Využívejte naše materiály ve výuce

Filmy vhodné k výuce moderních československých dějin

Desítky snímků, které pokrývají období od vzniku republiky až do listopadu 1989. K filmům jsme vytvořili velké množství výukových lekcí a informačních materiálů.

Více informací

Knihy, které jsme vydali

Vydali jsme dvanáct publikací, zachycujících život v komunistickém Československu v letech 1948 až 1989. Připomínají nejen osudy lidí, kteří se postavili na odpor komunistickému režimu, ale také politické perzekuce 50. let, sovětskou okupaci v roce 1968 či každodenní život obyčejných lidí v období normalizace.

Více informací

Výstavy i do vaší školy

Nedílnou součástí projektu jsou výstavy věnující se tématům spjatým s československou historií. Jejich výjimečnost spočívá vedle atraktivního vizuálního zpracování i v možnosti zapůjčení jednotlivých expozic a jejich vystavení třeba i na vaší škole.

 

Obecné podmínky zapůjčení:

  • panely zapůjčíme zdarma;
  • transport výstavy hradí její organizátor;
  • doba zápůjčky záleží na dohodě obou stran;
  • organizátor výstavy nese odpovědnost za panely i stojany po celou dobu výpůjčky a je povinen výstavu navrátit ve stejném stavu, v jakém si ji vypůjčil;
  • o převzetí a předání výstavy bude sepsán protokol.
  • Vaše jméno a e-mail potřebujeme pro účel zapůjčení výstavy. 
  • Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu, po kterou bude Správce provozovat stránky JSNS.CZ.
  • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje nebudou Správcem předány jiné osobě vyjma zpracovatelů osobních údajů.
  • Údaje o Správci a Vaše základní práva v souvislosti s poskytnutím osobních údajů jsou uvedeny zde.


V případě zájmu o některou z výstav použijte kontaktní formulář (níže na stránce) nebo napište na veronika.stehlikova@jsns.cz.

 


Více informací

Studentské filmy

Ve studentských týmových projektech Z místa, kde žijeme vzniklo mimo jiné i několik studentských filmů. Podívejte se, jakým způsobem studenti zpracovali životní příběhy pamětníků, se kterými se potkali.

Více informací