Z místa, kde žijeme 2022 | Stejné příběhy, jiná jména

Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí hledali pamětníky, jejichž život poznamenalo komunistické bezpráví, a zaznamenali jejich příběhy. Mladí lidé, kteří se již narodili do svobody a demokracie, se tak osobně setkávají s těmi, kteří většinu života prožili v totalitě. V letošním ročníku se zaměříme nejen na příběhy bezpráví z naší komunistické minulosti, ale také na osudy lidí, kteří v současnosti bojují za dodržování lidských práv v zemích postsovětského regionu. Motto Stejné příběhy, jiná jména vychází z minulého ročníku Dne Příběhů bezpráví.

 • Studentské týmy obdrží příběhy lidí, kteří se v současné době zasazují o lidská práva v zemích postsovětského regionu, a na jejich základě vyhledají a zpracují podobný příběh pamětníka komunistického bezpráví v jejich regionu. 

 • Projekt začíná úvodním setkáním 25. – 26. března a vrcholí v druhém prosincovém týdnu u příležitosti Dne lidských práv (10. prosince), kdy studenti budou prezentovat na škole výstupy svého projektu. 

 • Týmy by měly ideálně mít 5 členů a jednoho vyučujícího.

 • Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ
 • Březen – prosinec 2022
 • Pro přihlášení nebo v případě zájmu o informační schůzku napište na natalie.hadwigerova@jsns.cz . Přihlašování probíhá do 1. března nebo do zaplnění kapacit. 

Zapojeným týmům nabízíme: 

 • dvoudenní setkání v rámci lidskoprávního festivalu Jeden svět, interaktivní workshopy (vyhledávání pamětníka/bádání v archivech, kreativní psaní, fotodokumentace, projektové plánování, lidskoprávní přesah....), účast na projekci filmu o lidských právech
 • metodické materiály pro žáky i vyučující 
 • mentoring a konzultace studentských projektů po celou dobu jejich trvání
 • účast na Dni Příběhů bezpráví 
 • podzimní webinář o lidských právech
 • honorář pro vyučující za supervizi týmu

Inspirace z minulých let

Během deseti ročníků se do projektu zapojilo 254 studentských týmů. Podařilo se jim shromáždit stovky zajímavých příběhů, dobových materiálů a fotografií. Výsledky jejich pátrání najdete na mapě Příběhů bezpráví

Jubilejní ročník 2019

Loňským tématem bylo 30.výročí sametová revoluce. Úkolem zapojených pražských škol bylo zpracovat příběh pamětníka, který emigroval, a zjistit, jak prožíval rok 1989. Projekt zdárně dokončily týmy z Gymnázia profesora Jana Patočky s pamětníkem Janem Jarolímkem a Gymnázium Na Pražačce s rodinným pamětníkem Josefem Dvořákem. Studentky z PORG zpracovaly příběh Jana Potměšila.

Výsledné medailonky byly promítnuty 17. listopadu v rámci 30. výročí sametové revoluce v Kině Příběhů bezpráví na Jungmannově náměstí v Praze.

Více informací zde.

Zajímavosti z minulých ročníků

V jednom z předchozích ročníků Z místa, kde žijeme  zpracovávalo deset studentských týmů z různých částí republiky příběhy na téma paměť roku 1948. Věnovali se perzekuci politických vězňů, znárodnění, nebo také historii vlastní školy v této zlomové době. 

 

Podívejte se na našem youtube kanále na závěrečné prezentace studentů, ve kterých své práce představují. 

                         

Projekt podporují: