Filmy pro vyučující

Projektové vyučování

Projektové vyučování představuje v současné době velmi oblíbenou metodu výuky. Mezi její přínosy patří to, že žáky nevede k pouhému memorování, ale poskytuje jim příležitost k praktickému a kreativnímu řešení úkolů, nutí je spolupracovat a převzít odpovědnost za výsledky své práce. Dobře promyšlený projekt může zpestřit výuku kteréhokoli tématu, např.  moderních československých dějin. Týmové projekty Kdo jiný? zase žáky přirozeně vedou k občanské angažovanosti. Prací na vlastním projektu získávají žáci praktické dovednosti a rozvíjí klíčové kompetence, které mohou v budoucnu uplatnit nejen ve škole, ale i v soukromém a profesním životě.