První film

 • Sortie des usines Lumière
 • Institut Lumiére
 • Francie
 • 1996
 • 4 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. seznámit se s historií vzniku filmu
 2. uvědomit si sílu vlivu filmového obrazu na diváka
 3. uvědomit si, že filmové dílo je výsledkem tvůrčího použití celé řady specifických technik

Důležitým mezníkem v historii filmu je 19. březen 1895, kdy bratři Lumiérové požádali dělníky své továrny ve francouzském Lyonu, aby účinkovali v prvním filmu na světě.

Krátkým snímkem nás provází vypravěč Bernard Taverniner a máme možnost tuto situaci zhlédnout a seznámit se tak s ranou historií rozpohybovaného obrazu, který nás dnes obklopuje ze všech stran a díky stále dokonalejším technologiím stále účinněji působí na naše smysly.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Časová linka

Aktivita / 45 min.

Žáci:

 • si uvědomují rostoucí tempo inovací ve vývoji sdělovacích prostředků
 • si uvědomují společenské důsledky technologických inovací

Kde to začalo?

Aktivita / 35 min.

Žáci:

 • mají povědomí o historii vzniku filmu
 • si uvědomují sílu vlivu filmového obrazu na diváka

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Partneři lekce