Filmy vhodné k výuce moderních československých dějin


1989: Z deníku Ivany A. / Karel Strachota / ČR / 2014 / 42 min.


Z deníku ivany A.

AV LEKCE, K OBJEDNÁNÍ TAKÉ NA DVD

Předlohou filmu se stal autentický deník osmnáctileté Ivany A., která osobitým pohledem středoškolačky reflektuje poslední rok existence komunistického Československa. Maturitní ples kontrastuje s událostmi Palachova týdne; otravné oslavy 1. máje a memorování sovětských reálií k blížící se maturitě s první cestou na „Západ“; radostné zážitky posledních školních prázdnin s nástupem do nevábného zaměstnání a vyhlídkami na budoucí šedivý život. Přichází sametová revoluce... Nový snímek Karla Strachoty je syntézou skutečných deníkových záznamů, sekvencí ze zpravodajských a publicistických pořadů, ukázek z dobového tisku, soukromých dokumentů a fotografií. Originální filmová výpověď o době před 25 lety, obohacená animacemi a výraznou hudbou, je určena zejména mladé generaci.


Bez milosti / Kristina Vlachová, Marie Šandová / ČR / 1998 / 52 min.


Bez milosti

AV LEKCE, K OBJEDNÁNÍ NA DVD

Vzácné filmové archivní záběry a svědectví pamětníků přinášejí nový pohled na dramatické události lidské i profesní dráhy Heliodora Píky – legionáře v první světové válce, důstojníka Československé armády, diplomata, velitele československé vojenské mise v Moskvě, nositele třiceti válečných řádů a nakonec politického vězně, který byl v roce 1949 popraven komunisty. Pod rozsudkem smrti generála Píky i pod zamítnutím žádosti o milost jsou podepsáni konkrétní lidé, z nichž někteří dosud žijí. Ani po padesáti letech však necítí vinu, neomluvili se a nebyli voláni k odpovědnosti. Příběh života a smrti Heliodora Píky je tak i příběhem demokracie v naší republice.


České děti / Karel Strachota / ČR / 2012 / 38 min.


České děti

AV LEKCE

Rok před sametovou revolucí rozčeřil i tak neklidné vody pozdně normalizačního Československa manifest Českých dětí – hnutí převážně mladých lidí, které patřilo k nejvýraznějším protikomunistickým iniciativám pozdních 80. let a které významnou měrou přispělo k demonstracím v letech 1988 a 1989. Dokumentární film Karla Strachoty se zaměřuje především na mladé lidi, kterým chce zprostředkovat temnou normalizační dobu, praktiky StB a působení disentu. Snímek vypráví příběh vzniku manifestu a popisuje důsledky, které měl především pro svého iniciátora Petra Placáka. Autoři kombinují dobové záběry a materiály s hranou rekonstrukcí tehdejších událostí. Vizuálně atraktivní pojetí podtrhuje dynamický střih a originální hudba.


Deset bodů (DVD Trezorové filmy) / Milan Maryška / Československo / 1969 / 22 min.


Deset bodů

AV LEKCE, K OBJEDNÁNÍ NA DVD

V listopadu 1968 vyhlásili vysokoškolští studenti na protest proti posrpnovému vývoji třídenní okupační stávku. Vyjádřili tak podporu „studentskému desateru“ zaslanému politickému vedení a požadujícímu mimo jiné zrušení cenzury nebo svobodu slova a shromažďování. Cenné autentické záběry zaznamenali tehdejší posluchači  FAMU.


Filmový týdeník č. 35 / 1968 / Archiv České televize / Československo / 1968 / 17 min.


Filmový týdeník

AV LEKCE

V nočních hodinách z 20. na 21. srpna 1968 překročila hranice tehdejší Československé socialistické republiky vojska pěti „spřátelených“ států pod sovětským velením. Počet vojáků dosáhl první den 200 000 a brzy se zvýšil na půl milionu. Jen v Praze operovalo na pět stovek tanků. Filmový týdeník s dobovým komentářem přibližuje s mrazivou autenticitou jednu z nejtemnějších nocí v dějinách naší vlasti i následné střety okupačních vojsk s obyvateli Prahy, které si za prvních šest dní okupace vyžádaly na osmdesát obětí. Záběry z vypjaté atmosféry prvních dnů invaze jsou smutnou a zároveň velmi důležitou připomínkou tragických událostí, na které by se za žádných okolností nemělo zapomínat.


Eugéniové / Pavel Štingl / ČR / 2013 / 76 min.


Eugeniové ilustrační

AV LEKCE

Když se lidstvo s rozšiřujícím se poznáním o původu člověka začalo zříkat boha, přišli vědci s novým termínem: eugenika. Tento směr měl zkoumat metody vedoucí k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Nadšení zastánci věřili, že můžou spasit lidstvo a vylepšit svět. Svou kariéru s eugenikou spojila řada akademiků, kteří se rozhodli hodnotit, co je v přírodě lepší a co horší, co je krásné a co ošklivé, a co je tedy třeba podpořit, nebo naopak vymýtit. Nacisté dovedli eugeniku až k hrůzné dokonalosti. Pavědecké metody sloužily jejich nejvyššímu cíli: konečnému řešení. Ti „horší“ jedinci tak byli likvidováni, sedmdesát milionů obyvatel východní Evropy bylo určeno pro otrocké práce, třicet procent německého národa bylo třeba vyčistit. Ne politici, ale vědci určovali kritéria hodnocení. Režisér Pavel Štingl spojil unikátní archivní materiály a animované pasáže s literárním komentářem spisovatele Patrika Ouředníka a vytvořil tak nadčasovou esej přinášející zamyšlení nad historií i tím, jak je vědecké poznání zneužitelné.


Hanin kufřík / Larry Weinstein / Kanada / 2009 / 60 min.


Hanin kufřík

MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ

Hanin kufřík (Inside Hana´s Suitcase) je velice působivý film, který vznikl na základě skutečné události. Vše odstartoval Fumiko Ishioka, který se začal zajímat o osud kufříku Hany Bradyové z Tokijského muzea holocaustu. Podle tohoto příběhu napsala Karen Levine knihu a jeho zfilmování se ujal Larry Weinstein. Bratr Hany George, který narozdíl od jeho sestry holocaust přežil, vypráví ve filmu tuto rodinou tragédii, kterou doplňují hlasy dětí z Čech, odkud rodina Bradyů pochází, Japonska, kam se Hanin kufřík dostal, a Kanady, kde nyní žije její bratr.


Hej Gusto - Z letopisů Máselné Lhoty 1985 / Petr Slavík / ČR / 1995 / 19 min.


Hej Gusto

AV LEKCE

„Hej Gusto, je husto!“ – tak začíná parodická píseň tehdejších studentů ČVUT Pavla Křivky a Pavla Škody, kterou složili v roce 1982 jako reakci na smrt sovětského prezidenta Leonida Brežněva. Komponovali ji na hudbu známé Rybovy České mše vánoční. Pavla Křivky si Státní bezpečnost všimla už dříve v souvislosti s jeho ekologickým aktivismem. Ten byl také důvodem domovních prohlídek, při kterých byl objeven zmíněný text písně, zesměšňující prezidenta ČSSR Gustava Husáka, a následoval soudní proces. Ani jeden z autorů nevěřil, že by je za takovou malichernost mohli odsoudit. Rozsudek však zněl jasně. Pavel Křivka byl odsouzen na tři roky za podvracení republiky, Pavel Škoda na dvacet měsíců za pobuřování. Snímek Jana Slavíka ukazuje, nakolik totalitní vláda potlačovala jakékoli projevy svobody, byť se jednalo o neškodnou píseň.


Hitler, Stalin a já / Helena Třeštíková / ČR / 2001 / 56 min.


Hitler, Stalin a já

AV LEKCE, K OBJEDNÁNÍ NA DVD

Ústřední postavou filmu je Heda Blochová, která se narodila v židovské rodině spoluzakladatele pražské továrny Koh-i-noor. Záhy po rozpoutání druhé světové války byla s celou rodinou odvezena do lodžského ghetta a později deportována do Osvětimi. Po nástupu komunistů k moci byl její manžel v rámci stranických čistek odsouzen k trestu smrti. Z Hedy Blochové se rázem stala manželka „zrádce lidu“. Přišla o práci a ocitla se se svým dítětem ve velké izolaci. Ponižování, diskriminace a rozčarování z vpádu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 ji nakonec dovedly až k emigraci.


Holocaust III. – za hradbou ghet / Milan Maryška, Petr Jančárek / ČR / 2005 / 57 min.

Holocaust III.

K OBJEDNÁNÍ NA DVD

Snímek vypráví o osudu českých Židů po jejich návratu z koncentračních táborů. Ukazuje, jak obtížné bylo jejich opětovné včlenění do společnosti. V pozadí vyprávění se tak vynořuje skutečnost, že na jejich utrpení se za války i po ní podíleli nejen Němci, ale i samotní Češi. Dokument se zabývá i antisemitismem v období komunistického režimu a pravicovým extremismem. Film je vhodný pro studenty středních škol, kteří už mají povědomí o holocaustu za druhé světové války.


Hořící keř (1. díl) / Agnieszka Holland / ČR / Polsko / 2013 / 84 min.


Hořící keř

AV LEKCE

Úspěšné třídílné drama HBO. 16. ledna 1969 se na Václavském náměstí upaluje student pražské filozofické fakulty Jan Palach. Jeho čin je pokusem, jak vyburcovat k akci národ upadající po srpnové okupaci do letargie. V dopisech na rozloučenou Jan oznamuje, že je pouze prvním z početnější skupiny. Pokud nebudou do pěti dnů splněny jejich požadavky, budou následovat další pochodně. Čtvrtý den Jan umírá, aniž by jakýkoli z jeho požadavků byl splněn. Měsíc po jeho smrti zveřejňují média prohlášení poslance Viléma Nového, který Palacha obviní ze spolupráce se západními tajnými službami. Palachova maminka se rozhodne poslance zažalovat. V atmosféře všeobecné stísněnosti však není jednoduché nalézt advokáta, který by ji ve sporu proti představiteli režimu zastupoval. Paní Palachová se obrací na advokátku Dagmar Burešovou. Ta ji však odmítne. Také ona má strach. Na rozdíl od řady jiných si ale Dagmar svou zbabělost uvědomuje.


Hořící keř (2. díl) / Agnieszka Holland / ČR / Polsko / 2013 / 72 min.


Hořící keř II.

AV LEKCE

Od smrti Jana Palacha uběhl měsíc. Poblíž Václavského náměstí se upaluje další mladý student Jan Zajíc. Informace o jeho činu jsou potlačeny, režim už nehodlá akceptovat dalšího mučedníka. V této atmosféře se Dagmar Burešová definitivně rozhoduje přijmout zastupování Palachovy matky ve sporu proti poslanci Novému. Protože Vilém Nový své denunciační výroky vyslovil na předvolebním mítinku v České Lípě, Dagmar se zde snaží najít možné svědky. Všude však naráží na zeď mlčení a strachu. Major Jireš, vyšetřovatel Palachova činu se i pod vzrůstajícím tlakem snaží zabránit vměšování StB do vyšetřování. Vilém Nový se za aktivní pomoci oficiálních míst snaží zahájení soudního procesu blokovat. StB stupňuje psychický tlak na Palachovy nejbližší, pokouší se přinutit Janovu matku, aby žalobu stáhla. Ve chvíli, kdy se už téměř zdá, že boj je prohraný, přichází rozhodnutí o zahájení soudního řízení.


Hořící keř (3. díl) / Agnieszka Holland / ČR / Polsko / 2013 / 78 min.


Hořící keř III.

AV LEKCE

Na konci léta 1969 se konečně rozbíhá soudní proces. Dagmar Burešová do něj vstupuje s nevelkými nadějemi na vítězství. Její situace se komplikuje tím spíš, že Dagmařin manžel Radim, dětský lékař, musí v zaměstnání čelit vážným obviněním zinscenovaným podle všeho StB. Přesto se však zdá, že průběh procesu bude ještě odpovídat pravidlům legality. Dagmar navíc s překvapením zjišťuje, že sám Vilém Nový není pouze jednoznačný padouch a prosovětský kolaborant. Jeho motivace jsou složitější a sahají až do období 50. let, kdy byl sám Nový persona non grata. Souběžně s pokračováním procesu vzrůstá tlak na Palachovy, aby souhlasili s přemístěním Janových ostatků. Režim se chce zbavit symbolů spojených s érou Pražského jara. Blíží se závěr procesu, který svým vyvrcholením bude znamenat jakousi symbolickou tečku za nerealizovatelným snem o československém "demokratickém socialismu".


Charta 77 / Angelika Hanauerová / ČR / 1997 / 60 min.


Charta 77

MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ

S využitím dobových archivních materiálů, amatérských filmových záznamů, ukázek z propagandistických pořadů Československé televize a z výpovědí signatářů a sympatizantů mapuje dokument prvních deset let existence Charty 77. „Můj film nemohl postihnout všechny a všechno. Snaží se ale vyjádřit jádro tohoto svérázného protestu proti režimu včetně postojů, které nám pomáhaly přežít v době všeobecného mravního rozkladu,“ říká režisérka Angelika Hanauerová, která Chartu podepsala v únoru 1977.


In nomine patris / Jaromír Polišenský / ČR / 2004 / 97 min.


In nomine Patris

AV LEKCE, K OBJEDNÁNÍ NA DVD

Snímek je fiktivní rekonstrukcí pozadí tzv. číhošťského zázraku. Podle svědků se v prosinci 1949 během mše v kostele v malé vesničce Číhošti několikrát pohnul půlmetrový krucifix na oltáři. Šířící se zpráva o zázraku přitáhla pozornost StB. Číhošťský farář Josef Toufar byl zatčen, vystaven krutým výslechům a nucen k přiznání, že pomocí provázků a gumiček hýbal s křížem. Komunistické orgány mezitím nechaly dvěma mladými filmaři natočit na téma číhošťského zázraku propagandistický snímek, který měl katolickou církev usvědčit z podvodu a očernit ji v očích veřejnosti.


Jakou řečí mluví Pánbůh...? / Pavel Štingl / ČR / 2001 / 59 min.


Jakou řečí mluví Pánbůh

MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ

Film zachycuje na pozadí života sudetského Němce Friedricha Kneifela dramatické události minulého století a proměnu jeho rodiště na svazích Krkonoš. Po obsazení Sudet Hitlerem narukoval Friedrich Kneifel do oddílů SA a byl odvelen na východní frontu. Po návratu domů byl jen díky vlastnictví průkazu o povolení práce se dřevem, který byl vystavován jen spolehlivým Němcům, ušetřen smrti a později také odsunu. „Rodinná kronika Friedricha Kneifela v sobě obsáhla tolik ze skupinového portrétu tradičních obyvatel východních Krkonoš, že by byl hřích se do filmu o něm nepustit,“ říká režisér.


Kauza Uherské Hradiště / Kristina Vlachová / ČR / 2007 / 57 min.


Kauza Uherské Hradiště

K OBJEDNÁNÍ NA DVD

Od konce 40. let byly ve věznici v Uherském Hradišti komunisty vězněny a mučeny tisíce politických vězňů. Skupina vyšetřovatelů vedená Aloisem Grebeníčkem, Vladimírem Zavadilíkem a Ludvíkem Hlavačkou patřila k nejkrutějším v zemi. Kromě bití a různých forem psychického týrání začali Grebeníček a jeho „kolegové“ používat při výsleších elektrické šoky. Investigativní film na základě výpovědí bývalých vězňů odhaluje nelidské poměry, které ve věznici panovaly, a pojmenovává některé z konkrétních viníků. Dodnes nebyl nikdo z trojice brutálních vyšetřovatelů odsouzen.


Kousek nebe / Petr Nikolaev / ČR / 2005 / 84 min.


Kousek Nebe

K OBJEDNÁNÍ NA DVD

Film, natočený na motivy povídky J. Stránského Štěstí, vypráví milostný příběh z krutého prostředí komunistického kriminálu 50. let. Je výpovědí o lásce, přátelství a soudržnosti, která pomáhala důstojně přežít v nejtěžších obdobích jejich života. Hlavními hrdiny jsou Luboš, odsouzený za „záškodnické spiknutí“ k dvanácti letům odnětí svobody, a Dana, odpykávající si desetiletý trest. Z několika nesmělých pohledů a drobounkého jiskření mezi nimi vznikne za zdmi pankrácké věznice milostný cit, díky němuž překonávají útrapy komunistického žaláře.


Magický hlas rebelky / Olga Sommerová / ČR / 2014 / 90 min.


Magický hlas rebelky

AV LEKCE

Zpěvačka, signatářka a mluvčí Charty 77 Marta Kubišová setrvala se ctí dvacet let v odporu proti komunistickému režimu. Když jí bylo dvacet sedm let, byla ve svém strmém profesním vzletu sestřelena ruskými okupačními tanky, které obsadily Československo. Důvodem byla pravděpodobně zpěvaččina píseň Modlitba pro Martu, která se stala protestsongem okupované země. Marta, trojnásobná Zlatá slavice z let 1966, 1968 a 1969 a sex symbol tehdejší doby, se živila lepením pytlíků. Stres vyvolaný dramatickou změnou života a normalizační beznadějí vyústil ve zpěvaččinu osobní tragédii. Svůj osud zpěvačka nesla bez reptání, přestože se stala terčem výslechů a šikanování ze strany Státní bezpečnosti. V roce 1989 zažila Marta během sametové revoluce comeback, který by jí mohla závidět leckterá světová hvězda. Její Modlitbě naslouchalo plné Václavské náměstí, stala se jedním ze symbolů odporu proti komunistickému totalitnímu režimu. Film mapuje zpěvaččinu první i druhou pěveckou kariéru, odkrývá mnohé z dramatického osobního života a zároveň mapuje historii Československa v druhé polovině 20. století.


Masakr na Švédských šancích / Jana Hádková / ČR / 2000 / 28 min.

Masakr na Švédských šancích

MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ

Dokument Jany Hádkové je filmovou rekonstrukcí tragické události z noci na 19. června 1945, která je výmluvným svědectvím, že lidské utrpení na našem území zdaleka neustalo s koncem druhé světové války. Zároveň ukazuje, jak v tehdejším Československu využili samozvaní soudci a mstitelé nacionalistických a protifašistických nálad a ve jménu národní očisty vraždili nevinné lidi, jejichž jediným "proviněním" byla německá národnost. "Film měl být příspěvkem k diskusi o problému kolektivní viny, inspirován citátem z J. J. Rousseaua: Vidíme-li nespravedlnost a mlčíme-li k ní, pácháme ji sami," říká režisérka Jana Hádková.


Muž, který přecenil českou duši aneb Útěky Josefa Brykse / Ján Novák / ČR / 2007 / 52 min.


Muž, který přecenil českou duši aneb Útěky Josefa Brykse

MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ

Snímek popisuje ve vzpomínkách spoluvězňů a komentářích historiků příběh letce RAF Josefa Brykse, který byl za druhé světové války sestřelen a vězněn v nacistických táborech. Po skončení války se stal – stejně jako mnozí další vojáci, kteří bojovali v západních armádách – na základě vykonstruovaného procesu obětí komunistické perzekuce. Z komunistického vězení se již nevrátil: v roce 1957 zemřel v jednom z jáchymovských lágrů. Snímek je působivým svědectvím o odhodlání a vlastenectví muže, jehož osud poznamenaly dva zločinecké režimy.


Nebe nad Evropou / Helena Třeštíková / ČR / 2003 / 56 min.


Nebe nad Evropou

AV LEKCE, K OBJEDNÁNÍ NA DVD

František Peřina, Jan Wiener a František Fajtl patřili mezi řadu českých letců, kterým se po nacistické okupaci Československa podařilo odjet do Anglie, kde ve službách Britského královského letectva bojovali proti nacistům. Po skončení druhé světové války se do vlasti vrátili jako hrdinové. S nástupem komunistů k moci se ale z národních hrdinů bojujících v Anglii stali na základě vykonstruovaných procesů a nesmyslných obvinění vlastizrádci. Dokument Heleny Třeštíkové vzdává s využitím archivních záběrů a vzpomínek našich letců a jejich manželek hold jejich hrdinství a připomíná, jakým způsobem se jim odvděčil komunistický režim.


Nikomu jsem neublížil / Pavel Křemen / ČR / 2011 / 43 min.


Nikomu jsem neublížil

AV LEKCE

Dokument Pavla Křemena pátrá po motivech, které za minulého režimu vedly lidi ke spolupráci se Státní bezpečností (StB). Někdo se bál o rodinu či kariéru, pro dalšího představovalo být agentem svého druhu dobrodružství. Ve filmu otevřeně vypovídají jak bývalí spolupracovníci StB, tak samotní důstojníci komunistické tajné policie. Každý se ke své minulosti staví po svém – jedni alibisticky prohlašují, že vědomě „nikomu neublížili“, druzí dodnes zpytují svědomí. Dokument působivě ilustruje, jak rafinovanými způsoby korumpoval komunismus lidské charaktery.


Normalizační loutka / Radek Beran / ČR / 2013 / 42 min.


Normalizační loutka

AV LEKCE

Snímek Normalizační loutka se na dobu normalizace dívá dětskýma očima. Přibližuje svět školy, betonových hřišť a pionýrských schůzek, svět, který trestá každé vybočení z řady. Hlavní postava filmu má k hrdinství daleko, a tak volby, které v průběhu života činí, nejsou vlastně žádnými skutečnými volbami. Jako mnozí další i ona se stává šedou myší. Na dvou místech filmu má i divák možnost se zamyslet nad volbami hlavní postavy a rozhodnout o dalším pokračování příběhu. Snímek, inspirovaný skutečnými událostmi ze života autorů, vznikl ve spolupráci společnosti Člověk v tísni a divadelního souboru Buchty a loutky. Loutkové pasáže jsou proloženy mnoha archivními záběry.


O zlém snu / Pavel Štingl / ČR / 2000 / 49 min.


O zlém snu

AV LEKCE, K OBJEDNÁNÍ NA DVD

Snímek Pavla Štingla je dokumentární pohádkou na motivy vzpomínkové knihy Evy Erbenové, v níž autor dynamicky střídá archivní záběry s barevně se proměňující stylizací i s jednoduchými animačními postupy. Daří se mu tak citlivou formou zachytit utrpení malé Evy, která jako dítě z židovské rodiny přežila hrůzy nacistického holocaustu.


Ó, ty černý ptáčku / Břetislav Rychlík / ČR / 1997 / 59 min.


Ó, ty černý ptáčku

AV LEKCE, K OBJEDNÁNÍ NA DVD

Za 2. světové války vznikly v Protektorátu Čechy a Morava dva nacistické koncentrační tábory určené k likvidaci romské populace. Dokument přináší šokující svědectví o útrapách dvou žen, které přežily. Vypovídá také o znevážení památky mrtvých Romů komunistickým režimem.


Občan Havel / Pavel Koutecký, Miroslav Janek / ČR / 2008 / 119 min.


Občan Havel

AV LEKCE

Film s podtitulem Scény z prezidentské kuchyně nahlíží do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období Václava Havla. Zachycuje jeho nervozitu při první volbě českého prezidenta či trápení při nácviku prezidentské děkovací řeči. Kamera ho sleduje při politických jednáních i ve chvílích, v jakých ho média běžně neprezentují, například když se dokázal rozčílit nad špatně ušitými košilemi. Snímek také rozluští několik dlouholetých záhad české politiky – jak se podařilo Václavu Klausovi proniknout do jazzového klubu a kdo posadil Jacquese Chiraca vedle první dámy. Stejně jako v Havlově životě hrají i ve snímku důležitou roli obě jeho manželky, Olga a Dagmar, objeví se zde jeho přátelé a spolupracovníci, světoví i čeští politici, ale například i členové skupiny Rolling Stones. Režisér Pavel Koutecký sledoval prvního českého prezidenta více než třináct let. Premiéry svého největšího filmového projektu se ale nedočkal. Po jeho tragické smrti na jaře 2006 se dokončení snímku ujal režisér Miroslav Janek.


Pavel Tigrid - Evropan / Helena Třeštíková / ČR / 2003 / 42 min.


Pavel Tigrid - Evropan

K OBJEDNÁNÍ NA DVD

Pavel Tigrid, jeden z nejvýznamnějších českých emigrantů 20. století, zemřel v srpnu roku 2003. Poslední dny a měsíce života strávil mimo jiné rozhovory s filmařkou Helenou Třeštíkovou, která o něm a jeho životních osudech sestavila unikátní dokumentární film. Představuje Pavla Tigrida jako významného pozorovatele zásadních událostí, které provázely český národ v průběhu 20. století. Publicista je komentuje s ironií a moudrým nadhledem sobě vlastním.


Příběhy železné opony: Dráty, které zabíjely / Ján Novák / ČR / 2005 / 13 min.


AV LEKCE

Platnost československých pasů zrušila vládnoucí garnitura v roce 1948. Mnoho lidí však přesto neztratilo odvahu odejít za politickou svobodou. Do roku 1951 jich bylo téměř dvanáct tisíc. Komunistická strana Československa tak byla nucena vymýšlet další opatření, jak jejich útěky zastavit. S „originálním“ nápadem tehdy přišel vyšetřovatel a velitel věznice v Uherském Hradišti Ludvík Hlavačka, proslulý tím, že tamní vězně mučil elektrickými šoky. Na jeho návrh začalo šestnáct tisíc pohraničníků amatérsky obhánět hranice elektrickými dráty s vysokonapěťovými transformátory, které se tak staly „oponou smrti“. Uprchlíci, ale i někteří pohraničníci na ní nalezli smrt v podobě elektrického výboje o síle až 6000 voltů. Česko-bavorská hranice byla navíc posílena zaminováním polí, kde umíraly další desítky lidí. To vše se dělo pod hlavičkou komunistické vlády, jež Ludvíka Hlavačku vyznamenala povýšením do funkce podplukovníka a jmenováním prvním velitelem pohraniční stráže. „Opona smrti“ byla odstraněna až v roce 1965 po protestech ze zahraničí. Jako poslední na ní zemřel sotva sedmnáctiletý mladík. Její strůjce, podplukovník Ludvík Hlavačka, zemřel, aniž byl jakkoli potrestán.


Postavení mimo hru / Ivan Biel / ČR / 2010 / 57 min.


Postavení mimo hru

AV LEKCE, K OBJEDNÁNÍ NA DVD

Odstranit vše a všechny, kteří by mohli ohrozit vládou nastolený totalitní režim v Československu – to byla běžná praxe komunistické strany po roce 1948. Hokejové národní mužstvo, které dvakrát získalo titul mistrů světa, takové nebezpečí představovalo. Hokejisté se tak v roce 1950 na mistrovství světa do Londýna už nepodívali. Po zásahu StB skončili ve vězení, před soudem, a nakonec v uranových dolech v Jáchymově. Nejvyšší z trestů zněl 15 let odnětí svobody. Mladíci, kteří sotva tušili, proč se ze dne na den ocitli na seznamu zrádců národa, tak na vlastní kůži pocítili, jak významnou roli hraje politika i ve sportu.


Přerušené jaro - Jaro je tady / Milan Maryška / ČR / 1998 / 76 min.


Přerušené jaro - Jaro je tadyK OBJEDNÁNÍ NA DVD

V první části své dokumentární trilogie se tvůrci zabývají atmosférou Pražského jara, jeho politickými souvislostmi a okolnostmi, které k němu vedly.

 

 


Přerušené jaro - Normalizační noc / Milan Maryška / ČR / 1998 / 75 min.


Přerušené jaro - Normalizační noc

K OBJEDNÁNÍ NA DVD

Závěrečná část dokumentární trilogie Přerušené jaro je věnována definitivnímu konci celonárodní euforie spojené s uvolněním poměrů během Pražského jara a postupnému nastolení tzv. normalizace.
Kromě výpovědí mnoha aktérů či pozorovatelů tehdejších událostí tvůrci ve snímku využili i nespočet unikátních archivních záběrů.


Přerušené jaro - Srpen jako kladivo / Milan Maryška / ČR / 1998 / 76 min.


Přerušené jaro - Srpen jako kladivo

AV LEKCE, K OBJEDNÁNÍ NA DVD

V noci z 20. na 21. srpna 1968 definitivně končí Pražské jaro. Tři sta tisíc vojáků "spřátelených zemí" s podporou 6300 tanků a 800 letadel překračuje naše hranice a v krátké době obsazuje celé území Československa. Tvůrci dokumentu doplnili archivní záběry o názory dosud žijících představitelů hlavních rolí tehdejšího dramatu, ať už je to jeden z údajných autorů "zvacího dopisu" Vasil Biľak či ruští generálové, kteří jsou dodnes přesvědčeni o užitečnosti zásahu a o tom, že kdyby naši zemi neobsadili oni, udělala by to vojska NATO.


Případ Dr. Horáková / Jan Mudra / ČR / 1990 / 55 min.


Případ Dr. Horáková

AV LEKCE, K OBJEDNÁNÍ NA DVD

"Svůj trest nesu odevzdaně. Před soudem svého svědomí jsem obstála," napsala Milada Horáková v posledním dopise, který dokončila hodinu a půl před popravou. Ta následovala po komunisty vykonstruovaném procesu. A to i přes dopisy z celého světa žádající milost (mimo jiné od Alberta Einsteina), které prezident Gottwald denně dostával. Kdo byla Milada Horáková? Tuto otázku se pokusili zodpovědět tvůrci filmu. Pátrali přitom v archivech a ve vzpomínkách pamětníků, včetně dcery a sestry Milady Horákové.


Sedm světel / Olga Sommerová / ČR / 2008 / 57 min.


Sedm světel

AV LEKCE, K OBJEDNÁNÍ NA DVD

Dokument přibližuje osudy šesti židovských pamětnic, které oživují zasuté vzpomínky na holocaust a druhou světovou válku. Ve svých příbězích nás zavádějí do Terezína, Osvětimi a Belzecu a vzpomínají také na partyzány a odboj, do něhož se aktivně zapojily. Každá z žen se svěřuje nejen se svým vlastním „návodem“ na přežití nacistického režimu, ale zamýšlí se i nad vlastním chováním ve chvílích, kdy byla vystavena krajní životní situaci.


Sladké století / Helena Třeštíková / ČR / 1998 / 58 min.


Sladké stoletíMOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ

Hlavní postavou dokumentu Heleny Třeštíkové je Alka Palkosková, narozená v roce 1908. V jejích vzpomínkách a archivních záběrech ožívá šťastný věk první republiky i následné strádání během německé okupace. Zásadní zlom v jejím životě nastal v únoru 1948, kdy byla jako profesorka na Vysoké škole sociální a politické zatčena a za účast na demonstraci proti nastupujícímu komunistickému režimu odsouzena. Společně se svými přítelkyněmi se po letech vydává do prostor věznice, ve které strávili velkou část svého života a na pozadí osobních vzpomínek odkrývají zločinnost komunistického režimu.


Svět dětí II. / Martin Mareček / ČR / 1999 / 19 min.


Svět dětí II.

AV LEKCE

Druhý díl dokumentu mapujícího svět dětství v komunistickém Československu je zaměřen na 70. a 80. léta minulého století. Pamětníci vzpomínají na vytahané béžové punčocháče, které nosila většina dětí bez rozdílu pohlaví, na stavebnici Merkur, těžko dostupnou Rubikovu kostku nebo na celonoční stání ve frontě před obchodem s jízdními koly. Ukázky z instruktážních filmů a záznamy povinného nácviku chemických poplachů v plynových maskách a pláštěnkách připomínají všudypřítomnou obavu z jaderného útoku „imperialistických mocností“. Ve filmu nechybí ukázky ze spartakiády, ze soutěží v množství starého papíru odevzdaného do sběrných surovin či z povinného sledování televizních záběrů pohřbů sovětských generálních tajemníků. „Máme z té doby v sobě hodně tmy a ani si to možná neuvědomujeme,“ říká v závěru dokumentarista Pavel Koutecký.


Swingtime / Jaromír Polišenský / ČR / 2006 / 90 min.


SwingtimeAV LEKCE, K OBJEDNÁNÍ NA DVD

Film je inspirován provokační akcí Státní bezpečnosti, která v padesátých letech záměrně mystifikovala ty, kdo chtěli ilegálně odejít do ciziny. V rámci tzv. akce Kameny je spolupracovníci StB převáděli přes falešnou státní hranici do „západní“ zóny, kde od nich fiktivní Američané získávali důležité informace. Poté byli zatčeni a uvězněni. Hlavní hrdina filmu, klavírista Pavel, je při jedné takové akci zadržen. Aby ochránil svou ženu, která zůstala v Čechách, stává se součástí celého komplotu.


Tajné akce StB - Akce Lux / Petra Všelichová / ČR / 2009 / 13 min.


Tajné akce StB - Akce Lux

AV LEKCE

Na konci 40. let se režim rozhodl hledat zrádce ve vlastních řadách. Tak se zrodila tajná akce StB a vojenského obranného zpravodajství – pojmenovaná podle vysavače – Lux. Ústřední postavou filmu je Bedřich Reicin, iniciátor a vykonavatel této akce. Úkolem jeho týmu bylo připravit falešné důkazy a ve vykonstruovaných procesech „usvědčit“ z velezrady a z dalších zločinů nepohodlné důstojníky Československé armády, kteří nebyli ochotni spolupracovat s komunisty. Reicin přivedl do vězení nebo na popraviště tři tisíce nevinných lidí. Zatčení probíhala beze svědků. Rudolf Macek, jenž byl Reicinovým přičiněním odsouzen na dvaadvacet let, ve filmu připomíná, že se většinou jednalo o důstojníky, kteří byli ostatním vojákům pro svou odvahu, čest a statečnost vzorem. Reicina nakonec čekal stejný konec jako jeho oběti. Ministr národní obrany Alexej Čepička ho nechal zlikvidovat ve vykonstruovaném monstrprocesu s Rudolfem Slánským.


Tenkrát / Robert Sedláček / ČR / 1999 / 101 min.


Tenkrát

AV LEKCE, K OBJEDNÁNÍ NA DVD

Jádrem dokumentu jsou události mezi 17. listopadem a koncem roku 1989 z pohledu hlavních aktérů "sametové revoluce". Autoři dokumentu, kteří v průběhu práce provedli rešerše více než 250 hodin archivních audiovizuálních materiálů, říkají: "Náš film se nechce zaobírat historickými kuriozitami, jako jsou krátké kalhoty nově zvoleného prezidenta. Klademe si za cíl zaujmout komplexním analytickým pohledem ve stylu velkých dokumentů BBC, ve kterém by se měl snoubit náš subjektivní (dokumentaristický) pohled s objektivními poznatky historiografie a dalších věd, které se tímto tématem zabývají."


TGM Osvoboditel / Věra Chytilová / ČR / 1990 / 60 min.


TGM osvoboditel

AV LEKCE

Dokument režisérky Věry Chytilové přibližuje život filozofa, politika a prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Bohatý archivní materiál nám přibližuje Masarykův intenzivní politický život ale chvíle klidu v nejužším rodinném kruhu.