Projektové vyučování

Projektové vyučování představuje v současné době velmi oblíbenou metodu výuky. Mezi její přínosy patří to, že žáky nevede k pouhému memorování, ale poskytuje jim příležitost k praktickému a kreativnímu řešení úkolů, nutí je spolupracovat a převzít odpovědnost za výsledky své práce. Dobře promyšlený projekt může zpestřit výuku kteréhokoli tématu, např.  moderních československých dějin. Týmové projekty Kdo jiný? zase žáky přirozeně vedou k občanské angažovanosti. Prací na vlastním projektu získávají žáci praktické dovednosti a rozvíjí klíčové kompetence, které mohou v budoucnu uplatnit nejen ve škole, ale i v soukromém a profesním životě.

Jak se dělá projekce s debatou

2014 / 1 min.

Rady a doporučení, vycházející z praxe pedagogů, kteří projekce a besedy pravidelně organizují.

Jak se dělá projekt Naše revoluce

2014 / 5 min.

Ponořte se se svými žáky do listopadových událostí roku 1989 a sestavte příběh vaší sametové revoluce

Moderní čs. dějiny v projektovém vyučování

2014 / 4 min.

Inspirujte se zkušenostmi učitelů i žáků s výukou moderních čs. dějin formou projektového vyučování.

Příběh mojí rodiny - orální historie pro mladší žáky

2014 / 4 min.

Podívejte se na sestřih z projektových dní, které byly vrcholem projektů na jednotlivých školách.

Týmové projekty Kdo jiný? jako forma projektového vyučování

2014 / 3 min.

Získejte návody a tipy, jak žáky zapojit do veřejného dění, jak vést týmový projekt a dotáhnout jej úspěšně do konce