Nominujte osobnost na Cenu Příběhů bezpráví 2020

Mladí lidé se do projektu mohou zapojit tím, že navrhnou kandidáta na nominaci.
 

 • nominován může být každý, kdo v období komunistického Československa odolal tlaku režimu a za své aktivní postoje a činy si zaslouží úctu a uznání
 • nominováni mohou být i ti, kteří se dnešních dní nedožili (in memoriam)
 • návrh nominace musí obsahovat přiblížení životního příběhu nominovaného v rozsahu cca 1 strany textu
 • nominaci může podat skupina či jednotlivec ve věku 13–30 let, a to prostřednictvím online formuláře
 • uzávěrka nominací: 31. 5. 2020 

Jste vyučující a chcete žáky motivovat k nominaci pamětníka, který byl u vás na besedě? 

Je to jednoduché:

 • stáhněte si náš nominační formulář, vytiskněte ho s rozdejte žákům
 • ať zakroužkují nominaci ANO/NE
 • nominace ANO: pošlete nám vyplněné formuláře poštou nebo naskenované e-mailem
        
Nominační formulář ke stažení
 

Nominační formulář Ceny Příběhů bezpráví

 

Nominace od:

 

Nominace pro:

 • Máte-li nějaké další materiály – fotografie, archivní snímky, nahrávky, více rozpracovaný příběh atd. pošlete nám je na info@pribehybezpravi.cz.
 • Povinné údaje, které vyplňujete, potřebujeme pro účel nominace na Cenu Příběhů bezpráví. Bez jejich vyplnění není nominace možná. 
 • Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu, po kterou bude Správce provozovat stránky JSNS.CZ.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje nebudou Správcem předány jiné osobě vyjma zpracovatelů osobních údajů.
 • Údaje o Správci a Vaše základní práva v souvislosti s poskytnutím osobních údajů jsou uvedeny zde.