Měsíc filmu na školách

Měsíc filmu na školách se koná od roku 2004 každý listopad na stovkách základních a středních škol po celé České republice. Zapojené školy pořádají projekce filmů s tématem československých dějin a zvou hosty (pamětníky, filmaře, protagonisty filmů, historiky) na pofilmové debaty. Za 16 let existence projektu uspořádaly školy 8 944 projekcí, kterých se zúčastnilo více než 386 000 žáků.

Rok 2020 pro vás právě připravujeme

V listopadu proběhne již 16. ročník Měsíce filmu na školách. Jeho tématem bude využívání sdělovacích prostředků Komunistickou stranou a režimní ovládání společnosti skrze manipulaci s informacemi, lži a zastrašování. Můžete se těšit například na film Pavel Tigrid – Evropan či snímek Tajné akce StB: Akce Alfa, přibližující důležitost Rádia Svobodná Evropa, které se stalo šiřitelem objektivních informací a svobodných myšlenek.
 

Pro všechny zapojené vyučující máme také jako bonus připravenou tematickou plakátovou výstavu, která se věnuje využití médií komunistickým režimem. Obsahuje unikátní dobové fotografie, plakáty materiály, které sloužily k manipulaci veřejnosti, ilustrované na procesu s Miladou Horákovou.

Seznamte své žáky a studenty s naší nedávnou minulostí. Promítněte film a pozvěte na následnou besedu pamětníka, historika nebo jinou osobnost. Připojte se tak  ke stovkám škol po celé republice.

Více informací o nabídce filmů, doprovodných materiálech a přihlašování na letošní ročník bude zveřejněno na konci léta.

   

Připomeňte si rok 2019


 

Z celé České republiky se zapojilo 706 škol, na kterých vidělo filmy více než 46.800 studentů.  

Mottem posledního ročníku byl pád železné opony. Ve filmech i doprovodných materiálech jsme si připomínali 30. výročí konce komunistického režimu nejen u nás, ale i v okolních státech.

Podívejte se na Měsíc filmu na školách ve Fotogalerii.  

Byla možnost vybrat si z nabídky tématických filmů, které jsme přihlášeným školám zdarma poslali na DVD:

Každá zapojená škola navíc zdarma získala tyto bonusové materiály: