Využívejte naše materiály ve výuce

Dlouhodobě se snažíme podporovat výuku moderních československých dějin na základních a středních školách. Na náš portál jsme proto zařadili několik desítek filmů, které pokrývají dobu od první světové války až do listopadu 1989. K nim jsme vytvořili velké množství výukových lekcí a informačních a doprovodných materiálů. Tři filmy jsme i sami natočili, a to Normalizační loutku, České děti a 1989: Z deníku Ivany A. Vydali jsme také dvanáct publikací, které tematicky zahrnují 50. léta, srpnovou okupaci v roce 1968, normalizaci i komunistickou propagandu. Školám, kulturní institucím, ale třeba i kavárnám pak nabízíme k zapůjčení výstavy. Ty většinou představují konkrétní příběhy pamětníků, kteří zažili komunistickou perzekuci.