Jak se dělá projekce s debatou

 • Spot Příběhů bezpráví
 • Karel Strachota
 • Česká republika
 • 2014
 • 1 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. osvojit si postupy, jak uspořádat projekci filmu a besedu s hostem
 2. umět pracovat s tématem moderních československých dějin ve výuce
 3. mít k dispozici řadu informačních, archivních a dalších doprovodných materiálů, využitelných pro širší projekt

Společně s vámi, učiteli, přinášíme již deset let na stovky škol v celé republice informace o našich moderních dějinách. Prostřednictvím filmů a následných besed se mladí lidé dovídají o nacistickém a komunistickém bezpráví a seznamují se s těmi, kteří na vlastní kůži poznali, jak snadno člověk svobodu ztratí a jak těžce ji pak získává zpátky. Pamětníků nacistické a komunistické perzekuce je mezi námi, bohužel, každým rokem méně. Využijte tak jedinečnou možnost se s nimi v rámci Příběhů bezpráví setkat. Lekce Jak se dělá projekce s besedou vám ukáže spot Příběhů bezpráví, především pak vám přinese užitečné rady a doporučení, vycházející z našich zkušeností a praxe pedagogů, kteří projekce a besedy pravidelně organizují.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Rady a doporučení

Informační texty

 • pozvat hosta na besedu
 • připravit se dobře na projekci
 • ujmout se role moderátora besedy

Jiří Stránský vzkazuje

Video / 2 min.

Jiří Stránský vysvětluje, proč jsou výpovědi pamětníků ve výuce historie zásadní

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

- proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal

- základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Doprovodné a doporučené materiály

Rozhovor s Vlastou Vyčichlovou

Rady k Měsíci filmu na školách od naší lektorky Vlasty Vyčichlové

Písemné ohlasy žáků na Měsíc filmu na školách

Jak mohou vypadat bezprostřední dojmy žáků po besedě.

Partneři lekce