Z místa, kde žijeme 2023 | Stejné příběhy, jiná jména

Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí hledali pamětníky, jejichž život poznamenalo komunistické bezpráví, a zaznamenali jejich příběhy. Mladí lidé, kteří se již narodili do svobody a demokracie, se tak osobně setkávají s těmi, kteří většinu života prožili v totalitě. Zároveň s tím se v projektu zaměřujeme na osudy lidí, kteří v současnosti bojují za dodržování lidských práv v zemích postsovětského regionu. Jedná se o druhý ročník s tímto unikátním přesahem do současnosti a podtitulem Stejné příběhy, jiná jména. Podívejte se na výstupy loňského ročníku

 • Studentské týmy vyhledají a zpracují příběh pamětníka komunistického bezpráví ve svém regionu, kterého poté nominují na Cenu Příběhů bezpráví. Na jeho základě jim budou přiřazeny podobné příběhy lidí, kteří se v současné době zasazují o dodržování lidských práv v zemích postsovětského regionu. Jejich osudy následně propojí během lidskoprávní kampaně přímo na své škole. Výstupy budou umístěny i na webu jsns.cz 

 • Projekt začíná úvodním setkáním 25. – 26. března v Praze,  vrcholí v druhé polovině listopadu a v průběhu prosince u příležitosti Dne lidských práv (10. prosince), kdy studenti budou prezentovat na škole výstupy svého projektu. 

 • Týmy by měly ideálně mít 5 členů a jednoho vyučujícího.

 • Určeno pro: střední školy nebo žáky 8. třídy základní školy
 • Březen – prosinec 2023

Projekt vznikl díky podpoře Norských fondů v rámci projektu JSNS - Vzdělávání o lidských právech prostřednictvím audiovizuálních materiálů (reg. č. LP-HRMGSA-046) a účast na něm je pro zapojené školy zdarma. 


Zapojeným týmům nabízíme: 

 • dvoudenní setkání v rámci lidskoprávního festivalu Jeden svět, interaktivní workshopy (vyhledávání pamětníka/bádání v archivech, kreativní psaní, fotodokumentace, projektové plánování, lidskoprávní přesah....), účast na projekci filmu o lidských právech
 • metodické materiály pro žáky i vyučující 
 • mentoring a konzultace studentských projektů po celou dobu jejich trvání
 • podzimní webinář o lidských právech a o propagaci projektu
 • certifikát o absolvování projektu
 • honorář pro vyučující za supervizi týmu

Přihlaste se

Počet přihlášených týmů je omezen. Registrace do projektu bude otevřena do 24. února nebo do zaplnění kapacit. 

Nejste si jisti, zda je projekt pro vás? Domluvte si krátkou informační schůzku s koordinátorkou projektu na natalie.hadwigerova@jsns.cz nebo volejte 774 349 549.


Inspirace z minulých let

Během jedenácti ročníků se do projektu zapojilo 260 studentských týmů. Podařilo se jim shromáždit stovky zajímavých příběhů, dobových materiálů a fotografií. Výsledky jejich pátrání najdete na mapě Příběhů bezpráví

Jubilejní ročník 2019

Loňským tématem bylo 30.výročí sametová revoluce. Úkolem zapojených pražských škol bylo zpracovat příběh pamětníka, který emigroval, a zjistit, jak prožíval rok 1989. Projekt zdárně dokončily týmy z Gymnázia profesora Jana Patočky s pamětníkem Janem Jarolímkem a Gymnázium Na Pražačce s rodinným pamětníkem Josefem Dvořákem. Studentky z PORG zpracovaly příběh Jana Potměšila.

Výsledné medailonky byly promítnuty 17. listopadu v rámci 30. výročí sametové revoluce v Kině Příběhů bezpráví na Jungmannově náměstí v Praze.

Více informací zde.

Zajímavosti z minulých ročníků

V jednom z předchozích ročníků Z místa, kde žijeme  zpracovávalo deset studentských týmů z různých částí republiky příběhy na téma paměť roku 1948. Věnovali se perzekuci politických vězňů, znárodnění, nebo také historii vlastní školy v této zlomové době. 

 

Podívejte se na našem youtube kanále na závěrečné prezentace studentů, ve kterých své práce představují. 

                         

Projekt podporují:

Mé oblíbené filmy

Mějte své oblíbené filmy rychle po ruce

Novinkou na webu je „symbol srdíčka", který se objeví na Vašem profilu po přihlášení. Jde o funkci ukládání oblíbených lekcí ve vašem profilu. Případně si můžete dávat na seznam filmy, které chcete zhlédnout později.