1989: From the diary of Ivana A.

 • 1989: Z deníku Ivany A.
 • Karel Strachota
 • Česká republika
 • 2014
 • 42 min.
 • titulky
 • 12—21 let
Audio-visual lessons

The subject of the film is the authentic diary of 18-year old Ivana A., who uses the personable perspective of a high school student to reflect on a year of the existence of Communist Czechoslovakia. She contrasts her Graduation ball with the events of the Week of Palach, annoying Mayday celebrations and memories of Soviet reality for her approaching graduation with her first trip to the “West”, the joyous experiences of her last school holidays with her entry to an unappealing employment of grey future life outlook.

This film by Karel Strachota is a synthesis of actual diary entries, sequences from news and publicity programs, samples from the press of the day, private documents, letters, and photographs. This original film account of a time 25 years ago, enhances with animation and distinctive music will find an audience primarily with younger generations.

Teaching materials

materials marked with a lock icon require logging in

Několik vět o několika větách

Activity / 45 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • v dobové petici rozpoznají obsah demokratických myšlenek a jejich nebezpečí pro totalitní společnost
 • si uvědomují hodnotu svobody a demokracie a potřebu ji chránit

Tenkrát v roce ´89

Activity / 45 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • si pomocí ilustrace historických událostí uvědomí, že rok 1989 nebyl pouze 17. listopad
 • vyvodí příčiny, následky a souvislosti historické události

Bez povolení nevyjedeš

Activity / 40 min. / doporučený věk: 12+

Žáci:

 • si uvědomují, jak bylo v dobách totalitního Československa omezováno cestování
 • umějí rozpoznat obsah jednotlivých občanských práv a svobod na konkrétních příkladech

 

Otázky a odpovědi

Informational texts

 • Palachův týden
 • Několik vět
 • Charta 77
 • možnost vycestovat před rokem 1989
 • průběh sametové revoluce
 • Občanské fórum

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informational texts

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Accompanying and recommended materials

Více o filmu

Podrobná synopse, dovětek o vývoji filmu

Palachův týden 1989 (2 min.)

Zpravodajské záběry z lednových událostí během výročí úmrtí Jana Palacha.

Novoroční projev Václava Havla (2 min.)

Novoroční projev Václava Havla, listopad 1989

Členský průkaz SSM

Archivní materiály uvedené ve filmu 1989: Z deníku Ivany A.

Žádost o povolení cesty do zahraničí

Archivní materiály uvedené ve filmu 1989: Z deníku Ivany A.

Plakáty sametové revoluce

Plakáty sametové revoluce z knihy Filipa Blažka

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.