Večeře bez mobilu

 • Free device dinner
 • 2017
 • 1 min.
 • titulky
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. varovat před nezdravým vztahem k digitálním technologiím 
 2. uvědomit si význam přímé mezilidské komunikace a času tráveného s rodinou 
 3. umět regulovat čas, během něhož využíváme digitální technologie 

Rodinná večeře. Obvykle důležitý prostor pro sdílení a budování vztahů s našimi nejbližšími. Jak se ale tahle tradiční instituce mění pod vlivem nejnovějších technologií? Humorný spot glosuje to, jak nám mobily kradou pozornost, jak namísto naslouchání vlastním dětem, řešíme i během společného stolování pracovní emaily. Kampaň #DeviceFreeDinner (Večeře bez mobilu) poukazuje na to, že technologie okupují stále více prostoru, který by měl patřit jen rodině.

Doporučený věk

11—21 let

Tematický okruh

Mediální vzdělávání

Téma

Rizika kyberprostoru

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Mobil: pomocník i otrokář

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 11+

Žáci:

 • jsou vnímavější k tomu, jaké pocity může vyvolat nadměrné používání mobilů během komunikace tváří v tvář
 • si uvědomují, že „závislost“ na mobilech je celospolečenský fenomén
 • vnímají pozitiva i negativa, která těsné soužití s mobilními telefony přináší

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Distanční výuka – angličtina

Aktivita pro distanční výuku

 • zamyšlení nad důsledky nadměrného používání mobilů
 • procvičování slovní zásoby k tématům: mobile devices, digital media, phone addiction, hobbies
 • uvědomění si významu trávení času offline (tvorba plakátu)

Doprovodné a doporučené materiály

Nomofobie

Nomofobie je strach z toho, že nebudete moci používat telefon, je řazena mezi kybernemoci.

Závislost na internetu

Jak se projevuje? Jak ji překonat? Web online adiktologické poradny