Večeře bez mobilu

 • Free device dinner
 • 2017
 • 1 min.
 • titulky
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. varovat před nezdravým vztahem k digitálním technologiím 
 2. uvědomit si význam přímé mezilidské komunikace a času tráveného s rodinou 
 3. umět regulovat čas, během něhož využíváme digitální technologie 

Rodinná večeře. Obvykle důležitý prostor pro sdílení a budování vztahů s našimi nejbližšími. Jak se ale tahle tradiční instituce mění pod vlivem nejnovějších technologií? Humorný spot glosuje to, jak nám mobily kradou pozornost, jak namísto naslouchání vlastním dětem, řešíme i během společného stolování pracovní emaily. Kampaň #DeviceFreeDinner (Večeře bez mobilu) poukazuje na to, že technologie okupují stále více prostoru, který by měl patřit jen rodině.

Doporučený věk

13—18 let

Tematický okruh

Mediální vzdělávání

Téma

Sociální sítě

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Mobil: pomocník i otrokář

Aktivita / 45 min. (včetně projekce)

Žáci:

 • jsou vnímavější k tomu, jaké pocity může vyvolat nadměrné používání mobilů během komunikace tváří v tvář
 • si uvědomují, že „závislost“ na mobilech je celospolečenský fenomén
 • vnímají pozitiva i negativa, která těsné soužití s mobilními telefony přináší

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity