Měsíc filmu na školách

Měsíc filmu na školách se koná od roku 2005 každý listopad na stovkách základních a středních škol po celé České republice. Zapojené školy pořádají projekce filmů s tématem československých dějin a zvou hosty (pamětníky, filmaře, protagonisty filmů, historiky) na pofilmové debaty. Za 16 let existence projektu uspořádaly školy 9 345 projekcí, kterých se zúčastnilo více než 405 000 žáků.

Měsíc filmu na školách 2020 - Média a totalita

V listopadu 2020 proběhl již 16. ročník Měsíce filmu na školách, tentokrát online formou.

V posledním ročníku jsme se zaměřili na roli médií v totalitní společnosti, na to, jakým způsobem vládnoucí režim využíval sdělovací prostředky. Zároveň připomínáme důležitost svobodných, nezávislých a kvalitních médií. Taková média jsou pilířem demokracie a potřebujeme je i nyní.

KSČ měla zásadní vliv na většinu masmédií už před únorem 1948.  Po únorovém „vítězství“ všechny sdělovací prostředky nejen kontrolovala a cenzurovala, ale podle sovětského vzoru přímo řídila a úkolovala. Osvědčenými nástroji k ovládání společnosti se přitom staly manipulace s informacemi, lži a zastrašování. Do veřejného prostoru se nesměl dostat jiný názor, než jaký byl oficiálně posvěcen.

Ke zvolenému tématu jsme vybrali následující filmy:

Pavel Tigrid – Evropan

Pavel Tigrid, novinář, spisovatel a jeden z nejvýznamnějších českých emigrantů 20. století, zemřel v srpnu roku 2003. Poslední dny a měsíce života strávil mimo jiné rozhovory s filmařkou Helenou Třeštíkovou, která o něm a jeho životních osudech sestavila unikátní dokumentární film. Představuje Pavla Tigrida jako významného pozorovatele zásadních událostí, které provázely český národ v průběhu 20. století. Publicista je komentuje s ironií a moudrým nadhledem sobě vlastním.

Tajné akce StB: Akce Alfa

Rádio Svobodná Evropa (RFE) bylo od počátku svého působení v roce 1951 trnem v oku československé Státní bezpečnosti. O tom, jak by se dalo proniknout do jejích redakčních řad, se dokonce vyučovalo na tehdejších komunistických vysokých školách. Podařilo se to agentu-celebritě Pavlu Minaříkovi, který v mnichovské centrále RFE působil v letech 1969 až 1976 a v rámci propracované akce Alfa například připravoval únosy tehdejších redaktorů.

Případ Dr. Horáková

Letošní rok jsme si připomněli sedmdesáté výročí popravy Milady Horákové. Ta následovala po komunisty vykonstruovaném procesu, ve kterém byla viněna z velezrady a vyzvědačství. Celé soudní řízení provázela teatrální propagandistická kampaň v tisku a v rozhlase, jak bylo v padesátých letech u inscenovaných soudních řízení s různými „třídními nepřáteli“ obvyklé. Kdo byla Milada Horáková? Tuto otázku se pokusili zodpovědět tvůrci filmu, kteří pátrali v archivech a ve vzpomínkách pamětníků, včetně dcery a sestry Milady Horákové.

Zítra se bude…

Filmové zpracování oceňovaného operního představení, jehož scénář vychází ze soudních spisů procesu s Miladou Horákovou. V titulní roli září světoznámá pěvkyně Soňa Červená, která s kadencí psacího stroje cituje doslovné formulace z absurdních projevů obžaloby nechvalně známého tribunálu. Prezentace prokurátorů s bezvýraznou tváří a v přestrojení za řezníky ilustrují krutý technicismus celého procesu v protikladu s emotivní lidskostí projevů Milady Horákové a její rodiny. Záznam z divadelního představení, který ojedinělým způsobem přibližuje život obžalované je zároveň divácky nejnáročnějším filmem z nabídky.

 

Bonusy

USB flash disk

Každý zapojený vyučující dostal USB disk s přehledem doporučených materiálů a filmů.

Jménem republiky a jejího lidu

Plakátová výstava, která mapuje roli médií v komunistickém Československu, manipulaci s informacemi, šíření lží i zastrašování skrze oficiálně vydávané tiskoviny.

Nepřemožená

Komiksová plakátová výstava o životních osudech Milady Horákové. Kreslený příběh, který byl poprvé publikován v USA v roce 1951.

Krok za krokem

Průvodce audiovizuálními lekcemi k výuce moderních československých dějin, ve kterém najdete doporučení, čím začít a jakými lekcemi a materiály následně navázat. Krok za krokem je výukový plán rozdělený do sedmi tematických okruhů.

 

Připomeňte si rok 2019


 

Z celé České republiky se zapojilo 706 škol, na kterých vidělo filmy více než 46.800 studentů.  

Mottem posledního ročníku byl pád železné opony. Ve filmech i doprovodných materiálech jsme si připomínali 30. výročí konce komunistického režimu nejen u nás, ale i v okolních státech.

Podívejte se na Měsíc filmu na školách ve Fotogalerii.  

Byla možnost vybrat si z nabídky tématických filmů, které jsme přihlášeným školám zdarma poslali na DVD:

Každá zapojená škola navíc zdarma získala tyto bonusové materiály:

 

Partneři projektu

Hlavní mediální partner