Říkejte mi Kuču

 • Call Me Kuchu
 • Katherine Fairfax Wright, Malika Zouhali-Worrall
 • Spojené státy
 • 2012
 • 87 min.
 • titulky
 • 16—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. respektovat odlišnost druhých
 2. uvědomit si postavení LGBT komunity v Ugandě
 3. diskutovat o postavení homosexuálů v různých částech světa

Být v Ugandě gayem nebo lesbou je životu nebezpečné. Lidé s menšinovou sexuální orientací musí čelit výhrůžkám i fyzickým útokům, které jsou nezřídka smrtelné. Místní náboženští fanatici podněcují nenávistnou hysterii. V roce 2009 představili v parlamentu návrh zákona, který požaduje trestat homosexualitu smrtí a ty, kteří nenahlásí homosexuální chování, včetně lékařů či příbuzných, uvěznit. Dokument sleduje stoupající hvězdu aktivisty za práva LGBT komunity Davida Kata, jenž se i v takto vyhrocené atmosféře odváží proti navrženému zákonu veřejně protestovat. Kato s hrstkou přátel žaluje lokální bulvár – který propagandisticky očerňuje místní gaye a žádá jejich popravu –, bojuje za práva HIV pozitivních a kritizuje praktiku tzv. „léčebného“ znásilňování leseb příbuznými. Na státem uznávanou homofobii se mu podaří upozornit zahraniční média i OSN. Během ročního natáčení dokumentu je Kato brutálně zavražděn, což od základů otřese místní komunitou a na mezinárodním poli vzedme vlnu odporu.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • homosexualita
 • LGBT komunita v Ugandě
 • LGBT komunita v České republice

Studentské filmové kluby

Informační texty

 • informace o projektu Studentské filmové kluby Jeden svět na školách

Publikace Kdo jiný?

Informační texty

 • praktické návody pro zapojení do veřejného dění
 • praktické příklady začlenění projektu do výuky

Manuál pro Studentské filmové kluby JSNŠ

Informační texty

 • rady a doporučení začínajícím organizátorům filmových klubů vycházející z praktických zkušeností

Základy dokumentárního filmu

Informační texty

 • orientace v základních teoretických i technických pojmech a aspektech dokumentárního filmu

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

EU LGBT survey

Výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na zkušenosti LGBT komunity s diskriminací (AJ)

European Values Study

Výzkumný program zaměřený na hodnoty a názory občanů EU (Aj)

Trestný čin podněcování k třídní, pohlavní nebo náboženské nenávisti

Nedávná změna českého zákona týkající se trestného činu podněcování k třídní, pohlavní nebo náboženské nenávisti

Příklady porušování lidských práv

Text asociace Amnesty International "Země, kde jsou flagrantně porušována práva LGBTI lidí"

Problematika LGBT očima Amnesty International

Článek organizace Amnesty International zahrnující základní informace o porušování lidských práv LGBT lidí

Kampaň Neboj se taky mluvit

Amnesty International se snaží dodat lidem odvahu k tomu, aby o sobě, o svojí sexuální orientaci či identitě, veřejně mluvili.

HIV & the LGBTQ Community

The Human Rights Campaign je největší americká lidsko-právní organizace bojující za práva leseb, gayů, bisexuálů, transgender a queer občanů

Partneři lekce

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.