1989: Z deníku Ivany A.

 • 1989: Z deníku Ivany A.
 • Karel Strachota
 • Česká republika
 • 2014
 • 42 min.
 • 12—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. seznámit se s průběhem sametové revoluce
 2. podívat se na události roku 1989 v Československu očima středoškolačky
 3. dozvědět se o událostech posledního roku komunistického Československa

Předlohou filmu se stal autentický deník osmnáctileté Ivany A., která osobitým pohledem středoškolačky reflektuje poslední rok existence komunistického Československa. Maturitní ples kontrastuje s událostmi Palachova týdne; otravné oslavy 1. máje a memorování sovětských reálií k blížící se maturitě s první cestou na „Západ“; radostné zážitky posledních školních prázdnin s nástupem do nevábného zaměstnání a vyhlídkami na budoucí šedivý život. Přichází sametová revoluce...
Snímek Karla Strachoty je syntézou skutečných deníkových záznamů, sekvencí ze zpravodajských a publicistických pořadů, ukázek z dobového tisku, soukromých dokumentů a fotografií. Originální filmová výpověď o době před 30 lety, obohacená animacemi a výraznou hudbou, je určena zejména mladé generaci.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Několik vět o několika větách

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • v dobové petici rozpoznají obsah demokratických myšlenek a jejich nebezpečí pro totalitní společnost
 • si uvědomují hodnotu svobody a demokracie a potřebu ji chránit

Tenkrát v roce ´89

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • si pomocí ilustrace historických událostí uvědomí, že rok 1989 nebyl pouze 17. listopad
 • vyvodí příčiny, následky a souvislosti historické události

Bez povolení nevyjedeš

Aktivita / 40 min. / doporučený věk: 12+

Žáci:

 • si uvědomují, jak bylo v dobách totalitního Československa omezováno cestování
 • umějí rozpoznat obsah jednotlivých občanských práv a svobod na konkrétních příkladech

 

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • Palachův týden
 • Několik vět
 • Charta 77
 • možnost vycestovat před rokem 1989
 • průběh sametové revoluce
 • Občanské fórum

Kvíz

Interaktivní pracovní list připravený k vyplnění

Správné odpovědi ke kvízu

Správné odpovědi včetně krátkého vysvětlení

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Distanční výuka

Aktivita pro distanční výuku

 • úvaha nad hodnotami svobody a demokracie a potřebami je chránit
 • zamyšlení nad nebezpečím demokratických myšlenek pro totalitní společnost

Doprovodné a doporučené materiály

Více o filmu

Podrobná synopse, dovětek o vývoji filmu

Debata se Šimonem Pánkem, jedním ze studentských vůdců sametové revoluce

Debata se Šimonem Pánkem, jedním ze studentských vůdců sametové revoluce, moderovaná Jakubem Železným z ČT. Video / 63 min

Členský průkaz SSM

Archivní materiály uvedené ve filmu 1989: Z deníku Ivany A.

Application for Travel Permission

Archive materials mentioned in the film 1989: From the diary of Ivana A.

Palach Week 1989 (2 min.)

News footage from the January events during the anniversary of Jan Palach's death.

Novoroční projev Václava Havla (2 min.)

Novoroční projev Václava Havla, listopad 1989

Plakáty sametové revoluce

Plakáty sametové revoluce z knihy Filipa Blažka

Partneři lekce

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.