Využívejte naše materiály ve výuce

Filmy vhodné k výuce moderních československých dějin

Desítky snímků, které pokrývají období od vzniku republiky až do listopadu 1989. K filmům jsme vytvořili velké množství výukových lekcí a informačních materiálů.

Více informací

Knihy, které jsme vydali

Vydali jsme šestnáct publikací, zachycujících život v komunistickém Československu v letech 1948 až 1989. Připomínají nejen osudy lidí, kteří se postavili na odpor komunistickému režimu, ale také politické perzekuce 50. let, sovětskou okupaci v roce 1968 či každodenní život obyčejných lidí v období normalizace.

Více informací

Výstavy i do vaší školy

Nedílnou součástí Příběhů bezpráví jsou výstavy věnující se tématům spjatým s československou historií. Jejich výjimečnost spočívá vedle atraktivního vizuální zpracování také v možnosti vystavení přímo na Vaší škole. Několik z nich nabízíme v plakátovém provedení a jsou zdarma k objednání. Dále si můžete zapůjčit panelové expozice. Dvě výstavy navíc můžete zhlédnout společně s žáky nebo každý individuálně i ve virtuální verzi. 

V případě zájmu o některou z výstav napište na natalie.hadwigerova@jsns.cz.

Více informací

Operace paměť

Prostřednictvím výukové hry Operace Paměť se žáci a studenti seznamují s konkrétními příběhy lidí, kteří se v letech 1945 – 1989 postavili komunistickému režimu v Československu.

Hra představuje osudy 36 pamětníků, které byly zpracovány v rámci projektu Příběhy bezpráví.

Je určena pro hráče starší dvanácti let, rozdělené do skupin po šesti hráčích - hrát může 6-36 hráčů. Jedna hra trvá 45-90 minut.

Více informací

Historická Výročí

Každý měsíc vychází v Bulletinu Příběhů bezpráví historické výročí  s aktivitou, kterou můžete využít v hodině se svými žáky. Níže naleznete chronologicky seřazený přehled doposud publikovaných historických výročí.

Více informací