Filmy pro vyučující

Projektové vyučování

Projektové vyučování představuje v současné době velmi oblíbenou metodu výuky. Mezi její přínosy patří to, že žáky nevede k pouhému memorování, ale poskytuje jim příležitost k praktickému a kreativnímu řešení úkolů, nutí je spolupracovat a převzít odpovědnost za výsledky své práce. Dobře promyšlený projekt může zpestřit výuku kteréhokoli tématu, např.  moderních československých dějin. Týmové projekty Kdo jiný? zase žáky přirozeně vedou k občanské angažovanosti. Prací na vlastním projektu získávají žáci praktické dovednosti a rozvíjí klíčové kompetence, které mohou v budoucnu uplatnit nejen ve škole, ale i v soukromém a profesním životě.

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.