5. Propaganda ve filmu

 • Lidé ocelových let
 • Krátký film
 • Rusko
 • 1961
 • 11 min.
 • 14—16 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

Zestátnění československé kinematografie se připravovalo již v období nacistické okupace – a příslušný výnos ze srpna 1945 patří k prvním poválečným rozhodnutím prezidenta Edvarda Beneše. Zrušením soukromého kapitálu ve filmovém podnikání měla být zajištěna výroba snímků, které sice mohly být prodělečné, avšak jejich hodnota měla finanční ztrátu vyvážit. V prohlášení Ideový program československého filmu, které v roce 1945 koncipoval Filmový výbor pro chystané zestátnění kinematografie, se výslovně uvádí: „I když hospodářská stránka filmové tvorby nesmí být ani v budoucnu bagatelizována, musí být napříště film hodnocen především podle svého kulturního a společenského působení, ne měřítkem finančního výtěžku.“

Propagandistický film Nové huti Klementa Gottwalda o stavbě nové ocelárny, natočený u příležitosti desátého výročí tohoto podniku. Vlastníkem archiválie je ČR - Zemský archiv v Opavě a pochází z fondu "NHKG, n.p. Ostrava-Kunčice".

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Lidé ocelových let

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • znají odvětví průmyslu, na které kladl komunistický režim důraz a proč
 • umějí vysvětlit pojmy „brigády socialistické práce“ či „socialistické závazky“ a uvést jejich postavení v komunistické propagandě

Propaganda jako řemeslo

Aktivita / 60 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • umějí definovat pojem propaganda
 • si uvědomují líbivost a účinnost techniky propagandy
 • dokážou kriticky myslet a konfrontovat odlišné pohledy na tehdejší dobu

Propaganda v kostce

Obecná aktivita / 20 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • si uvědomují socialistickou realitu zbavenou roušky propagandy
 • znají konkrétní příklady, jak komunistická propaganda ovlivňovala všechny oblasti života

Propaganda v tisku

Úvod do problematiky / Jan Jaroš

O centrálně řízené československé kinematografii a podílu KSČ na jejím úpadku

Sestřih propagandistických filmů

Video / 25 min.

Ukázky z filmů z 50. let: Vstanou noví bojovníci (1950), Rudá záře nad Kladnem (1955), Zítra se bude tančit všude
(1952), Nástup (1952) a Botostroj (1954).

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

O realismu pravém a nepravém

Ukázka z knihy Zdeňka Nejedlého O umění a politice

Těžká léta československého filmu 1969 - 89

Dvanáctidílný seriál o principech a podmínkách tvorby v různých oblastech československé kinematografie v období normalizace

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.