Z místa, kde žijeme

Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí hledali pamětníky, jejichž život poznamenalo komunistické bezpráví, a zaznamenali jejich příběhy. Mladí lidé, kteří se již narodili do svobody a demokracie, se tak osobně setkávají s těmi, kteří většinu života prožili v totalitě.

Během deseti ročníků se do projektu zapojilo 254 studentských týmů.  Podařilo se jim shromáždit stovky zajímavých příběhů, dobových materiálů a fotografií.  Výsledky jejich pátrání najdete na mapě Příběhů bezpráví. Podívejte se na ni, třeba tam najdete i příběh z vašeho okolí nebo naopak: máte – li zajímavý příběh ze svého regionu, nezapomeňte se s námi o něj podělit.   

Jubilejní ročník 2019

Loňským tématem bylo 30.výročí sametová revoluce. Úkolem zapojených pražských škol bylo zpracovat příběh pamětníka, který emigroval, a zjistit, jak prožíval rok 1989. Projekt zdárně dokončily týmy z Gymnázia profesora Jana Patočky s pamětníkem Janem Jarolímkem a Gymnázium Na Pražačce s rodinným pamětníkem Josefem Dvořákem. Studentky z PORG zpracovaly příběh Jana Potměšila.

Výsledné medailonky byly promítnuty 17. listopadu v rámci 30. výročí sametové revoluce v Kině Příběhů bezpráví na Jungmannově náměstí v Praze.

Více informací zde.

 

Zajímavosti z minulých ročníků

V jednom z předchozích ročníků Z místa, kde žijeme  zpracovávalo deset studentských týmů z různých částí republiky příběhy na téma paměť roku 1948. Věnovali se perzekuci politických vězňů, znárodnění, nebo také historii vlastní školy v této zlomové době. 

 

Podívejte se na našem youtube kanále na závěrečné prezentace studentů, ve kterých své práce představují. Některé týmy se rozhodly, že příběh pamětníka natočí a vytvoří dokumentární film – najdete je v části studentské filmy.

   

 

                           

 

Projekt podporují:

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.