2. Propaganda a rituál

 • 1. máj v Praze
 • Archiv České televize
 • Česká republika
 • 1987
 • 5 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

Původně pestrá podoba oslav Svátku práce se po únoru 1948 zásadním způsobem proměnila. Prvomájové průvody získaly v letech 1948–1989 podobu zvláštního pseudonáboženského rituálu, během něhož představitelé moci blahosklonně kynuli z tribun svým poddaným, kteří jim kolektivně provolávali slávu. Oficiálním cílem byla demonstrace síly vládnoucího režimu a jeho údajné jednoty s lidem. Ve skutečnosti se až na jedinou výjimku – v květnu 1968 – nikdy nejednalo o spontánní masové akce. Průvody byly centrálně organizované a účast pro žáky, studenty i pracující povinná.

Reportáž Československé televize z oslav 1. máje v Praze na Letenské pláni.

Doporučený věk

12—16 let

Tematický okruh

Moderní československé dějiny

Téma

Komunistická propaganda

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Pionýři na tribunách

Aktivita / 45 min.

Žáci:

 • umějí diskutovat nad důležitostí účasti pionýrů při oficiálních oslavách komunistického režimu
 • vědí, jak vypadá pionýrský kroj, znají smysl pionýrského slibu a pionýrských zásad

A pak přišly spartakiády

Aktivita / 45 min.

Žáci:
– si uvědomují rozdílný cíl sokolských hromadných vystoupení a spartakiád
– umějí diskutovat o zneužívání všesokolské tradice k propagandě spartakiád

Propaganda v kostce

Obecná aktivita / 20 min.

Žáci:

 • si uvědomují socialistickou realitu zbavenou roušky propagandy
 • znají konkrétní příklady, jak komunistická propaganda ovlivňovala všechny oblasti života

Propaganda a rituál

Úvod do problematiky / Petr Blažek

Svátek práce v českých dějinách a zvláště v období komunistického režimu

Internacionála

Audio / 3 min.

Mezinárodní hymna dělnického hnutí.

Spartakiáda 1975

Video / 5 min.

Sestřih ze spartakiády na pražském Strahovském stadionu. (1975)

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Nahrávání skladby pro spartakiádu

Reportáž Československé televize z 16. ledna 1988, ve které zpívají Pavel Horňák a Pepa Melen

Poupata

Ukázka ze spartakiády 1985 - skladba Poupata

1. máj v Krupce

Reportáž z prvomájových oslav v Krupce

Internacionála

Přeložený text internacionály

Ať žije První máj!

Rituál oslav Svátku práce ilustrovaný skrze text Romana Krakovského (nezkrácená verze)

Komunistické rituály

Fotografie pionýrů v prvomájových průvodech, na tribunách či sjezdech SSM. Fotografie z oslav 1. máje a ze spartakiád.

Idea a historie všesokolských sletů

Ideová podstata Sokola a historie sokolských sletů v textu Michala Doležala

Partneři lekce