Z místa, kde žijeme

Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí hledali pamětníky, jejichž život poznamenalo komunistické bezpráví, a zaznamenali jejich příběhy. Mladí lidé, kteří se již narodili do svobody a demokracie, se tak osobně setkávají s těmi, kteří většinu života prožili v totalitě.

Aktuální ročník

Letošním tématem je sametová revoluce. Úkolem zapojených škol je najít pamětníka, který emigroval, a zjistit, buď na základě dopisů a osobních deníků nebo při rozhovoru s ním, jak prožíval rok 1989. Jaký měl pocit z nabyté svobody, kdy se shledal se svou rodinou a kamarády... Na tyto otázky budou týmy hledat odpovědi.

Výsledky své práce můžete prezentovat i na vaší škole a to například výstavou, besedou s pamětníky – autory dopisů, veřejným čtením dopisů či happeningem pro širší veřejnost.

Vybrané týmy budou svou práci pravidelně konzultovat nejen s mentory projektu, ale především s předními historiky. Nejlepší výstupy pak budou zveřejněny na slavnostním zahájení Příběhů bezpráví v pražské Lucerně a 17. listopadu v rámci 30. výročí sametové revoluce také v kině Příběhů bezpráví na Národní třídě. Výsledek vaší práce se tak může těšit velkému ohlasu široké veřejnosti. 

 


Předchozí ročníky

V loňském osmém ročníku Z místa, kde žijeme deset studentských týmů z různých částí republiky zpracovávalo příběhy na téma paměť roku 1948. Věnovali se perzekuci politických vězňů, znárodnění, nebo také historii vlastní školy v této zlomové době. Tři týmy výsledky svého pátrání prezentovaly formou videa.

 

Do našich týmových studentských projektů se už zapojilo 236 týmů. Podívejte se na našem youtube kanále na jejich závěrečné prezentace, ve kterých své práce představují. Některé týmy se rozhodly, že příběh pamětníka natočí a vytvoří dokumentární film – najdete je v části studentské filmy.

   

Vzhledem k tomu, kolik příběhů již studenti dokázali sesbírat, vytvořili jsme Mapu Příběhů bezpráví. Vyprávění do ní umisťujeme vždy tam, kde se skutečně odehrály. Zjistěte, co se v minulosti odehrávalo ve vašem okolí!

                           

 

Projekt podporují: