Materiály k objednání - Knihy a ostatní

Publikace - Emigrace a život v exilu

Adam Drda a kol. / 2016

Více informací
K dispozici od 1. 12. 2016
Stran 68

Naše moderní dějiny jsou mimo jiné dějinami útěků a vyhánění, což si možná málo uvědomujeme a připomínáme. Na konci třicátých let se o zoufalý únik z Československa pokoušeli Židé, ze země prchali vojáci, intelektuálové, odpůrci nacismu. Po skončení 2. světové války muselo zemi opustit více než dva miliony Němců, zpravidla bez soudu, na základě nepřijatelného principu kolektivní viny. Když v únoru 1948 provedla komunistická strana převrat, před totalitou prchaly další desetitisíce lidí. Nová mnohatisícová vlna útěků nastala po sovětské okupaci v srpnu 1968, v následujícím dvacetiletí vyháněla Státní bezpečnost nepohodlné disidenty. Českoslovenští občané po několik desetiletí soustavně riskovali a vynakládali obrovské úsilí při překonávání železné opony: chtěli se dostat za lepším životem, za svobodou.

Publikaci o čs. emigraci a exilu jsme poprvé vydali v roce 2011. Již tehdy o ni byl značný zájem a celý náklad byl brzy rozebrán. Nyní ji s nezměněným obsahem vydáváme znovu jako doprovodný materiál právě k Měsíci filmu na školách.

0 Kč vč. DPH Objednat

Kniha - Moskva posílá tanky

Adam Drda a kolektiv autorů / 2015

Určeno pro Střední školy, Základní školy - 2. stupeň
Tematický okruh Moderní československé dějiny
Více informací

Každý registrovaný uživatel si může objednat maximálně 2 kusy. Nabízená kniha je zdarma!

K dispozici od 16. 11. 2015
Stran 213
Rozměry 20,1 × 25 cm

Sovětská okupace Československa, která začala v noci z 20. na 21. srpna 1968 (a trvala pak víc než dvě desetiletí), poznamenala život několika generací. Vpád a pobyt „spřátelených“ vojsk měl tragické následky: Kvůli imperiálním zájmům SSSR u nás umírali lidé, o sovětskou armádu se opíral normalizační režim, který až do roku 1989 devastoval zemi, komplikoval a ničil občanům životy, vedl k masivní emigraci. Jak lidé okupaci prožívali? Alespoň částečnou odpověď dává kniha Moskva posílá tanky, v níž najdete vzpomínky třiadvaceti lidí, osobností známých i méně známých, doplněné bohatým fotografickým doprovodem. Současné Rusko na svou sovětskou historii v mnohém navazuje a hlásí se k ní. Stejně jako u nás v roce 1968 došlo nedávno i na Ukrajině k hrubému porušení mezinárodního práva, ruská intervence na cizím území vedla k vleklému ozbrojenému konfliktu a k velké humanitární krizi. Publikaci, připomínající naši vlastní historickou zkušenost, proto doplňují čtyři texty poukazující na paralely ruské vojenské agrese na Ukrajině a okupace ČSSR.

0 Kč vč. DPH Objednat

Kniha - Základy dokumentárního filmu

Tereza Porybná, Helena Zajícová / 2012

Určeno pro Střední školy, Základní školy - 1. stupeň, Základní školy - 2. stupeň
Tematický okruh Mediální vzdělávání
Více informací

Každý registrovaný uživatel si může objednat maximálně 2 kusy. Nabízená kniha je zdarma!

K dispozici od 1. 9. 2015
Stran 84

V publikaci se dozvíte, jaké jsou druhy dokumentárního filmu, jeho stručnou historii v Čechách a ve světě, informace o natáčení, zpracování a distribuce filmů, základy filmové řeči a v neposlední řadě také specifika, která se týkají lidskoprávních dokumentů.

Součástí publikace je také DVD s ukázkami z popisovaných filmů.

0 Kč vč. DPH Objednat

Kniha - Příběhy bezpráví – Z vězeňských spisů

Kolektiv autorů / 2009

Určeno pro Střední školy, VŠ - pedagogické fakulty, Základní školy - 2. stupeň
Tematický okruh Moderní československé dějiny
Více informací

Každý registrovaný uživatel si může objednat maximálně 2 kusy!

K dispozici od 30. 1. 2013
Stran 100

Společnost Člověk v tísni připravila ve spolupráci s Národním archivem publikaci Příběhy bezpráví – z vězeňských spisů, která přibližuje osudy politických vězňů komunistického Československa. Publikace obsahuje šedesát dva portrétů politických vězňů a krátké texty mapující okolnosti uvěznění a období života, které „muklové“ strávili v kriminálech a pracovních táborech. Při výběrů portrétů jsme sledovali jediný cíl: chtěli jsme ukázat, jak široké bylo spektrum perzekvovaných občanů. Vězněni byli jak aktivní oponenti režimu, tak lidé, kteří se za mřížemi ocitli za to, čím byli, kým se narodili, jak žili – kněží, skauti, zemědělci, vojáci ze západní i východní fronty a další.

Příběhy bezpráví – příběhy vzdoru

Od února 1948 do listopadu 1989 byly v Československu perzekvovány desítky tisíc nevinných, většinou jen za to, kým byli: stačil rodinný původ, náboženská víra, sociální postavení. Vedle obětí se však našli i lidé, kteří se rozhodli, že proti nesvobodě a bezpráví aktivně vystoupí. Na stránkách této knihy najdete příběhy osobností z pera novináře Adama Drdy, jež reprezentují různé formy odporu proti totalitnímu systému let 1948–1989.

Zastoupeni jsou tu lidé, kteří pracovali v ozbrojených protistátních skupinách (jako třeba členové organizace Černý lev 777), sloužili tajným službám demokratických zemí (například Jiřina Slámová), vyráběli a distribuovali letáky (Karel Pecka). Setkáte se s těmi, kdo na protest proti stavu společnosti a politické reprezentace zvolili krajní možnost a spáchali sebevraždu (Jan Palach a Jan Zajíc). Dále představujeme ty, kdo vzdorovali na kulturním poli (Ivan Martin Jirous), vydávali samizdat (Jiří Gruntorád), působili v občanských iniciativách (Dana Němcová či Petr Placák).

Poměrně obsáhlé portréty, doplněné množstvím dobových fotografií, archivních dokumentů a ukázkami z literárních děl, vznikly na základě odborných prací i osobních rozhovorů. Kniha Příběhy bezpráví – příběhy vzdoru vychází v rámci projektu Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni.

0 Kč vč. DPH Objednat

Kniha - Naše normalizace

Kolektiv autorů / 2011

Určeno pro Střední školy, Studentské filmové kluby JSNŠ, VŠ - pedagogické fakulty, Základní školy - 2. stupeň
Tematický okruh Normalizace
Více informací

Každý registrovaný uživatel si může objednat maximálně 2 kusy. Nabízená kniha je zdarma!

K dispozici od 1. 11. 2011
Stran 214
Rozměry 20 x 25 cm

Jak se žilo v Československu v letech 1969 – 1989? Co jsme tu vlastně tenkrát měli za režim? Bylo to jen otravné zřízení, které občany drobně šikanovalo nebo promyšlený dusivý systém, soustavně utlačující ty, kdo se mu v každodenním životě nepřizpůsobili a „vybočovali z normy“? Těchto otázek se dotýká kniha Naše normalizace, v níž na poslední dvě dekády čs. komunismu vzpomíná více než třicet osobností především kulturního a veřejného života.

0 Kč vč. DPH Objednat