Jak se dělá projekce s debatou

 • Spot Příběhů bezpráví
 • Karel Strachota
 • Česká republika
 • 2014
 • 1 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. osvojit si postupy, jak uspořádat projekci filmu a besedu s hostem
 2. umět pracovat s tématem moderních československých dějin ve výuce
 3. mít k dispozici řadu informačních, archivních a dalších doprovodných materiálů, využitelných pro širší projekt

Společně s vámi, učiteli, přinášíme již deset let na stovky škol v celé republice informace o našich moderních dějinách. Prostřednictvím filmů a následných besed se mladí lidé dovídají o nacistickém a komunistickém bezpráví a seznamují se s těmi, kteří na vlastní kůži poznali, jak snadno člověk svobodu ztratí a jak těžce ji pak získává zpátky. Pamětníků nacistické a komunistické perzekuce je mezi námi, bohužel, každým rokem méně. Využijte tak jedinečnou možnost se s nimi v rámci Příběhů bezpráví setkat. Lekce Jak se dělá projekce s besedou vám ukáže spot Příběhů bezpráví, především pak vám přinese užitečné rady a doporučení, vycházející z našich zkušeností a praxe pedagogů, kteří projekce a besedy pravidelně organizují.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Rady a doporučení

Informační texty

 • pozvat hosta na besedu
 • připravit se dobře na projekci
 • ujmout se role moderátora besedy

Jiří Stránský vzkazuje

Video / 2 min.

Jiří Stránský vysvětluje, proč jsou výpovědi pamětníků ve výuce historie zásadní

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Doprovodné a doporučené materiály

Rozhovor s Vlastou Vyčichlovou

Rady k Měsíci filmu na školách od naší lektorky Vlasty Vyčichlové

Písemné ohlasy žáků na Měsíc filmu na školách

Jak mohou vypadat bezprostřední dojmy žáků po besedě.

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce