Materiály k objednání - malý e-shop JSNS - Knihy a ostatní

Emigrace a život v exilu

Adam Drda a kol. / 2019

Určeno pro Základní školy - 2. stupeň, Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Vzdělávací instituce
Tematický okruh Moderní československé dějiny
Více informací

Každý registrovaný uživatel si může objednat max. 2 kusy.

K dispozici od 11. 10. 2020
Stran 64

Naše moderní dějiny jsou mimo jiné dějinami útěků a vyhánění, což si možná málo uvědomujeme a připomínáme. Na konci třicátých let se o zoufalý únik z Československa pokoušeli Židé, ze země prchali vojáci, intelektuálové, odpůrci nacismu. Po skončení 2. světové války muselo zemi opustit více než dva miliony Němců, zpravidla bez soudu, na základě nepřijatelného principu kolektivní viny. Když v únoru 1948 provedla komunistická strana převrat, před totalitou prchaly další desetitisíce lidí. Nová mnohatisícová vlna útěků nastala po sovětské okupaci v srpnu 1968, v následujícím dvacetiletí vyháněla Státní bezpečnost nepohodlné disidenty. Českoslovenští občané po několik desetiletí soustavně riskovali a vynakládali obrovské úsilí při překonávání železné opony: chtěli se dostat za lepším životem, za svobodou.

Publikaci o čs. emigraci a exilu jsme poprvé vydali v letech 2011 a 2016. Již tehdy o ni byl značný zájem a celý náklad byl brzy rozebrán, proto jsme vydali její třetí dotisk.

0 Kč vč. DPH Objednat

Bylo nebylo

Adam Drda, Karel Strachota / 2019

Určeno pro Základní školy - 2. stupeň, Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Vzdělávací instituce
Tematický okruh Moderní československé dějiny
Více informací

Každý registrovaný uživatel si může objednat max. 2 kusy.

K dispozici od 11. 12. 2019
Stran 76

Nemáme-li ztratit historickou paměť, musíme přistupovat k minulosti kriticky a vyvracet tvrzení, která odporují ověřitelným zkušenostem a faktům. To je jeden z mnoha důvodů, proč vychází publikace s příznačným názvem Bylo, nebylo? 

Jednotlivé kapitoly reagují na názory a teze, které se týkají komunistického režimu, zejména v období normalizace. Najdete v nich zajímavá srovnání tehdejšího života s dneškem. Mladší generace se může po přečtení víc ptát a hledat nejen odpovědi, ale i nové informace a souvislosti. Naopak pamětníkům publikace ukazuje, že nostalgické vzpomínání na komunistický včerejšek dnes už nestačí a je potřeba o předlistopadových časech znovu diskutovat a otevírat zdánlivě zapomenutá témata. Současnost jistě není jednoduchá, to však neznamená, že bychom se měli předchozím režimem inspirovat.

Text byly poprvé vydány v r. 2016 v publikaci Komunismus v srdci Evropy, která byla brzy rozebrána. Součástí nového vydání Bylo, nebylo? je také přehled materiálů a projektů, které využívají vyučující z více než dvou tisíc základních a středních škol po celé České republice. Publikace vychází v rámci vzdělávacího programu Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni. Přejeme vám příjemné čtení a uvítáme vaše postřehy.

0 Kč vč. DPH Objednat