Smrtící průjem

 • Smrtící průjem
 • Kitcatt Nohr Alexander Shaw
 • Velká Británie
 • 2010
 • 1 min.
 • titulky
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. mít povědomí o problematice dětské úmrtnosti
 2. uvědomit si rozdíl mezi životem dítěte v rozvojové a rozvinuté zemi
 3. zajímat se o globální rozvojová témata

Pro děti v ekonomicky vyspělých zemích představuje průjem většinou triviální onemocnění, které budí u vrstevníků spíše pobavení. V nejchudších zemích Afriky však kvůli nedostatečným hygienickým podmínkám zabíjí stejná nemoc čtyři tisíce dětí denně.

Doporučený věk

13—17 let

Tematický okruh

Globální rozvojové vzdělávání

Téma

Chudoba

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Život nad čarou

Aktivita / 30 min. (včetně projekce spotu)

Žáci:

 • mají informace o problematice dětské úmrtnosti
 • umějí pracovat s textem

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky

 • dětská úmrtnost, její příčiny a následky, statistiky
 • Rozvojové cíle tisíciletí

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • kritéria globální dětské úmrtnosti
 • prevence dětské úmrtnosti
 • průjmová onemocnění
 • dostupnost pitné vody v rozvojovém světě

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

UNICEF ČR

Webový portál českého výboru pro UNICEF

Zdraví

Informační text informačně vzdělávací sekce Člověka v tísni Rozvojovka zaměřený na zdraví

Food Right Now – Všichni mají právo na jídlo

Příručka popisující problematiku celosvětového hladu v globálních souvislostech

Boj proti úmrtnosti dětí v Africe

Informační text rozvojového centra OECD popisující problematiku dětské úmrtnosti v Africe

RCT 5: Snížit dětskou úmrtnost

Informační text o Rozvojových cílech tisíciletí popisující problematiku dětské úmrtnosti

Rozvojovka: Voda a zdraví

Časopis informačně vzdělávací sekce Člověka v tísni Rozvojovka

Cena vody

Webový portál kampaně Cena vody realizované informační a vzdělávací sekcí Člověka v tísni Rozvojovka

Globální rozvojové vzdělávání

Webový portál nabízející vzdělávací materiály vhodné pro výuku globálního rozvojového vzdělávání

Partneři lekce