Moderní čs. dějiny v projektovém vyučování

 • Sestřih z prezentace týmových projektů
 • JSNS
 • Česká republika
 • 2014
 • 4 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. seznámit se s výukou moderních čs. dějin formou projektového vyučování
 2. získat inspiraci od jiných učitelů
 3. vytvořit a realizovat vlastní projekt

Nechte se inspirovat praktickými zkušenostmi učitelů i žáků s výukou moderních československých dějin formou projektového vyučování.  V následující lekci najdete jejich praktické postřehy, ale také krátké video s prezentací úspěšně realizovaného projektu, věnujícího se osudu sudetského Němce Františka Sysra, který představily žákyně ZŠ v Malči na česko-německém expertním setkání. Každý projekt, který ve škole vytvoříte, je originál. O čem bude ten váš?

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky

 • co je projektové vyučování
 • jak zařadit projekt do výuky
 • role učitele a žáka
 • časový plán a mezipředmětový přesah projektu
 • výhody projektového vyučování

Orální historie

Informační texty

 • co je orální historie
 • způsoby jejího využití ve výuce
 • etické úskalí orální historie

Jak postupovat v praxi - plánování a realizace

Informační texty

 • jak vybrat téma a sestavit si plán projektu
 • jak rozdělit role v týmu
 • jak dát o sobě vědět - PR a propagace projektu
 • jak získat prostředky – pravidla fundraisingu
 • jak projekt vyhodnotit

Jak pracovat s pamětníkem

Informační texty

 • jak nalézt pamětníka a jak postupovat před setkání s ním
 • jak vést rozhovor
 • pátrání v archivech
 • psaní a zpracování příběhu
 • etické zásady

Zasazení projektů mod.čs.dějin do RVP

Informační texty

 • průřezová témata, klíčové kompetence a vzdělávací oblasti, které se nejčastěji objevují u projektů s tematikou moderních československých dějin

Pátrání po T.G. Masarykovi

Projekt

Žáci:

 • seznámí se s osobností T.G.M.
 • v rámci týmu kreativně zpracují základní otázky Masarykovy filosofie

Jeden den v koncentračním táboře

Projekt

Žáci:

 • znají příčiny, průběh a důsledky holocaustu
 • na konkrétních příkladech si uvědomují zrůdnost tzv. konečného řešení židovské otázky
 • znají vybraná místa spojená s utrpením Židů za 2. sv. v.

Odsun nebo vyhnání

Projekt

Žáci:

 • znají příčiny, podstatu a důsledky vysídlení německého obyvatelstva z Čs. po 2. sv. v.
 • diskutují o principu kolektivní viny, na jehož základě bylo vysídlení německého obyvatelstva provedeno
 • na konkrétních příkladech zjišťují průběh vysídlení v místě jejich bydliště

Rok 1956 a 1968 očima pamětníků a tisku

Projekt

Žáci:

 • mají znalosti o maďarské revoluci v roce 1956 a dokážou si je propojit se situací v roce 1968 v Československu
 • konfrontují dobové události očima pamětníků a zprávy v komunistickém tisku
 • navážou kontakty s vrstevníky z jiného státu

Jaká byla normalizace

Projekt

Žáci:

 • prostřednictvím rozhovorů v rodinách a archivních materiálů se seznamují s životem lidí v období normalizace
 • učí se konfrontovat názory, které si přinášejí ze svých rodin, s historickou skutečností a poznávají, čím jsou takové názory ovlivněny

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Souhlas pamětníka

Vzor souhlasu se zpracováním a uveřejněním životního příběhu pamětníka

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce

Tato lekce vznikla v rámci projektu: Příběhy bezpráví – podpora výuky moderních československých dějin s využitím audiovizuálních prostředků a moderních médií. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.010

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.