9. ročník věnován památce Růženy Vackové

Oceňte statečnost hrdinů, kteří vzdorovali komunistickému režimu.

Objevte se svými studenty příběhy lidí, jejichž statečné postoje a činy v období komunistického režimu si zaslouží naši úctu a respekt.

Cena Příběhů bezpráví je výjimečná právě tím, že ji udělují mladí lidé. Setkání mladé generace s pamětníky komunistického bezpráví prohlubuje mezigenerační vztahy a pomáhá porozumění naší nedávné historii.

Každý ročník Cen Příběhů bezpráví je věnován památce významné osobnosti, v minulosti to byla například Olga Havlová, Ivan Medek, Pavel Tigrid, Bedřich Fučík nebo Josef Toufar. Letošní ročník je věnován Růženě Vackové. Laureáti Cen Příběhů bezpráví budou vyhlášeni na zahájení Měsíce filmu na školách, které se uskuteční na začátku listopadu 2017. 

Josef Toufar - Příběh bezpráví

Růžena Vacková (1901–1982) přednášela na Karlově univerzitě archeologii a dějiny umění, věnovala se také estetice a divadelní kritice. Pocházela z lékařské rodiny, jejíž část byla za nacistické okupace popravena kvůli odboji. I ona sama byla odsouzena k smrti, před popravou ji zachránilo Květnové povstání v r. 1945. V té době prožila silný příklon ke katolické víře. Jako jediná z profesorů doprovázela v únoru 1948 na Pražský hrad demokraticky smýšlející studenty, kteří šli během komunistického puče podpořit prezidenta Edvarda Beneše. Od r. 1950 už nesměla přednášet, v únoru 1952 byla zatčena. Ve stejném roce byla v procesu Mádr a spol. odsouzena k 22 letům za velezradu a špionáž pro Vatikán. Ve vězení prožila 15 let, pro své spoluvězeňkyně pořádala tajné přednášky a byla pro ně velkou oporou. Nikdy nepožádala o amnestii, propuštěna byla až v r. 1967.