1989: Z deníku Ivany A.

 • 1989: Z deníku Ivany A.
 • Karel Strachota
 • Česká republika
 • 2014
 • 42 min.
 • 12—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. seznámit se s průběhem sametové revoluce
 2. podívat se na události roku 1989 v Československu očima středoškolačky
 3. dozvědět se o událostech posledního roku komunistického Československa

Předlohou filmu se stal autentický deník osmnáctileté Ivany A., která osobitým pohledem středoškolačky reflektuje poslední rok existence komunistického Československa. Maturitní ples kontrastuje s událostmi Palachova týdne; otravné oslavy 1. máje a memorování sovětských reálií k blížící se maturitě s první cestou na „Západ“; radostné zážitky posledních školních prázdnin s nástupem do nevábného zaměstnání a vyhlídkami na budoucí šedivý život. Přichází sametová revoluce...
Snímek Karla Strachoty je syntézou skutečných deníkových záznamů, sekvencí ze zpravodajských a publicistických pořadů, ukázek z dobového tisku, soukromých dokumentů a fotografií. Originální filmová výpověď o době před 30 lety, obohacená animacemi a výraznou hudbou, je určena zejména mladé generaci.

 

Tato lekce je k dispozici i v anglické verzi.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Několik vět o několika větách

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • v dobové petici rozpoznají obsah demokratických myšlenek a jejich nebezpečí pro totalitní společnost
 • si uvědomují hodnotu svobody a demokracie a potřebu ji chránit

Tenkrát v roce ´89

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • si pomocí ilustrace historických událostí uvědomí, že rok 1989 nebyl pouze 17. listopad
 • vyvodí příčiny, následky a souvislosti historické události

Bez povolení nevyjedeš

Aktivita / 40 min. / doporučený věk: 12+

Žáci:

 • si uvědomují, jak bylo v dobách totalitního Československa omezováno cestování
 • umějí rozpoznat obsah jednotlivých občanských práv a svobod na konkrétních příkladech

 

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • Palachův týden
 • Několik vět
 • Charta 77
 • možnost vycestovat před rokem 1989
 • průběh sametové revoluce
 • Občanské fórum

Kvíz

Interaktivní pracovní list připravený k vyplnění

Správné odpovědi ke kvízu

Správné odpovědi včetně krátkého vysvětlení

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Distanční výuka

Aktivita pro online výuku

 • úvaha nad hodnotami svobody a demokracie a potřebami je chránit
 • zamyšlení nad nebezpečím demokratických myšlenek pro totalitní společnost

Doprovodné a doporučené materiály

Více o filmu

Podrobná synopse, dovětek o vývoji filmu

Debata se Šimonem Pánkem, jedním ze studentských vůdců sametové revoluce

Debata se Šimonem Pánkem, jedním ze studentských vůdců sametové revoluce, moderovaná Jakubem Železným z ČT. Video / 63 min

Členský průkaz SSM

Archivní materiály uvedené ve filmu 1989: Z deníku Ivany A.

Palachův týden 1989 (2 min.)

Zpravodajské záběry z lednových demonstrací

Novoroční projev Václava Havla (2 min.)

Novoroční projev Václava Havla, listopad 1989

Plakáty sametové revoluce

Plakáty sametové revoluce z knihy Filipa Blažka

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce