Výstavy i do Vaší školy 

Nedílnou součástí Příběhů bezpráví jsou výstavy věnující se tématům spjatým s československou historií. Jejich výjimečnost spočívá vedle atraktivního vizuální zpracování také v možnosti vystavení přímo na Vaší škole. Několik z nich nabízíme v plakátovém provedení a jsou zdarma k objednání. Dále si můžete zapůjčit panelové expozice. Tři výstavy navíc můžete zhlédnout společně s žáky nebo každý individuálně i ve virtuální verzi. 

V případě zájmu o některou z výstav napište na natalie.hadwigerova@jsns.cz.

Virtuální výstavy 

Nepřemožená

Sociální pracovnice, právnička, odpůrkyně diktatury,...
Rozbalit

Nepřemožená

Sociální pracovnice, právnička, odpůrkyně diktatury, humanistka, která byla oddána sociální spravedlnosti a rovným právům – Milada Horáková – bojovala… a zemřela… za myšlenku lepšího života pro všechny. Její odpor proti nacistům a komunistům se stal součástí československého boje za svobodu. Toto je příběh jejího boje.

Kreslený příběh o životních osudech Milady Horákové byl poprvé publikován v USA v roce 1951. Druhé české vydání vyšlo v rámci Příběhů bezpráví v roce 2020 u příležitosti 70. výročí popravy doktorky Horákové. Nyní vám jej přinášíme ve virtuální podobě.

Svůj hlas vyprávění propůjčil Saša Michailidis. 

Navštivte výstavu

 

 

 

Zavřít

×

Jménem republiky a jejího lidu! 

Výstava rekapituluje zlomové události, které posouvaly...
Rozbalit

Jménem republiky a jejího lidu! 

Výstava rekapituluje zlomové události, které posouvaly v letech 1945 - 1950 poválečné Československo ke komunistické totalitě.

Cílem výstavy je ukázat celkovou politickou strategii, konkrétní formy propagandistického působení na obyvatelstvo a metody politického boje, díky kterým se Komunistická strana Československa zmocnila moci ve státě a zcela rozvrátila jeho demokratické tradice i instituce.

Při prohlížení můžete paralelně sledovat dramatický životní příběh političky Milady Horákové na pozadí dobových událostí. Výstava kromě základních historických informací vložených do průvodního slova nabízí rovněž pestrý výběr autentických fotografií, článků z tehdejšího tisku a citátů pamětníků.

Jedná se o rozšířenou verzi původní plakátové výstavy, která navíc obsahuje velké množství interaktivních prvků vtahujících žáky do děje. Svůj hlas vyprávění propůjčil herec Jiří Dvořák.

Navštivte výstavu

 

Zavřít

×

1989: Rok zázraků

Jedná se o rozšířenou výstavu původní plakátové...
Rozbalit

1989: Rok zázraků

Jedná se o rozšířenou výstavu původní plakátové výstavy 1989: Rok zázraků, která pojednává o pádu komunistického režimu v Československu. Za pomoci ikonických fotografií a plakátů ilustruje kontext tehdejších událostí a postojů.

Dobové plakáty a fotografie jsou doplněny faktografií, tehdejším tiskem či vzpomínkami přímých aktérů. Žáci interaktivně pracují s dobovými materiály a pomocí kvízů ověřují získané znalosti. Výstava se může promítat společně pro celou třídu, nebo se na ni může každý žák podívat individuálně.

Na závěr výstavy jsou k dispozici ke stažení dva interaktivní plakáty, které vedou žáky k pátrání po vzpomínkách na to, jak sametová revoluce probíhala v jejích okolí - právě v jejich vesnici, na jejich škole či v jejich rodině. Tentokrát hlas výstavě propůjčil Robert Hájek.

Navštivte výstavu

Zavřít

×

 

Plakátové a panelové výstavy

Závadová mládež

Výstava zachycuje poměry v severočeských...
Rozbalit

Závadová mládež

Výstava zachycuje poměry v severočeských Teplicích v sedmdesátých a především osmdesátých letech. Město se stalo kolébkou punku, centrem specifické alternativní kultury, která reflektovala bezvýchodnost života v pozdním komunismu včetně tristního stavu životního prostředí. Pro komunistický aparát představovali nezávislí mladí lidé tzv. závadovou mládež, jíž bylo nutno usměrňovat a vystavovat represi. I díky nim však došlo ke změně a k velkým veřejným ekologickým demonstracím, které začaly už před 17. listopadem 1989.

Výstava na deseti plakátech představuje teplickou nezávislou scénu a některé její představitele, zachycuje dění v roce 1989, uvádí návštěvníka do dobového kontextu. Je provázána s tematicky blízkým filmem Karla Strachoty 1989: Chceme dýchat.

Tuto plakátovou výstavu dostaly všechny školy zapojené do projektu Měsíc filmů na školách 2023.

Výstavu je možné zdarma  stáhnout v PDF.

Zavřít

×

Stejné příběhy, jiná jména 

Motto výstavy Stejné příběhy, jiná jména poukazuje...
Rozbalit

Stejné příběhy, jiná jména 

Motto výstavy Stejné příběhy, jiná jména poukazuje na podobnost osudů odpůrců komunismu v Československu s příběhy lidí, kteří se v současné době zasazují o dodržování lidských práv, svobodu, demokracii a právní stát v zemích postsovětského regionu.

Výstava navazuje na pietní happening ke Dni Příběhů bezpráví 2021 na pražské náplavce. Každý rok v souvislosti se Dnem památky obětí komunistického režimu, dnem smutného výročí popravy Milady Horákové, vzdáváme spolu se studenty úctu obětem komunistického bezpráví a odpůrcům komunistického režimu. I díky jejich postojům a činům dnes máme svobodu a demokracii.

Výstavu je možné zdarma objednat v plakátové podobě nebo stáhnout v PDF.

Zavřít

×

1989: Rok zázraků

Výstava 1989: Rok zázraků pojednává...
Rozbalit

1989: Rok zázraků

Výstava 1989: Rok zázraků pojednává o pádu komunistického režimu v Československu a za pomoci ikonických fotografií a plakátů ilustruje kontext tehdejších událostí a postojů. Dobové plakáty jsou doplněny faktografií, tehdejším tiskem či vzpomínkami aktérů.

Jedná se o 14 plakátů ve velikosti A2 vhodné k pověšení na zeď.

Na závěr jsou umístěny dva interaktivní plakáty, které vedou žáky k pátrání po vzpomínkách na to, jak sametová revoluce probíhala v jejích okolí - právě v jejich vesnici, na jejich škole či v jejich rodině. Skrze individuální příběhy a zpracování vzniká na každé ze škol unikátní výstava jíž jsou žáci aktivními spolutvůrci.

Tuto plakátovou výstavu dostaly všechny školy zapojené do projektu Měsíc filmů na školách 2019.

Výstavu je možné zdarma  stáhnout v PDF.

Taktéž si můžete stáhnout a využít podrobnou metodiku k výstavě.

Zavřít

×

Jménem republiky a jejího lidu!...

Výstava Jménem republiky a jejího lidu! se zaměřuje na...
Rozbalit

Jménem republiky a jejího lidu!...

Výstava Jménem republiky a jejího lidu! se zaměřuje na roli médií v politickém procesu s Miladou Horákovou. Cílem výstavy je ukázat, jakým způsobem využívala komunistická strana propagandu za účelem převzetí moci v tehdejším Československu. Prostřednictvím panelů obsahujících dobové fotografie, materiály z tehdejšího tisku, citáty pamětníků a základní faktografické informace je prezentováno období od roku 1945 až 1950.

 • 12 panelů o rozměrech 42x59 cm (k zapůjčení) 
 • ideální k zavěšení na zeď

Výstavu je možné zdarma objednat i v plakátové podobě nebo stáhnout v  PDF.

Virtuální verzi výstavy si můžete prohlédnout zde

Zavřít

×

Nepřemožená

Kreslená výstava o životních osudech Milady Horákové,...
Rozbalit

Nepřemožená

Kreslená výstava o životních osudech Milady Horákové, sociální pracovnice, právnicky, odpůrkyně diktatury, humanistky, která byla oddána sociální spravedlnosti a rovným právům. Od její popravy v červnu 2020 uplynulo 70 let. Její odpor proti nacistům a komunistům se stal součástí československého boje za svobodu. Plakátová výstava byla zpracována na základě komiksové předlohy, poprvé vydané v roce 1951 v USA.

 • 16 panelů (k zapůjčení) 

Výstavu je možné zdarma objednat i v plakátové podobě nebo stáhnout v PDF.

Virtuální podobu výstavy si můžete prohlédnout zde

Zavřít

×

Příběhy bezpráví - Z místa, kde žijeme 2017

Stejně jako v předchozích šesti letech i v roce...
Rozbalit

Příběhy bezpráví - Z místa, kde žijeme 2017

Stejně jako v předchozích šesti letech i v roce 2017 pátraly skupiny žáků základních a středních škol z různých koutů republiky po příbězích lidí, kteří přinášejí svědectví o bezpráví komunistického režimu. Pro letošní ročník projektu Z místa, kde žijeme jsme zvolili téma vzdoru. Mladí lidé vyhledávali ve svém okolí pamětníky, kteří byli zapojeni do undergroundového hnutí, podepsali Chartu 77, byli vězněni za údajnou protistátní činnost nebo velezradu. Dvanáct osobností, se kterými se týmy setkaly a jejichž životní osudy zpracovaly, představuje tato výstava. Na všechny portréty a příběhy pamětníků se můžete podívat zde.

 • 13 panelů o rozměrech 84x59 cm - portréty + úvodní panel (k zapůjčení)
 • 12 panelů o rozměrech 21x30 cm - citáty (k zapůjčení)
 • ideální k zavěšení na zeď

Zavřít

×

Sliby versus realita

Propaganda vždy byla důležitým nástrojem...
Rozbalit

Sliby versus realita

Propaganda vždy byla důležitým nástrojem nedemokratických režimů, nejinak tomu bylo v případě komunistického Československa mezi lety 1948 a 1989. Výstava přináší na deseti plakátech výstižné srovnání někdejších propagandistických příslibů lepší budoucnosti a následné reality. Barevné socialistické plakáty s budovatelskými hesly kontrastují s dobovými černobílými fotografiemi významných českých fotografů (Karla Cudlína, Lubomíra Kotka, Dany Kyndrové, Jana Šibíka, Jindřicha Štreita a dalších).

 

 • 12 panelů o rozměrech 60x81 cm (k zapůjčení)
 • ideální k zavěšení na zeď

Výstavu si můžete zdarma objednat i v plakátové podobě. 

Zavřít

×

Příběhy bezpráví - Z místa, kde žijeme 2012

Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí...
Rozbalit

Příběhy bezpráví - Z místa, kde žijeme 2012

Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby zdokumentovali jejich příběhy. Mladí lidé, kteří se už narodili do svobody, se setkávali s těmi, jež většinu života prožili v komunistické diktatuře. Vznikl dialog dvou životních zkušeností, z něhož vzešlo šest desítek studentských týmových projektů, šest desítek zpracovaných příběhů, nová přátelství. Ze studentských prací vznikly dvě multimediální prezentace a některé týmy vytvořily vlastní výstupy, například publikace nebo krátké filmy. Po pár měsících se studenti se „svými“ pamětníky opět setkali při fotografování. Tato výstava představuje prostřednictvím stylizovaných fotografií a textů některé z příběhů „z míst, kde žijeme“. Více informací o projektu naleznete zde. Výstavu Z místa, kde Žijeme nabízíme ve dvou verzích - jednu vhodnou pro školy, druhou spíše pro kavárenské prostory.

Příklady stylizovaných portrétů (klikněte pro větší náhled):

        

      

Verze 1 (k zapůjčení) 

 • 11 panelů o rozměrech 125x110 cm
 • materiál stadur 10 mm
 • ideální k zavěšení na zeď

Verze 2  - vhodná pro kavárny (k zapůjčení)

 • 10 panelů (velkoformátové fotografie) o rozměrech 100x150 cm, tiráž o rozměru 100x100 cm, materiál dibond
 • 12 fotografií o rozměrech 36x36cm, 6 fotografií o rozměrech 27x27 cm, 12 fotografií o rozměrech 27x40 cm, 7 fotografií o rozměrech 36x54 cm, 4 fotografie o rozměrech 36x27 cm, materiál lehčená deska kapa
 • ideální k zavěšení na zeď, velké panely mají hmotnost 5-6 kg

Zavřít

×

Příběhy bezpráví - Cesta ke svobodě

Lidé, jejichž příběhy výstava přibližuje, našli...
Rozbalit

Příběhy bezpráví - Cesta ke svobodě

Lidé, jejichž příběhy výstava přibližuje, našli výjimečnou sílu k odporu proti komunistickému bezpráví. Někteří z nich byli členy ozbrojených protistátních skupin, jiní pracovali pro tajné služby demokratických zemí nebo vyráběli a distribuovali letáky či na protest proti stavu společnosti zvolili nejkrajnější možnost a spáchali protestní sebevraždu. Výstava nezapomněla ani na ty, kdo vzdorovali na poli kulturním: vydávali samizdaty, působili v občanských iniciativách, pořádali manifestace, organizovali petice. Za svůj postoj a aktivity byli všichni odsouzeni a uvězněni, mnozí za ně dokonce zaplatili životem. Původně byla výstava instalována v listopadu 2008 na Václavském náměstí v Praze. Texty na jednotlivých panelech jsou proto v českém i anglickém jazyce.

 • 55 panelů o rozměrech 67x95 cm (k zapůjčení)
 • materiál forex 2 mm (je možné si zapůjčit i část výstavy)
 • ideální k zavěšení na zeď
 • výstava je česko-anglická

Zavřít

×

Příběhy bezpráví - Z vězeňských spisů

Výstava, která byla původně instalována v listopadu...
Rozbalit

Příběhy bezpráví - Z vězeňských spisů

Výstava, která byla původně instalována v listopadu 2007 na Václavském náměstí, představovala symbolický lágr se strážní věží. V prostoru obehnaném ostnatými dráty bylo umístěno několik postav s portréty některých obětí komunistického bezpráví. Jednalo se o portréty z vězeňských spisů pořízené policejními fotografy – fotografie žen i mužů, lidí ve studentském věku i těch, kteří mohli být jejich prarodiči, lidí prostých i vzdělaných, z velkých měst i malých vesnic. Co je spojovalo? Všichni se stali oběťmi totalitní justiční zvůle. A ještě něco pro ně bylo společné – odvaha, nezlomnost, mravní síla. Podobný osud jako oni přitom měly i tisíce dalších československých občanů – jim všem je výstava věnována. V souvislosti s výstavou byla vydána publikace Příběhy bezpráví – z vězeňských spisů, která obsahuje portréty šedesáti dvou politických vězňů. Přibližuje okolnosti jejich uvěznění a období života, které strávili v kriminálech a pracovních táborech. Archivní materiály obsažené v katalogu svědčí nejen o životních podmínkách ve věznicích a lágrech, ale umožňují nám nahlédnout do fungováním mechanismů „lidově demokratické“ moci a odrážejí celkovou atmosféru naší nedávné minulosti. Publikaci si můžete objednat za 150 Kč.

 • 56 postav o rozměrech cca 50x160 cm (k zapůjčení)
 • materiál forex 5 mm (je možné zapůjčit si pouze část výstavy)
 • postavy nejsou samostojné (vyžadují vlastní instalaci na místě)

Zavřít

×