. What is hate speech?  
 2. Are there any differences between real and online hate speech? Which of them happens more often?  
 3. Have you ever been a victim of hate speech? Online or offline? How did you react? 
 4. Which groups of people are mostly the target?  
 5. What is the motivation of aggressors? Why do they hate?  

TIP: Pokročilejší skupince je možné zadat i složitější práci s textem. Pošlete žákům vzdělávací materiál, v nemž vyhledají odpovědi na některé otázky (např. na otázku 2 najdou odpověď na stranaě 9-10, na otázku 4 na straně 38). Určitě ale žáky vybídněte, aby se nejdříve nad odpověďmi zamysleli sami. 
 

Přehrát film (2 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu se žáci nejprve pokusí vyjádřit, co cítí. Svou reflexi napíší do pracovního listu 2. Následně žáci do stejného pracovního listu odpoví na otázky týkající se porozumění filmu: 

 1. What was hated in the spot? 
 2. Which of the hates is the worst for you and why?  
 3. How did the victims react? Did anyone help them?  
 4. Which groups of people are typically hated in your country? Do you think it is right? 
   

Související aktivita: 

Žáci napíší krátký text na téma How can we defend ourselves from hate speech?  Nejdříve vymyslí a sepíší své vlastní návrhy. Poté si vyberou jednu ze sociálních sítí (Facebook, Instagram, Snapchat…) na stránkách No Hate kampaně a přečtou si doporučení, jak se před hate speech chránit u zvolené sociální sítě – procvičí si tak kromě jiného i práci s textem. Své původní návrhy mohou doplnit o tato doporučení.

Alternativně porovnají několik sociálních sítí a vyvodí, která z nich je z hlediska bezpečnosti nejlepší. Detailnější informace si mohou sami dohledat na internetu na webových stránkách v angličtině; použité zdroje uvedou ve své práci.

Zavřít

Podívejte se na online lekce z dalších tematických okruhů:

Přehled všech filmů

Veškeré audiovizuální lekce JSNS najdete v přehledu všech filmů a výukových materiálů – vyhledávat můžete podle témat, věku a dalších kritérií. 

Doporučení pro vyučující  

 • Důležitou součástí při práci s AV lekcemi je reflexe emocí, která by měla bezprostředně po zhlédnutí filmu proběhnout i v případě, že se na film žáci dívají samostatně. Výborně poslouží metody R.A.F.T., Jedno slovo, Pětilístek nebo I.N.S.E.R.T.
 • Do distanční výuky se mohou zapojit také rodiče (zvláště u žáků I. stupně ZŠ). Přitom mohou využít naše doporučení Jak na reflexi po filmové projekci, na které je můžete upozornit. Metody reflexe pomohou přirozeně vyjádřit dojmy, emoce a uvolnit napětí po téměř jakémkoli zážitku.
 • U každé AV lekce naleznete také informační materiál ve formě Otázek a odpovědí, který popisuje kontext dané problematiky.

Jak na distanční výuku - souhrn tipů

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.