Týmové projekty Kdo jiný? jako forma projektového vyučování

 • Sestřih z týmových projektů Kdo jiný?
 • JSNS
 • Česká republika
 • 2014
 • 3 min.
 • 12—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. seznámit se s týmovými projekty Kdo jiný?
 2. inspirovat se praktickými návody i teoretickými informacemi k realizaci projektového vyučování
 3. načerpat zkušenosti od jiných učitelů a inspiraci z již realizovaných projektů
 4. motivovat a realizovat s žáky vlastní projekt

Podívejte se na sestřih z žákovských týmových projektů Kdo jiný? a přesvědčte se, že mladí lidé dokážou měnit svět k lepšímu. Inspirujte se návody, jak u žáků probudit větší zájem o dění ve společnosti. Zjistěte, jak žáky vést k tomu, aby nebyli lhostejní k problémům svého okolí a v nejlepším případě se začali aktivně podílet na občanské společnosti zahájením své vlastní aktivity – realizací týmových projektů. Lekce přináší praktické návody a tipy, jak žáky zapojit do veřejného dění, jak vést projekt a dotáhnout ho úspěšně do konce, jak projekt zařadit do výuky jako naplnění RVP. V neposlední řadě se můžete inspirovat již realizovanými projekty, které jsou dokladem toho, jak si žáci při realizaci těchto projektů vedli.

 

Doporučený věk

12—21 let

Tematický okruh

Filmy pro vyučující

Téma

Projektové vyučování

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Co je projektové vyučování

Úvod do problematiky

 • co je projektové vyučování
 • jak zařadit projekt do výuky, časový plán, mezipředmětový přesah
 • výhody a meze
 • zkušenosti z praxe

Týmový projekt Kdo jiný?

Informační texty

 • co je týmový projekt Kdo jiný?
 • co přináší členům týmu
 • tematické okruhy týmových projektů

Zařazení tým. projektu do výuky a RVP

Informační texty

 • návrhy a příklady zařazení týmového projektu do výuky
 • návrh tematického plánu
 • průřezová témata, klíčové kompetence a vzdělávací oblasti, které se nejčastěji objevují u projektů

Jak vést týmový projekt Kdo jiný?

Informační texty

 • plánování a příprava projektu
 • určení cíle a obsahu
 • vyhodnocení projektu
 • praktické pracovní listy

Konkrétní akce

Informační texty

 • jak uspořádat kulturní akce
 • anketní a dotazníkové šetření
 • co je to happening, guerilla marketing, flashmob a jak na ně
 • na co si dát pozor při pořádání veřejných akcí

Komunikace s úřady

Informační texty

 • praktické návody a informace, jak komunikovat s úřady
 • právo na informace
 • telefonát
 • formální dopis
 • osobní jednání
 • veřejná setkání, lobování, petice

Média a PR

Informační texty

 • co média dokážou
 • k čemu je publicita
 • jak spolupracovat s médii
 • využití médií při realizaci vlastního projektu (tisková zpráva, nová média, sociální sítě, blogy)

Fundraising aneb získávání prostředků

Informační texty

 • jak a kde získat finanční prostředky na projekt
 • rady a tipy pro komunikaci s donory
 • co je to grant a jak se píše

Právní a finanční minimum

Informační texty

 • na co si dát pozor při pořádání benefiční akce, projekci dokumentu, pořádání happeningu a dalších veřejných akcí

Náměty na týmové projekty Kdo jiný?

Informační texty

 • seznam konkrétních nápadů a akcí, které můžete podniknout

Zažij město jinak

Projekt

Žáci:

 • seznámili veřejnost i žáky ZŠ se zajímavými okamžiky v životě města
 • zrealizovali komentované procházky s pracovními listy po židovském městě
 • vypracovali informační listy o zajímavostech města

Bene-fice

Projekt

Žáci:

 • uspořádali dvě velké benefiční akce – benefiční koncert Kdo jiný než my? a benefiční běh
 • výtěžek z akcí věnovali na podporu domácí hospicové péče společnosti RUAH, o. p. s.

Drakoláda

Projekt

Žáci:

 • uspořádali benefiční akci – cyklistický závod na podporu dětí v Dětském domově Racek
 • cyklistický závod byl určen pro žáky ZŠ a SŠ v Benešově a pro děti z dětského domova

Filmový klub

Projekt

Žáci:

 • založili filmový klub na Gymnáziu Benešov a uspořádali projekce dokumentárních filmů s tematikou lidských práv a následné diskuse
 • uspořádali promítání v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech

Anketa

Projekt

Žáci:

 • zrealizovali anketu ohledně využití nové veřejné plochy
 • prostudovali záměry města
 • jednali s vedením města o výsledcích ankety
 • navrhli možná řešení

Dog‘s life

Projekt

Žáci:

 • se zabývali problematikou týraných a opuštěných psů
 • na základě natočených videozáznamů vznikl následně i dokumentární film s tematikou výcviku psů
 • uspořádali fotosoutěž a přednášky pro žáky prvního stupně jedné místní základní školy

Karmelfest

Projekt

Žáci:

 • uspořádali benefiční koncert ve prospěch poskytovatele sociálních služeb lidem s mentálním postižením
 • uspořádali program pro žáky Základní speciální školy a klienty Centra 83

Nová studovna

Projekt

Žáci:

 • zrekonstruovali a vybavili prostor pro společná setkávání
 • vymysleli a zrealizovali aktivity, které jim přinesly finanční prostředky potřebné na rekonstrukci

Zpráva Kdo jiný? ve Středočeském kraji

Informační texty

 • Hodnocení týmových projektů žáky a pedagogy
 • Hodnocení výuky pomocí AV lekcí žáky a pedagogy
 • Celkové zhodnocení týmových projektů

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Partneři lekce

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.