Z místa, kde žijeme 2024 | Stejné příběhy, jiná jména

Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí hledali pamětníky, jejichž život poznamenalo komunistické bezpráví, a zaznamenali jejich příběhy. Mladí lidé, kteří se již narodili do svobody a demokracie, se tak osobně setkávají s těmi, kteří většinu života prožili v totalitě. Zároveň s tím se v projektu zaměřujeme na osudy lidí, kteří v současnosti bojují za dodržování lidských práv v zemích postsovětského regionu. Jedná se o třetí ročník s tímto unikátním přesahem do současnosti a podtitulem Stejné příběhy, jiná jména. Podívejte se na výstupy loňského ročníku

 • Studentské týmy vyhledají a zpracují příběh pamětníka komunistického bezpráví ve svém regionu, kterého poté nominují na Cenu Příběhů bezpráví. Na jeho základě jim budou přiřazeny podobné příběhy lidí, kteří se v současné době zasazují o dodržování lidských práv v zemích postsovětského regionu. Jejich osudy následně propojí během lidskoprávní kampaně přímo na své škole. 

 • Projekt začíná úvodním setkáním 22. – 23. března v Praze,  vrcholí v druhé polovině listopadu a v průběhu prosince u příležitosti Dne lidských práv (10. prosince), kdy studenti budou prezentovat na škole výstupy svého projektu. 

 • Týmy by měly ideálně mít 5 členů a jednoho vyučujícího.

 • Určeno pro: střední školy nebo žáky 8. třídy základní školy (účast na projektu je zdarma)
 • Březen – prosinec 2024
Chcete se do projektu přihlásit se svým týmem? Domluvte si krátkou informační online schůzku s koordinátorkou projektu na natalie.hadwigerova@jsns.cz nebo volejte 774 349 549.

Zapojeným týmům nabízíme: 

 • dvoudenní setkání v rámci lidskoprávního festivalu Jeden svět, interaktivní workshopy (vyhledávání pamětníka/bádání v archivech, kreativní psaní, fotodokumentace, projektové plánování, lidskoprávní přesah....), účast na projekci filmu o lidských právech
 • metodické materiály pro žáky i vyučující 
 • mentoring a konzultace studentských projektů po celou dobu jejich trvání
 • podzimní webinář o lidských právech a o propagaci projektu
 • certifikát o absolvování projektu
 • honorář pro vyučující za supervizi týmu

Inspirace z minulých let

Během jedenácti ročníků se do projektu zapojilo 260 studentských týmů. Podařilo se jim shromáždit stovky zajímavých příběhů, dobových materiálů a fotografií. Výsledky jejich pátrání najdete na mapě Příběhů bezpráví

Jubilejní ročník 2019

Tématem tohoto ročníku bylo 30.výročí sametová revoluce. Úkolem zapojených pražských škol bylo zpracovat příběh pamětníka, který emigroval, a zjistit, jak prožíval rok 1989. Projekt zdárně dokončily týmy z Gymnázia profesora Jana Patočky s pamětníkem Janem Jarolímkem a Gymnázium Na Pražačce s rodinným pamětníkem Josefem Dvořákem. Studentky z PORG zpracovaly příběh Jana Potměšila.

Výsledné medailonky byly promítnuty 17. listopadu v rámci 30. výročí sametové revoluce v Kině Příběhů bezpráví na Jungmannově náměstí v Praze.

Více informací zde.

Zajímavosti z minulých ročníků

V jednom z předchozích ročníků Z místa, kde žijeme  zpracovávalo deset studentských týmů z různých částí republiky příběhy na téma paměť roku 1948. Věnovali se perzekuci politických vězňů, znárodnění, nebo také historii vlastní školy v této zlomové době. 

 

Podívejte se na našem youtube kanále na závěrečné prezentace studentů, ve kterých své práce představují. 

                         

Projekt podporují:

Natálie Hadwigerová

Příběhy bezpráví

E-mail: natalie.hadwigerova@jsns.cz
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.